SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Tietoa alasta » Puhtausalan koulutus

Puhtausalan koulutusmahdollisuudet

Puhtausala tarjoaa monia erilaisia työtehtäviä ja hyvät urakehitysmahdollisuudet. Uralla etenemisessä auttaa kouluttautuminen. Tältä sivulta löydät tietoa puhtausalan tutkinnoista ja koulutusmahdollisuuksista.

Katso puhtauspalvelualan koulutusta tarjoavat oppilaitokset paikkakunnittain täältä. (Linkki päivittymässä)

Tutustu SSTL Puhtausala ry:n tarjoamiin opiskelija-alennuksiin ja muihin palveluihin oppilaitoksille täällä.

Tutustu myös Taitaja-kilpailuihin!

 

Ammatilliset perustutkinnot

Perustutkinnot soveltuvat sinulle, joka olet toiminut alalla vasta lyhyen ajan eikä sinulle vielä ole alan tutkintoa. Puhdistuspalvelualaa voit opiskella kahdessa eri perustutkinnossa, joista molemmista valmistut toimitilahuoltajaksi:

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon puhdistuspalvelujen koulutusohjelmassa valmistut toimitilahuoltajaksi. Tämä perustutkinto sopii sinulle, joka haluat tuottaa puhtaus- ja muita palvelutehtäviä asiakaskohteissa, kuten päiväkodeissa, kouluissa, hotelleissa, hoivalaitoksissa, sairaaloissa ja kodeissa. Perustutkintoon valmistavassa koulutuksessa voit hankkia erityisosaamista muun muassa asiakkaiden avustamisesta, vaatteiden ja tekstiilien huollosta, kokouspalveluista ja erityiskohteiden tai -tilanteiden siivouspalveluista.
Tutustu kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon perusteisiin

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto
Tämä tutkinto soveltuu sinulle, joka haluat keskittyä työssäsi siivoukseen ja kiinteistönhoidon yleistehtäviin. Perustutkintoon valmistavassa koulutuksessa voit hankkia erityisosaamista muun muassa rakennusaikaisesta puhtaanapidosta, toimistopalveluista, kosteiden tilojen puhtaanapidosta, teollisuuslaitosten puhtaanapidosta, liikennevälineiden puhtaanapidosta sekä kauppa- ja myymälätilojen puhtaanapidosta.
Tutustu kiinteistöpalvelujen perustutkinnon perusteisiin

Perustutkinnon voi suorittaa joko ammatillisen peruskoulutuksen tai näyttötutkinnon kautta.

Ammatillinen peruskoulutus on vaihtoehtoinen tutkinnon suorittamistapa, jos sinulla on mahdollisuus opiskella kokopäiväisesti. Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskellaan ammatillisten tutkinnon osien lisäksi ammattia täydentäviä tutkinnon osia. Koulutus kestää yleensä 3 vuotta ja on kokopäiväistä.
Ammatillisten perustutkintojen perusteet

Tutustu Opetushallituksen 2. asteen ammatillisen koulutuksen yhteishakuun ja hakuohjeisiin osoitteessa https://opintopolku.fi/wp/fi/

 

Ammatillinen lisäkoulutus

Laitoshuoltajan ammattitutkinto
Jos sinulla jo on alan perustutkinto tai olet hankkinut vastaavan osaamisen työelämässä, voit suorittaa laitoshuoltajan ammattitutkinnon. Laitoshuoltajan ammattitutkinto antaa sinulle valmiudet toimia ammattilaisena puhdistuspalvelualan monipuolisissa palvelutehtävissä ja ympäristöissä.

Laitoshuoltajan ammattitutkinnon pakolliset tutkinnon osat ovat siivouspalvelut ja perussiivouspalvelut. Valinnaisia tutkinnon osia ovat asiakaslähtöinen palvelujen tuottaminen, ateriapalvelut, avustaminen ja huolenpito, erityissiivouspalvelut, tekstiilien huoltaminen, huonekasvien huoltaminen, laitoshuoltopalvelut, työalueeseen opastaminen, ympäristönhuoltopalvelut, yrittäjänä toimiminen ja muun ammatti- tai erikoisammattitutkinnon osa. Tutustu laitoshuoltajan ammattitutkinnon perusteisiin
 

Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto ja siivousteknikon erikoisammattitutkinto ovat tutkintoja sinulle, jolla on vankka työkokemus ja opintoja alalta ja tavoitteesi on alan vaativat kehitys-, asiantuntija- ja esimiestehtävät.

