Kaksiulotteisen desinfioinnin jälkeen tapahtuva kuivasumutusmenetelmä desinfioi myös huoneilman

Kaksiulotteisen desinfioinnin jälkeen tapahtuva kuivasumutusmenetelmä desinfioi myös huoneilman

Kontaminoitunen tilojen desinfektiossa tai steriloinnissa ensimmäinen tärkeä vaihe on puhdistaminen, koska desinfektioaineet toimivat huonommin likaisilla pinnoilla. Desinfiointi tarkoittaa vähintään 100 000-kertaista vähennystä (5-log) elinkykyisten mikrobien määrästä ja sterilointi vähintään 10 000 000-kertaista vähennystä (7-log) elinkykyisten mikrobi-itiöiden määrästä. Näin suurta vähennystä ei siis voida saada aikaan pelkästään puhdistuksella, riippumatta siitä, kuinka monta kertaa puhdistus toteutetaan.
Desinfektiomenetelmät perustuvat lämpöön, säteilyyn tai desinfektioaineella käsittelyyn. Lämpökäsittely (pastörointi) toimii hyvin teollisuudessa, mutta sitä on vaikeaa toteuttaa rakennusten desinfioinnissa ja se voi olla myös haitallista.
Säteilytystä (lähinnä uv-valolla) käytetään paljon elintarvike- ja lääketeollisuudessa, sairaaloissa ja lääkelaboratorioissa sekä mikrobiologisissa laboratorioissa.  Menetelmä ei ole kuitenkaan varma, osittain siksi, että ”varjossa” olevat mikrobit jäävät käsittelemättä ja osittain siksi, että menetelmällä ei ole vaikutusta työaikana, kun säteilyn lähde sammutetaan.
Erilaisilla kemiallisilla desinfektioaineilla toteutettavalla suoralla pintakäsittelyllä voidaan periaatteessa desinfioida kaikkia pintoja, mutta tämän tyyppinen, ”kaksiulotteinen” desinfektio saattaa johtaa monista syistä johtuen epätyydyttäviin tuloksiin. Sen yksi puute on, että siinä ei käsitellä huoneilmaa. Täydellinen desinfektio edellyttäisi ”kolmiulotteista” käsittelyä.
Pintojen käsittely kemiallisilla desinfektioaineilla tai vesihöyryllä vie myös melko pitkän ajan. Tämä vaatii aseptista työjärjestystä ja taitoa siivoojilta, jotta vältytään mikrobien siirtyminen jo puhdistettuihin kohtiin. Muitakin ongelmia hyvään lopputulokseen on: vaikeasti käsiteltävät pinnat ja piilossa olevat tilat jäävät helposti ilman käsittelyä ja pintojen desinfioinnin jälkeen tiloihin on tuotu eri materiaaleja ja kalusteita, mikä voi aiheuttaa uuden kontaminaation.
Suuritiheyksinen ULV- (Ultra Low Volume) kuivasumutus Maxox-DF-aineella perinteisen kaksiulotteisen desinfioinnin jälkeen ja kun kaikki materiaalit ja kalusteet tuotu sisään, on yksi ratkaisu varmempaan lopputulokseen. Menetelmä sopii periaatteessa kaikkien ilmassa leijuvien partikkeleiden (mikrobit, itiöt) desinfiointiin mikrokondension avulla.
Pelkkä ULV-sumutus ei siis yleensä riitä, vaan vaativissa toimeksiannoissa ja 100-prosenttista tulosta vaadittaessa ULV-sumutus täytyy yhdistää perinteiseen pintojen puhdistukseen desinfioivalla puhdistusaineella.  
Tällainen rakennuksen desinfioinnin/steriloinnin menetelmä desinfioi samanaikaisesti sekä pinnat että ilman. Menetelmää voidaan käyttää monenlaisissa rakennuksissa ja liikennevälineissä, esimerkiksi teollisuustiloissa, hotelleissa, toimistoissa, laboratorioissa, eläinsuojissa, laivoissa ja junissa. Tällaiset tilapäiset käsittelyt voivat pienentää merkittävästi ilmateitse leviäviin patogeeneihin, toksiineihin ja allergeeneihin liittyviä riskejä.
Tämän tyyppisessä sumutuksessa huone täyttyy ylhäältä alas. Tiheä sumu täyttää tilan lattiasta kattoon. Kuivasumutuksessa kuluu sen verran aikaa, että on tärkeää käyttää ohjeistuksen mukaisia suojavarusteita: Puhallinmoottorilla varustettu kokonaamari ja A2/P3- luokan suodattimet, lyhytaikahaalari, luokka 4 (vähintään 5/6) jalkinesuojukset, nitriilikäsineet sekä suojalasit ainetta lisättäessä ULV- sumuttimeen.  
Käsiteltävä tila erotetaan ilmastollisesti muista tiloista. Sivullisten pääsy tiloihin estetään varoituskilvin ja opastein. Käsittelystä tehdään muistio, jossa: -ajankohta, tiedot käsittelijöistä, aineen tiedot/KTT ja menekki, vaikutus-/varoaika, tuuletukset, ilmanvaihtokerrat jne. sekä mahdolliset varmistus- ja jälkimittaukset.  Käsittelyn vaikutus-/varoaika on 24 tuntia.
Lähde: Uutinen perustuu Alron Chemical Co AB:n ruotsinkieliseen ohjeeseen; sitä on täydennetty/täsmennetty maahantuojan, ASTQ Supply House Oy:n toimesta ja lyhennetty digiPuhtausalaan. Lisätietoja ja tiedote kokonaisuudessaan: https://astq.fi/files/Tilojen%20desinfiointi%202020.pdf. 

Tilaa uutiskirje