Henkilöstön määrä kasvoi palvelualoilla selvästi

Yli puolet 45 000 henkilön lisäyksestä toteutui palvelualojen toimipaikoissa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen Alueellinen yritystoiminta -tilastosta. Maassamme toimi vuonna 2018 yhteensä 395 000 toimipaikkaa, joissa tehtiin 1,5 miljoonaa henkilötyövuotta.

Vuonna 2018 Suomessa toimi noin 360 000 yritystä. Toimipaikkoja yrityksillä oli yhteensä 395 000. Valtaosa yrityksistä eli 354 000 toimi yhdessä toimipaikassa. Loput yrityksistä, noin 7 000, oli monitoimipaikkaisia, joilla oli keskimäärin 6 toimipaikkaa per yritys.

Toimipaikkojen 1,5 miljoonasta henkilötyövuodesta noin 800 000 tehtiin Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla. Tällä ruuhka-Suomeksikin kutsutulla alueella sijaitsi 186 000 toimipaikkaa. Näissä toimipaikoissa toteutui palvelutoimialojen henkilöstömäärän kasvusta 30 000 eli lähes 70 prosenttia. Yhdessä ruuhka-Suomen toimipaikassa tehtiin keskimäärin 4 henkilötyövuotta.

Toimipaikkojen yhteenlaskettu liikevaihto oli 436 miljardia euroa. Liikevaihto kasvoi 25 miljardia eli 6 prosenttia edellisvuodesta. Liikevaihdossa yli miljardin euron kasvun saavuttivat ruuhka-Suomen maakuntien lisäksi Kymenlaakso, Keski-Suomi sekä Pohjois-Pohjanmaa. Lähde: Alueellinen yritystoimintatilasto 2018, Tilastokeskus

Henkilöstön määrä palvelualoilla kasvoi voimakkaasti vuoden 2018 aikana. Kuva: Pixabay.

KUVA: Henkilöstön määrä palvelualoilla kasvoi voimakkaasti vuoden 2018 aikana. Kuva: Pixabay

Tilaa uutiskirje