#MEIDÄNMERI -kampanja käynnistyi

Kuvituskuva. (Pixabay)

Muumien tekijänoikeuksia hallinnoivan Moomin Characters -yhtiön ja John Nurmisen Säätiön yhteiskampanjalla pyritään vuoden aikana keräämään miljoona euroa säätiön työhön. John Nurmisen Säätiö rahoittaa lahjoituksilla muun muassa merkittävää 7.2. julkaistavaa uutta avausta Itämeren suojelussa sekä valtakunnallista merikulttuurihanketta. Kampanjassa ovat mukana suurin osa Muumi-lisenssinhaltijoista sekä muun muassa Supercell, Sanoma, Orion ja Suomen Partiolaiset.John Nurmisen Säätiö käynnistää #MEIDÄNMERI-kampanjassa kerättyjen varojen turvin uusia hankkeita sekä laajentaa nykyistä toimintaansa. Säätiö rahoittaa lahjoituksilla muun muassa Venemessujen avajaispäivän yhteydessä julkistettua Lannoitelaivaus-hanketta, merkittävää uutta avausta Itämeren suojelussa.

#MEIDÄNMERI-kampanjaa on rakentamassa yli 100 yritystä ja muuta organisaatioita erilaisista kulttuuri-instituutioista aina kaupunkeihin, kouluihin ja järjestökenttään Itämeren ympäriltä ja kauempaa.

John Nurmisen Säätiön Lannoitelaivaus-hankkeessa edistetään päästöjä vähentävien toimintatapojen käyttöönottoa koko Itämeren alueella yhdessä alan toimijoiden, kuten satamien, satamaoperaattoreiden, lannoitteiden valmistajien ja kaupunkien kanssa. Hanke koskee Suomea ja Suomenlahtea sekä koko Itämeren aluetta ja erityisesti niitä lannoitteiden kauttakulkusatamia, joissa venäläiset toimijat ovat merkittävässä roolissa. Tavoitteena on suuren mittaluokan ympäristövaikutus.

Lannoitteiden merikuljetukset on tunnistettu huomattavaksi ravinnepäästöriskiksi. Ravinnepäästöt liittyvät satamissa tapahtuvaan lannoitteiden lastaukseen ja purkuun sekä lannoitteita kuljettaneiden alusten ruumien pesuun avomerellä. Yksittäisessä lannoitteita käsittelevässä satamassa pelkästään hulevesien mukana mereen joutuvat vuotuiset ravinnepäästöt voivat olla useita tonneja fosforia ja jopa satoja tonneja typpeä, mikä vastaa suuren kaupungin jätevedenpuhdistamon vuosipäästöjä. (Lähteet: John NurmisenSäätiö, ePressi.com, kuva: Pixabay)

Tilaa uutiskirje