SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Tietoa alasta » Clean Card

Clean Card

Clean Card -sertifikaatti  on puhtauspalveluyrityksen laaduntuottokykyä osoittava todistus. SSTL Puhtausala ry myöntää sertifikaatin Clean Card -arviointikriteerit täyttävälle puhtauspalveluorganisaatiolle auditoinnin pohjalta. Sertifikaatti on voimassa kolme vuotta ja sitä valvotaan puolivuosittain. Auditoinneista vastaa Inspecta Sertifiointi Oy. Clean Card -tavaramerkille on laadittu säännöt.

Clean Cardin tarjoaa puhtauspalveluyritykselle työkalun liiketoiminnan johtamiseen sekä tilaus-, toimitus- ja hankintaketjun hallintaan.

Puhtauspalvelujen ostajalle sertifikaatti on osoitus yrityksen jatkuvasta toiminnan kehittämisestä laatunäkökohdat huomioiden. SSTL Puhtausala ry on kutsunut koolle Tilaajafoorumin, joka valvoo, että Clean Card -kriteeristö vastaa puhtauspalvelujen tilaajien tarpeita.

Clean Card -koulutuksiin osallistumalla puhtauspalveluyritykset voivat valmentautua kehittämään toimintaansa vastaamaan Clean Card -kriteeristöä. Clean Card -laatuvalmentajakoulutus soveltuu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään oman organisaationsa laaduntuottokykyä. Clean Card -laatuosaajakoulutus keskittyy laadun tuottamiseen asiakaskohteessa ja päivittäisessä työssä. Koulutuksia voivat järjestää oppilaitokset, joille SSTL Puhtausala ry on myöntänyt kouluttajalisenssin.

 

Myönnetyt sertifikaatit

10. Arkea Oy (ent. Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy), 18.12.2013. Voimassa 14.11.2019 saakka.
9. Turun Yrityssiivous Oy, 14.3.2013.   Ei voimassa.
8. Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut (ent. Lahden Servio / Lahden kaupunki), 27.12.2015. Voimassa 27.12.2018 saakka.
7. ISS Palvelut Oy, PHRAKL asiakkuus Kanta- ja Päijät-Hämeen talousalue.   Ei voimassa.
6. Temppi Oy, 24.8.2012.  Ei voimassa 2.8.2013 alkaen.
5. LTQ Partners Oy 12.5.2011.  Voimassa 28.4.2020 saakka.
4. H&A Team Oy 31.8.2010.  Voimassa 16.4.2019 saakka.
3. Coor Service Management Oy 11.6.2010.    Ei voimassa.
2. Lujapalvelut Oy 22.4.2010 (nyk. Coor Service Management Oy)
1. Servisole Oy Siivouspalvelu 7.10.2008. Ei voimassa.

 

Säännöt

CLEAN CARD SÄÄNNÖT

Espoo 11.8.2008

Clean Card –tavaramerkin käytön säännöt

Clean Card on SSTL Puhtausala ry:n (ent. Suomen Siivoustekninen Liitto ry) rekisteröimä
yhteismerkki. SSTL Puhtausala ry edustaa laajasti puhtausalan toimijoita Suomessa ja merkillä
kannustetaan jäseniä ja heidän edustamiaan yhteisöjä toiminnan laadun kehittämiseen.
Näillä säännöillä määritellään merkin käyttöoikeus.

  1. Merkkiä saavat käyttää yhdistyksen jäsenyydestä riippumatta näiden sääntöjen mukaan hyväksytyt yritykset ja yhteisöt (jäljempänä: organisaatiot).
  2. Merkin käyttöoikeuden myöntää SSTL Puhtausala ry kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Käyttöoikeus tarkistetaan puolivuosittain ja se voidaan perua, mikäli sääntöjenmukaisuus ei toteudu tai organisaatio ei ole suorittanut käyttöoikeuteen liittyviä maksuja.
  3. Merkin käyttöoikeus voidaan myöntää organisaatioille, jotka SSTL Puhtausala ry:n valvonnassa täyttävät toiminnan laatua,vastuullista liiketoimintaa ja ympäristönsuojelua koskevat vaatimukset. Kulloinkin voimassa olevat yksityiskohtaiset vaatimukset on versioitu ja ne ovat valvottuja asiakirjoja.
  4. Merkin käyttöoikeus tarkistetaan vaatimustenmukaisuuden auditoinnilla ja sen tekee SSTL:n hyväksymä riippumaton taho.Auditoinnista annetaan raportti, josta ilmenee, suositteleeko auditoija merkin käyttöoikeutta. Suositus on annettava, mikäli poikkeami ei ole. Käyttöoikeus on poistettava kunnes poikkeamat on hyväksytysti korjattu.