Kenestä Puhtausalan ammattilainen 2022?

Kenestä Puhtausalan ammattilainen 2022?

Puhtausalan ammattilainen -kilpailuun tuli määräaikaan mennessä yhteensä 17 ehdotusta. Kaikki ehdokkaat kutsuttiin semifinaaliin, joka pidetään 13.4.2022. Semifinalisteista neljä parhaiten suoriutunutta ehdokasta jatkavat finaaliin, joka järjestetään Turun Miniclean -tapahtuman yhteydessä 28.4. Voittaja palkitaan saman päivän aikana.

Puhtausalan ammattilainen edustaa ammattialansa huippua. Hän osaa työnsä perusasiat laaja-alaisesti. Hän on joustava, osaa suunnitella oman työnsä, ottaa huomioon työskentelyssään taloudellisuuden ja tämän päivän laatuvaatimukset ja kokee olevansa palveluammatissa. Hän on osa-aikainen tai kokopäiväinen, pääasiassa siivoustyötä tekevä työntekijä. 

 

Kati Tekoniemi (ent. Harjunpää), Head Cleaner, Talonhenki Etelä-Pohjanmaa Oy, Seinäjoki

“Kati on erittäin omistautunut työlleen ja saa jatkuvasti kiitosta hyvästä laadusta. Hän tekee työtä sydämellään ja sinnikkäästi. Hän on aivan huippuihana ihmisenä. Kati tulee toimeen kaikkien kanssa, osaa suunnitella ja organisoida työtään ja myös kehittää omatoimisesti. Hän on mukana kehittämässä usealla osa-alueella: ergonomia, työhyvinvointi ja ympäristöystävällisyys sekä organisaatiomme toimintatapa.” Katia ehdotti kilpailuun Karita Alanko.

 

Mirja Liukko, siivooja-tiiminvetäjä, TL-Maint Oy, Jyväskylä

“Mirja on tunnollinen työntekijä. Haluaa olla alansa huippuosaaja, ja vie osaamistaan ja tietojaan myös työkavereille. Noudattaa annettuja ohjeita, ja tuo tarvittaessa esille epäkohdat tai puutteet työohjeissa, siivouskohteissa, välineissä, menetelmissä, yms. Osaa perustella tekemisensä. Varmistaa myös työkaverin osaamisen. Käyttää ammattinimikkeitä ja termejä. Sopii asioita asaikkaidenkin kanssa, yrityksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Työskentely  on kustannustehokasta, huomioiden niin taloudellisuuden, ympäristöasiat huomioiden.” Mirjaa ehdotti kilpailuun Leena Paananen.

 

Sue Lauranto, Laitoshuoltaja, CleanOnes, Salo

“Ergonomiaa pystyy aina kehittämään. Ympäristölähtöistä toimintaa samalla tapaa pystyisi kehittämään jokainen ihminen.Työturvallisuus hyvin tärkeä asia aina ei mene joka asian edellä. Työvuosia paljon joka on kehittänyt ihmistä itseään.Tehnyt siivousalan töitä laidasta laitaan erittäin vankka ammattitaito.Liian vaatimaton ammattitaidostaan. Hyvä ohjaaja.” Sueta ehdotti kilpailuun Rita Lauranto.

 

Raija Tofferi, laitoshuoltaja, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria

“Raija on alanvaihtaja. Hän on hyvin innostunut puhtausalasta, hänellä on alan perustutkinto ja nyt hän suorittaa alan ammattitutkintoa. Asiakkaat ja työkaverit antavat hänestä usein myönteistä, positiivista palautetta. Raija on myös esimerkillinen liikkuja. Hän osallistui valtakunnalliseen kilometrikisaan (pyöräily) työpaikkamme Riverian tiimissä ja sijoittui siinä toiseksi. Raija on myös mukana yhteiskunnallisissa asioissa, kuuluen mm. Siun Soten valtuustoon.” Raijaa ehdotti kilpailuun Marja Mäkkeli.
 