Siivoustyönohjaaja on siivouksen, työhön perehdyttämisen ja ohjaamisen asiantuntija. Siivoustyönohjaajan tehtäviin kuuluu ohjaamista, työn organisointia ja kehittämistehtäviä siivous- ja muiden palvelutöiden lisäksi. Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinnon pakolliset osat ovat siivoustyönohjaaminen ja siivouspalvelujen organisointi. Valinnaisia osia ovat kielitaito ohjaustilanteissa, monikulttuurisuus siivoustyön ohjaamisessa, ympäristöpalvelujen ohjaaminen ja neuvonta, yrittäjyys puhdistuspalvelualalla ja muun erikoisammattitutkinnon osa.
Tutustu siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinnon perusteisiin

Siivousteknikon erikoisammattitutkinnon suorittanut siivousteknikko on puhtausalan johtamisen asiantuntija. Hän toimii esimiehenä, suunnittelee ja kehittää asiakkaiden tarvitsemia palveluja sekä osallistuu organisaationsa markkinointi-, asiantuntija- ja konsultointitehtäviin. Hän vastaa , että asiakkaat saavat sopimuksen mukaista palvelua kattavasti ja tehokkaasti. Tutkinnon pakolliset osat ovat toimitilapalvelujen johtaminen ja toimitilapalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. Valinnaisia osia ovat kielitaito esimiestehtävissä, toimitilapalvelujen markkinoiminen, ympäristönhuoltopalvelujen johtaminen ja kehittäminen, yrittäjyys puhdistuspalvelualalla ja muun erikoisammattitutkinnon osa.
Tutustu siivousteknikon erikoisammattitutkinnon perusteisiin

 

Ammatillisten tutkintojen suorittaminen

Ammatillisten tutkintojen suorittamiseen on monia vaihtoehtoja. Valtio tukee sekä ammatillista perus- että lisäkoulutusta. Viranomaiskielessä puhutaan omaehtoisesta koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutus

Jos sinulla on työpaikka tai toimit yrittäjänä, olet täyttänyt 15 vuotta ja tavoitteenasi on suorittaa toisen asteen tutkinto, oppisopimuskoulutus on joustava vaihtoehto työn ja opiskelun yhdistämiseen. Työpaikalla opit päivittäisten työtehtävien kautta ja oppilaitoksessa pääset täydentämään osaamistasi. Oppilaitospäivien määrä vaihtelee koulutuksen tavoitteesta riippuen. Oppisopimuksella on mahdollista suorittaa ammattitutkinto, osatutkinto tai ammatillinen lisäkoulutus.

Oppisopimus perustuu työnantajan ja opiskelijan väliseen määräaikaiseen työsopimukseen, johon sisältyy ammattiin kouluttaminen työpaikalla. Työpaikalla tulee olla tutkinnon perusteet huomioiden laadultaan ja laajuudeltaan riittävää tuotanto- ja palvelutoimintaa sekä työvälineistöä. Lisäksi työpaikka nimeää oppisopimusopiskelijalle ns. työpaikkakouluttajan, joka on ammattitaidoltaan ja työkokemukseltaan soveltuva ja sitoutunut ohjaamaan opiskelijaa.

Oppisopimuksen ennakkojakso on räätälöity kokonaisuus, joka valmentaa opiskelijaa oppisopimusopintoja varten. Jaksolla opiskelija saa apua tulevaisuuden vaihtoehtojen etsintään ja pääsee tutustumaan eri aloihin ja työtehtäviin. Oppisopimuskoulutukseen siirrytään sopivan oppisopimuspaikan löytyessä. Ennakkojakso soveltuu nuorille, joilla ei ole perusopetuksen jälkeistä tutkintoa sekä aikuisille, jotka haluavat parantaa valmiuksiaan opiskella oppisopimuksella ammatillisen perustutkinnon. Myös maahanmuuttajille ennakkojakso on erinomainen mahdollisuus parantaa kielitaitoa käytännön työssä.

Yrityksille

Oppisopimuksella kouluttaminen on tehokas ja taloudellinen tapa saada yrityksen tarpeisiin vastaavia työntekijöitä.  Opiskelijalle maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ajalta. Jos oppisopimuskoulutettava on työtön, työnantaja voi hakea palkkatukea TE-toimistosta.

Oppisopimuksen ennakkojakso on uudenlainen tapa rekrytoida työvoimaa. Jakson aikana henkilö perehtyy yrityksesi työtehtäviin ja toimialaan opintokäynneillä ja työharjoittelussa. Ennakkojaksolla tapahtuva harjoittelu on työnantajalle tehokas tapa tutustua oppisopimuksesta kiinnostuneeseen nuoreen ja hänen kykyihinsä ilman palkanmaksuvelvoitetta ja muita sitoumuksia. Jos opiskelijan kiinnostus ja yrityksen tarpeet kohtaavat, ennakkojaksolta siirrytään joustavasti oppisopimuskoulutukseen.

