Suomi varautuu koronavirusepidemian toiseen aaltoon

Suomi varautuu koronavirusepidemian toiseen aaltoon

Suomi varautuu koronavirusepidemian toiseen aaltoon Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) ostoilla, jotka perustuvat sosiaali- ja terveysministeriön (STM) hankintaesityksiin. STM on tähän mennessä tehnyt HVK:lle yhdeksän hankintaesitystä. HVK siirtyy syksyn aikana suorahankinnoista hankintalain mukaisiin kilpailutuksiin, joita hoitaa julkishallinnon yhteishankintayksikkö Hansel.
Sosiaali- ja terveydenhuollon suojaintilanne on nyt elokuun 2020 lopulla hyvä. Tällä hetkellä arvioidaan, että kirurgisia suu- ja nenäsuojaimia tarvitaan sosiaali- ja terveydenhuollon puolella noin 300 000–750 000 kpl vuorokaudessa. Hengityksensuojaimia (FFP2 ja FFP3) arvioidaan tarvittavan noin 6100–24 500 ja suojavaatteita noin 48 000–115 000 kpl vuorokaudessa.
Eri suojainten riittävyyttä voidaan yleisesti kuvata asteikolla: erinomainen, hyvä, kohtalainen, välttävä, heikko. Tämän hetkisten tietojen ja käyttöä koskevien ohjeistusten mukaan suojavälineiden riittävyys ja hankintatilanne eri suojavarusteiden osalta on Huoltovarmuuskeskuksen tiedotteen mukaan tällä hetkellä hyvä. Esimerkiksi kirurgisten suu-nenäsuojaimien saatavuus kansainvälisiltä markkinoilta on parantunut. Lisäksi kotimaisen valmistuksen toimitukset ovat osin käynnistyneet ja osin toimitusten alkaminen odottaa vielä tarvittavia sertifikaatteja ja poikkeuslupia.
Myös hengityssuojainten (FFP2 ja FFP3) tilanne on hyvä. Myös niiden osalta saatavuus kansainvälisiltä markkinoilta on parantunut. Kotimaisen valmistuksen toimitukset ovat osin käynnistyneet. Osin toimitusten alkaminen odottaa vielä tarvittavia sertifikaatteja ja poikkeuslupia.
Suojavaatteiden kansainvälinen tarjonta on asettunut hyvälle tasolle ja kotimaisten valmistajien toimitukset ovat käynnissä. Suojakäsineiden saatavuus on pysynyt hyvällä tasolla ja hankintoja on tehty ulkomaisilta valmistajilta. Suojavisiirien tilanne on pysynyt ennallaan hyvänä, sillä niiden sekä kotimainen että kansainvälinen tarjonta on hyvä.
Riittävyyttä on kuitenkin arvioitava säännöllisesti uudelleen.
Huoltovarmuuskeskus ylläpitää STM:n ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) toimeksiannosta suojavarusteiden tilannekuvaa koronaepidemian aikana. Keskus kokoaa kansallista tilannekuvaa sosiaali- ja terveydenhuollon suojavarusteiden riittävyydestä, kulutuksesta sekä saatavuuden turvaamisesta. Tilannekuva perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden tietoihin (kansallisen valmiuden kansallinen koordinaatioryhmä ns. Logistiikka 5 –työryhmä) ja HVK:n omien hankintojen ja varastotilanteen tietoihin.
Edellinen tilannekuva julkaistiin kesäkuuussa. Jatkossa HVK julkaisee sosiaali- ja terveydenhuollon suojavarusteiden tilannekuvakoosteen kuukausittain. (Lähde: ePressi.com)

Tilaa uutiskirje