Krista Koivu, toimitilahuoltaja, Naantalin kaupunki

“Kristalla on pitkä kokemus puhtauspalvelualalta. Krista on työskennellyt 2007-2011 Cruise Cleanilla, jonka jälkeen Krista oli vuoden N-cleanilla. Wincleanilla hän työskenteli vuosina 2012-2020 ja Naantalin kaupungilla hän aloitti 2020. Kristalla on loistavat organisointitaidot. Hän osaa suunnitella työpäivät niin, että työt tulee tehtyä loogisessa ja tärkeysjärjestyksessä, niin että asiakas saa parhaimman mahdollisen lopputuloksen. Työskentelyssä Krista on huolellinen, ripeä, joustava ja älyttömän tarkka! Krista edustaa ammattialansa huippua!" Kristaa ehdotti kilpailuun Krista Ketonen. 

 

Tiiti Kolehmainen, tiimivastaava, liikelaitos Aleksia, Klaukkala 

”Tiiti suunnittelee työnsä ja ohessa myös muiden työtä. Työskentely on tehokasta ja hän huomaa myös epäkohtia. Tiiti on aina positiivinen ja myönteinen siivousalaa laajasti osaava ammattilainen. Kehittänyt työn ohessa osaamistaan opiskelemalla.” Tiitiä ehdotti kilpailuun Minna Palander.

 

Taina Kaasalainen, puhdistuspalvelualan kouluttaja, Hyria Koulutus Oy

”Tainalla on laaja-alainen koulutus puhdistuspalvelualalta ja hän päivittää omaa osaamistaan koko ajan. Taina saa lähes aina hyvää palautetta opiskelijoilta ja asiakkailta. Hän toimii aktiivisena alan kehittäjänä ja on myös korona-aikana luonut hyvää ja toimivaa materiaalia opetukseen.  Minun ehdokkaani tulisi valita, koska hiljaisella mutta vahvalla osaamisella ja työpanoksella hän on vahva alan kehittäjä!” Tainaa ehdotti kilpailuun Heidi Heikkinen.

 

Teija Laurila, laitoshuoltaja, Ähtärin kaupunki 

“Teija on tehnyt pitkän ja monimuotoisen uran laitoshuoltajan töissä, hän on työpaikalle se, keneltä voi kysyä varmistuksen asioihin. Ehdokkaan pitkä ura, laaja tietämys, ja osaaminen asioista. On toiminut monen alaa opiskelevan ohjaajana ja häneltä on varmasti moni saanut hyvä ohjeet työelämään. Kaikille tasavertainen työkaveri, ei hermostu vaikka kaikki ei menisi niin kuin on toivonut.” Teijaa ehdotti kilpailuun Henna Hautala.

 

Merja Liimatainen, projektikoordinaattori,  liikuntapaikkapalvelut, Helsinki

“Merjalla on ollut viimeisen viidentoista (15) vuoden ajan merkittävä rooli Helsingin kaupungin liikuntapaveluiden siivoustyön kokonaisvaltaisesta kehittämisestä, sisältäen kaikki ympäristöasioihin, koulutukseen ja siivoushenkilöstön rekrytointeihin liittyvät asiat. Merja on hoitanut ko. tehtäviä erinomaisin työtuloksin.” Merjaa ehdotti kilpailuun Risto Hietanoro. 

 

Tarja Martikainen, laitoshuoltaja, Honkalampikeskus

“Kehittää omaa työtänsä koko ajan, ottaa työergonomian huomioon kehittämällä omia käytännön ratkaisuja joilla voi työskennellä ergonomisemmin ja omaa työtä kuormittamatta. työturvallisuuden huomioon ottaen. Ympäristöläheinen työskentely on hänelle tärkeää.” Tarjaa ehdotti Kristiina Keränen-Mahonen.

 

Hetti Naakka, sairaalahuoltaja, Kymsote-Kiinteistöt Oy

“Hetti on vahva oman alansa ammattilainen. Hänellä on erittäin laaja osaaminen ja hän pystyy työskentelemään sairaalan kaikissa yksiköissä laitoshuoltohuoltotehtävissä. Hetin asenne on aina positiivinen. Hänen kanssaan on helppo työskennellä ja hän sopeutuu erinomaisesti vaihteleviin työympäristöihin ja -yhteisöihin. Hän on joustava, hallitsee oman työnsä suunnittelun huomioiden asiakaskohteiden laatuvaatimukset. Hetin yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot ovat erinomaiset ja edistävät moniammatillista yhteistyötä työkohteissa. Hän osaa kehittää omaa työtään ja huomioi työssään turvallisuusnäkökohdat.” Hettiä ehdotti Aino Tammekas. 

