Millennium-teknologiapalkinnolle uusi kumppani

Millennium-teknologiapalkintokumppanuus antaa Haltonille mahdollisuuden olla mukana tukemassa ihmiskeskeisten innovaatioiden kehitystä alati kaupungistuvassa maailmassa.
Millennium-teknologiapalkinnon kumppanit ovat alansa edelläkävijöitä ja vahvasti sitoutuneita tutkimukseen, tuote- ja palvelukehitykseen sekä innovaatioihin. Kumppanuus vahvistaa vuoropuhelua ja yhteistyötä teollisuuden, akateemisen maailman ja valtion eri toimijoiden välillä. Kumppanuuden ytimessä ovat innovaatiot ja kestävä kehitys. Millennium-teknologiapalkinnon kumppaneita ovat myös Aalto Yliopisto, FIM, Metsä Group, Neste, Nokia, Outotec ja Vaisala.
“Kaupungistumisen myötä entistä suurempi osa maailman väestöstä viettää aikansa sisäympäristössä. Sekä ihmisten välittömän elämänlaadun että maapallon tulevaisuuden kannalta on olennaista, että nämä ympäristöt tuotetaan laadukkaasti ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Tämä tarkoittaa yhä useammin rajat ylittävää, innovoivaa yhteistyötä ja älykkäitä ratkaisuja”, sanoo Halton Groupin toimitusjohtaja Kai Konola.
Millenium-palkinnon kantavien ajatusten tavoin perheyhtiö Haltonissa on sen 50-vuotisen historian ajan arvostettu osaamista ja tutkimukseen perustuvaa teknologiaa, joka parantaa ihmisten hyvinvointia.  
“Haluamme mahdollistaa ihmisten hyvinvoinnin vaativissa sisäympäristöissä. Onnistuaksemme tässä, meidän on kyettävä tuotteistamaan omia innovaatioita sekä oltava mukana rakentamassa kokonaisvaltaisesti vastuullisempaa ja kestävämpää maailmaa. Teknologiset innovaatiot ovat avainasemassa, kun haluamme luoda hyvinvointia nykyisille ja tuleville sukupolville”, Kai Konola toteaa.  
”Millenium-kumppanuuden myötä meillä on ilo olla mukana tukemassa TAF:n tärkeää työtä näiden innovaatioiden esiin tuomisessa ja niihin perustuvan ratkaisukehityksen vauhdittamisessa”. (Lähde: Cison.com)

Kuva:
Kaupungistumisen myötä entistä yhä useampi ihminen viettää suurimman osan ajastaan sisäympäristössä. Kuvituskuva (Pixabay).

Kaupungistumisen myötä entistä yhä useampi ihminen viettää suurimman osan ajastaan sisäympäristössä. Kuvituskuva (Pixabay).

 

 

Tilaa uutiskirje