Suomessa aletaan tutkia yleisten tilojen siivouksen mikrobiologista tehokkuutta

Suomessa aletaan tutkia yleisten tilojen siivouksen mikrobiologista tehokkuutta

Suomessa aletaan hakea uutta tietoa yleisten tilojen siivouksen mikrobiologisesta tehokkuudesta. Pintahygienian kehittäminen muuttuvassa epidemiatilanteessa -tutkimus pureutuu ei-desinfioivien puhdistusaineiden käyttöön ja tehokkuuteen koronavirusten ja muiden taudinaiheuttajien poistamisessa pinnoilta päivittäissiivouksella. Soveltava tutkimus kehittää ravintola-, matkailu- ja hoiva-alan yritysten resilienssiä ja toiminnan tehokkuutta poikkeustilanteessa ja sen jälkeen ja tukee myös kaupallisten siivousaineiden ja siivouspalveluita tuottavien yritysten vientiä ja kansainvälistymistä.
Tampereen korkeakouluyhteisön ja yritysten yhteishankkeen tavoitteena on tuottaa näyttöön perustuvaa, pilotoinnilla todennettua tietoa, jota hyödyntämällä minimoidaan taudinaiheuttajien leviäminen julkisten yhteisöjen ja yritysten tarjoamien palveluiden yhteydessä. Pilottikohteina ovat ravintola- ja matkailuala sekä hoivapalvelut.
Business Finland on myöntänyt korkeakouluyhteisölle vajaan 300 000 euron rahoituksen puoli vuotta kestävälle hankkeelle.
"Kehitämme yritysten siivoushygienian hallintaa ja selviytymistä poikkeus- ja kriisitilanteissa, epidemioiden tai pandemioiden aiheuttamien poikkeusolojen aikana ja myös niiden jälkeen. Näin yritykset voivat tarjota asiakkailleen turvallisen, todennetuin keinoin aikaansaadun toimintaympäristön”, kertoo hankkeen vastuullinen johtaja, virologian professori Heikki Hyöty Tampereen yliopistosta.
”Keräämme näytteitä sairaalaympäristöstä mm. COVID-19 -potilaita hoitavien yksiköiden tiloista ja sairaalan muista tiloista pinta- ja ilmanäytteinä. Näytteet analysoidaan Tampereen yliopiston virologian laboratoriossa”, Hyöty taustoittaa. 
Projektissa tutkitaan viruksen säilymistä eri pintamateriaaleilla.
"Tutkimme erilaisten sairaalakäytössä ja yleisten tilojen puhdistuksessa käytettävien, markkinoilla olevien puhdistusaineiden tehoa erityyppisten taudinaiheuttajien inaktivoinnissa ja hävittämisessä. Pääsemme testaamaan virusten esiintymistä Living Labissa ja käytännön työympäristöissä.”
Tampereen yliopistossa on tutkittu taudinaiheuttajia ja erityisesti viruksia molekyylimenetelmillä kaksikymmentä vuotta. Viime vuonna perustettu Tampereen yliopiston ympäristöterveyden tutkimusryhmä osallistuu myös pintahygienian kehittämishankkeeseen. Ryhmä muun muassa tutkii koronaviruksen esiintymistä Suomen jätevesissä yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa.
Tutkimushankkeessa ovat mukana Tampereen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, Kemvit Oy, Berner Oy, Kiilto Clean Oy, Poistoa Oy ja Norlandia Care Oy sekä useita muita suomalaisia yhteistyökumppaneita. Hankkeen tulokset ovat suoraan ja välittömästi käyttöönotettavissa.
Tampereen ammattikorkeakoulun osahankkeista vastaava projektipäällikkö Leila Kakon mukaan suomalainen siivousosaaminen, puhdistusaineet, -välineet, ja -menetelmät sekä hygieniaystävälliset kalusteet ja pintamateriaalit ovat korkealaatuisia ja tunnustettuja maailmalla. Projektin tulokset ja yhteistyö vahvistavat siten suomalaisen osaamisen kaupallistamista myös kansainväliseksi vienniksi. (Lähde: TAMK)

Tilaa uutiskirje