 

Aili Ahi, tilahuoltaja, Sodexo, Saint Gobain Finland Oy

“Aili Ahi on puhtausalan rautainen ammattilainen, johon niin asiakkaat kuin työkaverit voivat luottaa. Aina positiivinen, hymyilevä ja iloinen Aili on tärkeä linkki yritysasiakkaan ja Sodexon välillä. Tuo linkki onkin osoittautunut raudanlujaksi, sillä Aili tulee asiakkaan kanssa loistavasti toimeen, ja mikä tärkeintä, asiakas voi luottaa häneen sataprosenttisesti. Luottamus näkyy myös lisäkauppana, kun Aili tuntee asiakkaan tarpeet ja pystyy näin tarjoamaan asiakkaalle sopivia lisäpalveluja ja -tuotteita.” Ailia ehdotti kilpailuun Mira Perander.

 

Heli Lerkki, tilahuoltaja, Sodexo, Koy Turun Lemminkäisenkatu 59

“Tilahuoltaja Heli Lerkki on työskennellyt pitkään samassa Sodexon kohteessa. Nykyään Heli on kohteen ainoa puhtausalan työntekijä, ja asiakasyrityksen henkilöt pitävätkin Heliä kuin omana tiimin jäsenenään. Tämä ei ole ihme, sillä Heli on erittäin iloinen persoona ja asiakaspalvelu on hänelle kunnia-asia. Heli on lisämyyntikohteiden aktiivinen havainnoija ja ehdottaa säännöllisesti lähiesimiehelleen esimerkiksi, mitä peruspesuja toimipaikkaan voisi myydä.” Heliä ehdotti kilpailuun Mira Perander.

 

Heidi Svärd-Miettinen, siivooja, Tesjoen koulu, Loviisa

“Heidi on ahkera pelkäämätön työntekijä jolta aina saa apua ja tukea kun tarvitsee ja joustoa löytyy kun on tarvetta. Ammattitaitoinen ahkera avulias tekee hommat kuin hommat hyvin ja huolehtii myös että työkavereilla on kaikki hyvin ja hänelle voi aina tulla jos on joku ongelma töissä tai vaikka kotona.” Heidiä ehdotti kilpailuun Anna Almgren-Malm.

 

Nina Laurila, palveluesimies, SOL Palvelu

“SOLilla työntekijöille tehtävä ilopuntari kysely, on Nina saanut esimiehen toiminnasta täydet  5 pistettä, hän tulee erinomaisesti toimeen kaikkien työntekijöiden kanssa. Hän on tasapuolinen ja kohtelee kaikkia saman veroisena työntekijöinä.  Nina on työturvallisuusvastaava meidän piirissä ja pitää huolen, että kaikki työturvallisuushavainnot viedään järjestelmään ja käydään työntekijöiden kanssa läpi.  Asiakasyhteistyö Ninan asiakkuudessa sitä myös arvioidaan heidän arvioinnin mukaan ja se saa täydet pisteet ja he kehuvat että Ninan kanssa kaikki sujuu ja toimii.”

Ninaa kilpailuun ehdotti Satu Mähönen.

 

Anneli Erik, unit manager, Sodexo

“Anneli on pitkän linjan puhtausalan ammattilainen, joka on kehittänyt monipuolista osaamistaan työssään ja kouluttautumalla. Suunnitelmallisella ja tarkalla työotteella hän on edennyt ansioituneesti tilahuoltajasta tiiminvetäjäksi ja nykyiseen rooliinsa Unit Manageriksi. Työkohde on vaativa, joten koko tiimiltä tarvitaan osaamista ja uuden oppimista. Omaa ammattitaitoaan hän on kehittänyt oppisopimuskoulutuksessa sekä suorittamalla työn ohessa Puhtaus- ja kiinteistöalan erikoisammattitutkinnon. Myös asiakas arvostaa tiimin osaamista ja innostunutta asennetta.” Annelia kisaan ehdotti Mira Perander. 

 

Jenni Kangas-Takkunen, laitoshuoltaja, Meijumäen Päiväkoti, Pori

Lapsen omaishoitajasta ammattitutkintoon laitoshuollossa 2017. Työllistyi välittömästi suureen päiväkotiin, vakinaistettiin vuosi sitten. Kaupungin HR-yksikön stipendisöimä. Tutkinnon osina ympäristönhuolto ja työalueeseen perehdyttäminen. Pidetty ja lasten rakastama ammattilainen. Jenniä kisaan ehdotti Markus Takkunen.