SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Tietoa alasta » Allastilat

Uima-allas- ja märkätilojen hygieniaosaamistesti

Allasosasto on haasteellinen siivouskohde. Suotuisien lämpö- ja kosteusolosuhteiden takia pinnat ovat ihanteellisia mikrobien lisääntymiselle. Pitkät aukioloajat, moninaiset käyttäjät sekä suuret käyttäjämäärät edellyttävät asiantuntevaa, huolellista, mukautuvaa ja oikein kohdistettua siivousta.

Allasosaston siivoukseen laaditun hygieniaosaamistestin tavoitteena on varmentaa allasosaston siivoojan osaamista liittyen pintahygieniaan ja asiakasturvallisuuteen allasosaston eri tiloissa. Sosiaali- ja terveysministeriö pitää uima-allastilojen hygieniaa erittäin tärkeänä ja tukee tilojen siivouksen osaamiseen liittyvää koulutusta ja hygieniaosaamistestausta.

SSTL Puhtausala ry nimitti työryhmän valmistelemaan hygieniaosaamistestiä. Työryhmään kuuluvat projektipäällikkö Marita Koskinen Sastamalan Ruoka- ja Puhtauspalvelut Oy Servi, siivouspäällikkö Elina Lähdeaho Urheiluhallit Oy, vt. toimitusjohtaja Veikko Kuurne Raahen Seudun Uimahallisäätiö, neuvotteleva virkamies Jarkko Rapala sosiaali- ja terveysministeriö ja Tarja Valkosalo SSTL Puhtausala ry.

Testikysymysten lisäksi työryhmä laati koulutusmateriaalin kouluttajien käyttöön. Yhteisellä koulutusmateriaalilla halutaan varmistaa koulutusten sisällöllinen laatu. Koulutusaineistoa tullaan päivittämään tarpeen mukaan.

 

Osaamisvaatimus myös laissa
 

Ammattitaitoisen siivouksen ja tilojen pintahygienian merkitys allasveden terveydelliseen laatuun on huomioitu nyt myös lainsäädännössä. Terveydensuojelulaki (763/1994) muuttuu 1.1.2017 ja yhtenä muutoksena on lisäys lain pykälään 28 a, Allasvesihygieeninen osaaminen. Sen mukaan: ”Toiminnanharjoittajan on huolehdittava siitä, että allasveden kuormituksen vähentämiseksi uima-allas- ja märkätilojen puhtaanapitoon ja siivoukseen osallistuvilla henkilöillä on riittävä tieto siitä, miten tilojen hygienia vaikuttaa allasveden terveydelliseen laatuun, ja riittävä osaaminen näiden tilojen siivoukseen ja puhtaanapitoon.”

Yksi tapa osoittaa riittävä osaaminen on suorittaa uima-allas- ja märkätilojen hygieniaosaamistesti.

 

Soveltamisohje julkaistu
 

Valvira on julkaissut allasvesiasetuksen soveltamisohjeen, jossa käsitellään myös allastilojen siivouksen ja pintahygienian merkitystä allasveden laatuun sekä tuodaan esille siivoustyöntekijän osaamisvaatimukset. Tutustu ohjeeseen.

 

Kouluttajat perehdytetty valmennuksissa
 

SSTL Puhtausala ry järjesti huhtikuussa 2016 kaksi valmennuspäivää, joissa esiteltiin koulutusmateriaali. Luennoitsijoina toimivat työryhmän jäsenet. Valmennukseen osallistuneet henkilöt voivat toimia uima-allas- ja märkätilojen hygieniaosaamistestikouluttajina. Lisäksi kouluttajilta edellytetään osaamistestin suorittamista sekä esimiestason tai opettajan koulutusta puhtausalalta tai laitoshuoltajan koulutusta ja työkokemusta allastilojen siivouksesta vähintään yksi vuosi.

Katso SSTL Puhtausala ry:n hyväksymät kouluttajat

 

Testi koulutusten yhteydessä
 

Uima-allas- ja märkätilojen hygieniaosaamistesti tehdään koulutuksen yhteydessä.

Testissä on yhteensä 30 kysymystä 30 aihealueesta. Aihealueita ovat muun muassa allasosasto toimintaympäristönä, asiakkaiden opastus, liukkauden hallinta, siivouksessa käytettävät aineet, välineet, koneet, menetelmät, eri tilojen ja erityiskohteiden siivous, laadunvalvonta ja pintahygienian mittausmenetelmät.

Testaustoiminnan organisoijana on SSTL Puhtausala ry. Paperiestin hinta on 30 euroa + alv 24% ja verkkotestin hinta on 25 euroa + alv 24%.

KOULUTTAJA HUOM! Paperitestit tulee tilata 14pv ennen testipäivää ja verkkotestit 10pv ennen testipäivää, osoitteesta asiakaspalvelu@puhtausala.fi Verkkotesti saatavilla vain suomen kielellä.

Lisätietoja Minna Kyllinen, p. 040 626 7003 tai sähköposti minna.kyllinen@puhtausala.fi