SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Tarjousten käsittely

Tarjousten käsittely

Ilmoitetaan menettely tarjousten käsittelyssä, esimerkiksi:
a) Tarjoajan soveltuvuuden tarkistaminen (liitteen x mukaisesti)
b) Tarjousten ja palvelujen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
c) Tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset käsitellään siten, että ensin jokainen tarjous arvioidaan tarjouspyynnössä mainittuihin valinta- ja vertailuperusteisiin nähden. Sen jälkeen tarjouksia vertaillaan keskenään kohdan ”Tarjousten vertailu” mukaisesti.
d) Hankintapäätöksen teko ja päätöksestä ilmoittaminen
e) Hankintasopimusten solmiminen (liitteen x mukaisesti)

Tarjoajien kelpoisuusehdot tarkistetaan ennen tarjousten vertailua.
Ilmoitetaan, että mikäli tarjoajaa koskevat edellytykset eivät täyty, tai mikäli tarjoaja ei liitä tarjoukseensa tarjouspyynnössä edellytettyjä asiakirjoja ja selvityksiä, tai mikäli tarjoajaa koskee jokin hankintalainsäännösten mukainen hylkäys- eli poissulkemisperuste,  tarjoaja suljetaan pois tarjouskilpailusta ennen tarjousten vertailua.