SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Tarjouspyyntövälitys

Tarjouspyyntövälitys

Lue ohjeet ja tee tarjouspyyntö täällä. 

Ohjeita puhtauspalvelujen ostamiseen

Tarjouspyynnön sisältö riippuu ostettavan palvelun sisällöstä ja myös kohteesta. Mitä isommasta kohteesta on kyse, sitä enemmän aikaa kannattaa käyttää tarjouspyynnön sisällön suunnitteluun ja hankintakriteerien valintaan.

Tälle sivustolle on koottu niitä asioita, joita siivouspalvelujen hankinnassa on hyvä ottaa huomioon.

Haluatko kehittää näiden sivujen sisältöä? Lähetä postia osoitteeseen
tarja.valkosalo@puhtausala.fi

 

Tarjouspyynnössä annettavat tiedot

 

Palveluntuottaja tarvitsee perustietoja kohteesta, jotta hän voi antaa tarjouksen työstä. Mitä tarkemmat perustiedot kohteesta voidaan antaa, sitä parempia tarjouksia tilaaja voi saada. Jos kaikkia tietoja ei löydy kirjallisessa muodossa, annetaan tarjoajille mahdollisuus tehdä kartoituskäynti.

Ilmoita tarjouspyynnössä ainakin seuraavat tiedot:
- ostettavan palvelun sisältö
- kohteen perustiedot, kuten kohteen sijainti, tilakohtaiset pinta-alat
- laadunvalvonta, sen raportointi, reklamaatioiden vasteajat
- tilassa tapahtuva toiminta, mahdolliset vaihtelut
- kohteen henkilöstömäärä ja tilojen käyttöaika, niiden mahdolliset vaihtelut
- likaantuminen
- lattiamateriaalit ja niiden kunto
- toivottu siivousajankohta
- kriittiset tehtävät eli mitkä ovat sellaiset työt, jotka tulee tehdä myös poikkeustilanteissa
- oikeus alihankinnan käyttämiseen
- tiedot siitä, millä perusteilla tarjousten vertailu
  tehdään
- sopimuskauden alkamisaika, pituus, mahdollinen optio, hinnantarkistusmenettely
- aloituskatselmus ja luovutuskatselmus hoitovelan selvittämiseksi
- asiakkaan yhteyshenkilö
- laskutusvaatimukset
- tarjouksen jättöaika.

Tarvittaessa anna tietoja myös seuraavista asioista:
- siivoojien lupa liikkua tiloissa
- lukitukset, hälytykset, mahdolliset turvallisuusselvitykset ja niiden maksaja
- siivoustilat ja niiden sijainti
- siivoojien sosiaalitila ja sen sijainti
- jäteastioiden sijainti
- siivouksen aikarajoitukset
- suoritushäiriöt ja laatupoikkeamien vaikutus palveluhintaan, vasteajat
- mahdolliset sanktiot ja bonukset.

Kohteeseen tutustuminen

Ilmoita aika, jolloin palveluntarjoajat voivat käydä tutustumassa kohteeseen. Joissakin tilanteissa  voi olla perusteltua edellyttää, että tarjouspyynnön jättämisen ehtona on kohteeseen tutustuminen.

Tarjouksessa esitettävät tiedot

Tarjousaineistosta tulee pystyä selvittämään, onko palveluntuottaja luotettava toimija, mikä on ostetun palvelun hinta ja millä varmistetaan se, että työn lopputulos vastaa puhtaustasovaatimusta.

Pyydä tarjouksessa ainakin seuraavat tiedot:
- todistukset siitä, että palveluntarjoaja on hoitanut lainmukaiset velvoitteensa
- hintatiedot  
- laadunvarmistus
- tiedot palveluntuottajan vastuuvakuutuksista
- maksuehto
- sopimukseen kuulumattomat, erillisveloitettavat lisätyöt.

Siivouskustannuksiin voi vaikuttaa

Siivouskustannuksiin voit vaikuttaa itsekin helpottamalla siivousta. Lue, miten kiinteistön omistaja ja tilojen käyttävä voivat vaikuttaasiivouskustannuksiin. Katso myös vinkit joka viikonpäivälle .

Hyvä tarjouspyyntö varmistaa, että toteutunut siivouspalvelu vastaa tilaajan vaatimuksia.