SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Tietoa alasta » Aikastandardit

Aikastandardit

SSTL Puhtausala ry organisoi siivoustyön menetelmä- ja aikastandardien laadintaa

SSTL:n teettämät työntutkimukset

Siivoustyöajan laskenta perustuu menetelmä- ja aikastandardeihin. Ne kertovat kuinka paljon aikaa tietty työmenetelmä tietyllä välineellä tehtynä tarvitsee aikaa erilaisissa likaisuus- ja kalustusasteissa. Siivoustyön mitoitusohjelmien työaikalaskenta pohjautuu menetelmä- ja aikastandardeihin. Standardien laadinta perustuu työntutkimuksiin ja niitä voivat tehdä vain henkilöt, joilla on työntutkijan koulutus ja pätevyys.

Standardit on laadittu joko menetelmäkohtaisiksi tai väline- ja konekohtaisiksi. Standardien tekemisessä noudatetaan työntutkimuskäytäntöä ja ne tehdään yhteistyössä luottamushenkilöiden kanssa. Siivousalan menetelmä- ja aikastandardit koostuvat menetelmäkuvauksista ja menetelmäkuvauksen mukaisen työsuorituksen avulla saadusta aikastandardista.

Aikastandardit ilmoittavat työn suorittamiseen kuluvan ajan neliömetriä, kappaletta tai juoksumetriä kohti. Joissakin aikastandardeissa on tarkempia määrittelyjä kohteiden ja kappaleiden koosta tai työtä haittaavista esteistä, jotka tulee ottaa huomioon aikastandardien käytössä. Aikastandardien muuttujina ovat kalustusasteet sekä siivottavan pinnan likaisuus. Lattiamenetelmien mitoittamiseen soveltuvien aikastandardien kalustusasteiden vaihtelut määräytyvät menetelmän, välineen tai koneen käyttösoveltuvuuden mukaan niukasti kalustetusta tilasta (kalustuksen osuus lattia-alasta alle 10 %) erittäin runsaasti kalustettuun tilaan (kalustuksen osuus lattia-alasta yli 50 %).

Likaisuusasteet vaihtelevat vähän likaa ja tahroja sisältävistä pinnoista erittäin runsaasti likaa ja tahroja sisältäviin pintoihin menetelmän, koneen ja välineen puhdistuskyvyn mukaan. Lisäksi puhdistettavan pinnan karheus voi vaihdella sileästä karkeaan.

Aikastandardit sisältävät elpymisajan, jonka suuruus aikastandardissa vaihtelee 13-27 prosentin välillä. Elpymisaika määräytyy työn fyysisen ja psyykkisen kuormittavuuden mukaan.

Aikastandardit eivät sisällä työsuoritusta edeltäviä valmistelutöitä, kuten esimerkiksi irtoroskien poistoa runsaasti likaiselta lattialta ennen pesua. Aikastandardit eivät myöskään sisällä apuaikaa, vaan se on lisättävä työaluekohtaisesti. Apuaika (eli päivävakio) sisältää työhön liittyvät aputoiminnot, kuten työn aloittamiseen ja lopettamiseen liittyvät välineiden puhdistus- ja huoltotoimenpiteet, työalueella liikkumisen ja välineiden kuljetuksen. Yleensä apuajan suuruus on 10-25 % tehollisesta työajasta.

(Lähde: Siivoustyön käsikirja. Suomen Siivousteknisen liiton julkaisuja 1:7)

SSTL Puhtausala ry (ent. Suomen Siivoustekninen Liitto ry) aloitti standardien teettämisen koordinoinnin vuonna 2009. Tällä haluttiin varmistaa tutkimustoiminnan jatkuvuus, jotta siivousalalle kehiteltyjen uusien menetelmien, koneiden ja välineiden aikastandardit saataisiin mukaan siivoustyön mitoitukseen ja uudet menetelmät työntekijöiden käyttöön.