 

Näyttötutkinnot

Aikuisopiskelijalla on mahdollisuus hyödyntää työssä hankittua arvokasta osaamista tavoitteellisesti suorittamalla näyttötutkinto. Näyttötutkintoina on mahdollista suorittaa kolmen eritasoisia tutkintoja:

  •     ammatillisia perustutkintoja
  •     ammattitutkintoja
  •     erikoisammattitutkintoja

Näyttötutkintojärjestelmän ideana on, että ammatillinen osaaminen voidaan sen avulla kansallisesti ja laadullisesti tunnustaa riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta. Tutkinnon perusteissa määritelty ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa. Oppilaitokset järjestävät näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta.

Näyttötutkintona suoritettu ammatillinen perustutkinto vastaa ammatillisessa peruskoulutuksessa suoritettua ammatillista perustutkintoa. Ammattitutkinnon suorittaminen edellyttää ammattityöntekijältä vaadittavaa ammattitaitoa. Erikoisammattitutkinnolla osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallinta.

Tutkintoon valmistavaa koulutusta on monissa oppilaitoksissa. Myös oppisopimuskoulutus ja yritysten henkilöstökoulutus valmistavat näyttötutkintoihin.

Lisätietoja
>> Nayttotutkinnot.fi-portaali
>> Alvar-koulutukset
>> Tietoa näyttötutkinnoista (Opetushallitus)

 

Aikuiskoulutus on aikuisille suunniteltua ja järjestettyä koulutusta. Se voi olla omaehtoista koulutusta, henkilöstökoulutusta tai työvoimapoliittista koulutusta. Opetus- ja kultturiministeriö vastaa omaehtoisesta koulutuksesta, työ- ja elinkeinoministeriö työvoimapoliittisesta koulutuksesta ja työnantajat henkilöstökoulutuksesta.

 

Työvoimakoulutus

Työvoimakoulutus on TE-keskuksen rahoittama aikuiskoulutus, jonne voivat hakeutua työttömät, työttömyysuhan alla olevat henkilöt sekä ammatinvaihtajat. Koulutuksen tavoitteena on suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai saada jatko- ja täydennyskoulutusta jo aiemmin hankitulle ammattitaidolle.

 

Täydennyskoulutus

Täydennyskoulutusta suunnitellaan ja toteutetaan työelämän tarpeiden mukaan useissa oppilaitoksissa. Lisäksi täydennyskoulutuksessa voit suorittaa alan osaamispasseja, kuten laatutyöhön liittyvän Clean Card -osaajakoulutuksen sekä elintarvikkeiden kanssa työskentelevien Hygieniapassin (elintarvikealan hygieniaosaaminen). Kotityöpalvelun osaamisen voit osoittaa suorittamalla Palveluja Kotiin -passin. Lisäksi Työturvallisuuskortin suorittamalla osoitat työturvallisuusasioiden perushallinnan.

Lue lisää INSTA 800 -henkilösertifioinnista. SSTL Puhtausala ry tarjoaa uutuutena uima-allas- ja märkätilojen osaamistestiä

 

Ammattikorkeakouluopinnot

Puhtausalaa voi opiskella myös ammattikorkeakoulussa ja edetä aina ylempään korkeakoulututkintoon asti.

Ammatillinen koulutus antaa sinulle mahdollisuuden jatkaa opiskelujasi matkailu- ja ravitsemisalan restonomiksi ammattikorkeakoulussa. Ylemmän korkeakoulututkinnon voi suorittaa palvelujen liiketoiminnan koulutusohjelmassa. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet toimivat työelämässä alan suunnittelu-, kehittämis-, markkinointi- ja johtotehtävissä. Tehtävänimikkeenä voi olla esimerkiksi palveluesimies, palvelupäällikkö, palveluyrittäjä, suunnittelija, kouluttaja tai toiminnanjohtaja. Lue Opintopolku.fi:stä lisää amk-opinnoista ja hakemisesta.

 

Ammatillinen opettajankoulutus

Alalla toimii opettajina alan ammattikorkeakoulututkinnon ja eri alojen yliopistotutkinnon suorittaneita henkilöitä, jotka ovat opiskelleet ammatillisten opettajien pedagogiset opinnot. Opiskelut ovat 60 opintopisteen laajuisia ja kestävät opiskelumuodosta riippuen 1 - 2 vuotta.