SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Tietoa alasta » Clean Card -koulutukset

Lähde Clean Card -laatumatkalle

Clean Card -auditointiin  voit valmentautua osallistumalla joko laatuvalmentaja- tai laatuosaajakoulutukseen.
Laatuvalmentajakoulutus lisää organisaation ymmärrystä siitä, millaista kehitystyötä tarvitaan, jotta toiminnan laatu vastaa asiakkaiden odotuksia.
Laatuosaajakoulutus keskittyy laadun tuottamiseen asiakaskohteessa.

 

Clean Card -laatuvalmentajakoulutukset

Laaduntuottokykynsä kehittämisestä kiinnostuneet puhtauspalveluorganisaatiot voivat valmentautua auditointiin osallistumalla Clean Card –laatuvalmentajakoulutukseen. Koulutuksia järjestävät oppilaitokset, joille SSTL Puhtausala ry on myöntänyt lisenssin.

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osanottaja Clean Card –arviointikriteeristön painopistealueisiin, joiden pohjalta osanottaja pystyy tunnistamaan oman organisaationsa kehittämisalueet sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet laaduntuottokyvyn varmistamiseksi kaikissa tilanteissa.

Koulutukseen kuuluu kaksi ½ päivän luentotilaisuutta sekä tentti. Tenttitilaisuuden tavoitteena on varmistaa, että osanottaja hallitsee Clean Card-arviointikriteerien sisällöt sekä osaa arvioida oman organisaationsa kehittämisalueet laaduntuottokyvyn näkökulmasta. Tentti sisältää netissä olevat vaihtuvat monivalintakysymykset, joilla SSTL Puhtausala ry valvoo koulutuksia, sekä soveltavan tehtävän. Tentit voi uusia kerran. Tentit läpäisseelle SSTL Puhtausala ry myöntää todistuksen laatuvalmentajakoulukseen osallistumisesta. Oppilaitos voi antaa todistuksen valmentavaan koulutukseen osallistumisesta

Osallistujan vaatimukset:
Laatuvalmentajakoulutukseen osallistujalla on oltava työpaikka, joka on kiinnostunut laaduntuottokyvyn kehittämisestä ja jossa opittua voi soveltaa.

Laatuvalmentajakoulutuksia järjestävät oppilaitokset:
Edupoli, www.edupoli.fi
Koulutuskeskus Salpaus, www.salpaus.fi
Turun Aikuiskoulutuskeskus, www.turunakk.fi

 

Clean Card -laatuosaajakoulutukset

Clean Card -laatuosaajakoulutus keskittyy laadun tuottamiseen asiakaskohteessa. Laadun tuottamista tarkastellaan puhtauspalveluprosessin eri vaiheissa myynnistä laskutukseen. Tavoitteena on tuoda esille koulutukseen osallistujan oma rooli laadun tuottamisessa, keinot arvioida asiakaskohteessa tuotettua puhtauspalvelun laatua sekä kehittää laatuosaamista päivittäisessä työssä.

Clean Card -laatuosaajakoulutus kestää kaksi iltapäivää. Koulutukseen sisältyy ennakkotehtävä ja välitehtävä. Clean Card -laatuosaajakoulutuksen suorittaminen edellyttää monivalintatentin läpäisyä.

Laatuosaajakoulutuksia järjestävät oppilaitokset:
Edupoli, www.edupoli.fi
Koulutuskeskus Salpaus, www.salpaus.fi
Turun Aikuiskoulutuskeskus, www.turunakk.fi