HSL etsii siivouksen laatutarkastajia

HSL etsii siivouksen laatutarkastajia

Helsingin seudun liikenne (HSL) etsii laatutarkastajia huolehtimaan HSL:n lähijunien Insta 800 -tarkastuksista. Tarkastukset tapahtuvat pääosin ilta- ja yöaikaan Helsingin rautatieasemalla ja Ilmalan varikolla. Yksittäiselle tarkastajalle työtehtäviä osuu arviolta noin kerran kuukaudessa.

Tarkastajat myös esittelevät tuloksia HSL:n ja VR:n kokouksissa ja osallistuvat jossain määrin myös siivouksen kehittämiseen.

Tarjouskilpailuun voivat osallistua sekä isot että pienet alan yritykset. HSL keskittyy arvioimaan yrityksen sijaan etenkin tarjouksessa ehdotetun tarkastajan sopivuutta tehtävään. Laatutarkastajilta vaaditaan Insta 800 -standardin liitteessä B määritelty tietotasoa 3/4.

Asian taustalla on HSL:n kilpailuttama 400 miljoonan arvoinen sopimus junaliikenteen operoinnista ja kunnossapidosta seuraavan 10 vuoden ajan. Sopimus sisältää myös lähijunien siivouksen. Kilpailutuksen voitti VR, joka käyttää siivouksen alihankkijana RTK-Palvelua. Sopimusta aletaan toteuttaa kesällä 2021.

Sopimuksen mukaan siivouksen laatua valvotaan myös ulkopuolisen palveluntarjoajan toimesta. Insta 800 -tarkastukset koskevat sekä perus- että ylläpitosiivouksia.

Siivouksen laatutason määrittelyyn HSL päätyi käyttämään Insta 800 -standardia monesta syystä. Koska kyseessä on virallinen standardi, on sen soveltamiseen käytettävissä puolueettomia asiantuntijoita. Standardi määrittelee lopputuloksen, joten se antaa vapauksia työn suoritustavalle. Insta 800 -standardi on myös käytössä Suomen ulkopuolella, esimerkiksi Ruotsin junaliikenteessä.
(Lähde: HSL. Lisätietojawww.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/44348/notice/59332/overview)

Tilaa uutiskirje