SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Työhyvinvointi ja terveys puhtauspalvelualalla

Työhyvinvointi ja terveys puhtauspalvelualalla

Ajankohta: 
17.03.2015

Kutsumme Sinut ja työyhteisösi osallistumaan SSTL Puhtausala ry:n ja sen alueellisten yhdistysten koulutustilaisuuteen

17.3.2015 klo 12 -16

Koulutus on SSTL Puhtausala ry:n Työelämä 2020 -hankkeen vuoden 2015 päätapahtuma. Luennon jälkeen aiheiden käsittelyä jatketaan osallistujista kootuissa työpajoissa.

Koulutuksen luento-osuus tapahtuu Edupolin tiloissa Helsingissä. Lisäksi luentoa seurataan suorana verkon kautta alueellisesti järjestettävissä tilaisuuksissa.
 

Siivousteknisten yhdistysten yhdyshenkilöt ja koulutuspaikat:

Helsinki
Paikka: Edupoli, Lämmittäjänkatu 2 A, Helsinki
Yhdyshenkilö: Maarit Roininen
Tilaisuus on maksuton. 
Ilmoittautuminen 10.3. mennessä.

Karjala
Paikka: Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 3, Joensuu
Tilaisuus on maksuton, myös kahvit tarjotaan.
Yhdyshenkilö: Seija Ikonen

Keski-Suomi
Paikka: Jyväskylän aikuisopisto Viitaniementie 1 B1 132 auditorio. Vain luento klo 12-14. Tilaisuus on maksuton.
Yhdyshenkilö: Eiramaria Rahikainen
Ilmoittautuminen

Kymi  
Paikka: Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Auditorio Metso Kymenlaaksonkatu 29 48100 Kotka
Yhdyshenkilöt: Anneli Tommila ja Erja Nurmiranta
Koulutus on maksuton, iltapäiväkahvi omakustannushintaan.
Sitova ilmoittautuminen 3.3. mennessä.

Paikka: Saimaan ammattiopisto Sampo, Armilankatu 40, pieni auditorio, Lappeenranta
Yhdyshenkilö: Erja Suikkanen
Koulutus on maksuton, iltapäiväkahvi omakustannushintaan.
Sitova ilmoittautuminen 3.3. mennessä.

Paikka: Kouvolan seudun Ammattiopisto /Liiketalous Sininen auditorio Salpausselänkatu 57 45100 Kouvola
Yhdyshenkilö: Aila Leo
Koulutus on maksuton, iltapäiväkahvi omakustannushintaan.
Sitova ilmoittautuminen 3.3. mennessä.

Lappi
Paikka: Lapin Matkailuopiston auditorio
Yhdyshenkilöt: Henna Tervaniemi, Katja Koivumaa ja Sari Ylitolva
Koulutus on maksuton.
Ilmoittautuminen 10.3. mennessä.

Oulun seutu
Paikka:  Oulun palvelualan opisto, Martti luentosali. Osoite: Teuvo Pakkalan katu 15, 90130 Oulu.

Raahe, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, kokoushuone Kirjasto, Rantakatu 4.

Haapajärvi, kaupungintalo, valtuustosali. Kirkkokatu 2.

Oulainen, kaupungintalo, valtuustosali. Oulaistenkatu 12.

Yhdyshenkilöt: Sari Kivioja, Merja Airaksinen
Koulutus on maksuton. Kahvit ja syötävät omakustannehintaan.
Ilmoittautuminen 16.3. mennessä.

Pirkanmaa
Paikka: Tampereen Aikuiskoulutuskeskus Nirvan toimipiste, Kurssikeskuksenkatu 11 (alustava)
Yhdyshenkilö: Tuula Aalto

Päijät-Häme
Paikka: Lahden kansanopisto, ylätupa. Harjukatu 46, 15100 Lahti
Yhdyshenkilö: Anja Sagulin

Satakunta
Paikka: SAMK Tiedepuisto B Kampus Tiedepuisto 3 Pori
Yhdyshenkilö: Satu Luntinen
Koulutus on maksuton. Kahvit 2,30 euroa.
Ilmoittautuminen 2.3. mennessä.

Turku
Paikka: Turun Aikuiskoulutuskeskus, auditorio, Kärsämäentie 11, Turku
Yhdyshenkilöt: Päivi Karinsivu ja Päivi Hokkanen 
Tilaisuus on maksuton.
Ilmoittautuminen 10.3. mennessä.

                 

Kouluttajana toimii terveydenhoitaja, TtM Sanna Mäkipää, Tmi Capacitas Familiasta.

Aiheena on                

Työhyvinvointi ja terveys puhtauspalvelualalla

  • Mistä työhyvinvointi koostuu? 
  • Mitä terveys työssä tarkoittaa?
  • Mitä minä voin tehdä itse voidakseni hyvin?
  • Millainen on hyvinvoiva työyhteisö ja miten sellainen rakennetaan?

Luennon aikana pohditaan monipuolisesti perustyötehtäviä, työn rakenteita sekä ammatillista vuorovaikutusta, niin yksilön kuin työyhteisön näkökulmista. Lisäksi mietitään työelämän ja erityisesti puhtausalan keskeisiä haasteita; kiireen tuntua, tiukaksi laskettuja aikatauluja, työn fyysisyyttä. 

Eväitä työhyvinvointiin annetaan myös esimiehille, jotka kokevat usein olevansa puun ja kuoren välissä alaisten ja organisaation johdon vaatimusten välissä.

 

Työelämä 2020 -hanke

Hanke haastaa työpaikat koosta riippumatta kehittämään toimintaansa ja toimintatapojaan omista lähtökohdistaan sekä toimialasta riippumatta. Lisäksi julkisissa organisaatioissa puhutaan myös palvelun vaikuttavuuden parantamisesta.

Tavoite on, että tulevaisuudessa mahdollisimman monella työpaikalla on uudistumista ja kehittämistä tukeva kulttuuri, jolloin tuotteet, palvelut ja toimintatavat on luotu yhteistyönä. Työpaikoille on luotu uutta avointa, vuorovaikutteista, hallittua ja ennakoivaa toimintaa. Uutta teknologiaa on hyödynnetty tehokkaasti, johtaminen on huippuluokkaa ja ennen kaikkea, on pystytty luomaan uutta työtä.

Työelämä 2020 on verkostohanke, jossa on mukana yli 50 valtakunnallisesti toimivaa organisaatiota. Näitä mukana olevia työelämätoimijoita yhdistää halu jakaa palvelujaan sekä omia innovaatioitaan muiden kanssa ja siten edistää suomalaista työelämää. He kaikki ovat sitoutuneet hankkeeseen yhteistyölupauksin, joissa he ovat määritelleet omat tavoitteensa tai missionsa.

 

Hankkeen vahvuus on yhteistyössä

Hankkeen sateenvarjon alla on useita erilaisia yhteistyöverkostoja ja kehittämisohjelmia. Kaksi suurinta ryhmää ovat alueverkostot ja toimialakohtaiset kehittämisohjelmat.

ELY-keskusten alueilla toimivat alueverkostot kehittävät työelämää oman alueensa elinkeinoelämän erityispiirteet huomioiden. Ne pohjautuvat muun muassa työ- ja virkaehtosopimuksissa sovittuihin kehittämisen painopisteisiin.

Työelämä 2020 -hanke perustuu valtioneuvoston vuonna 2012 hyväksymään työelämästrategiaan. Tavoite on, että tulevaisuudessa kaikki työpaikat ovat saavuttaneet vähintään hyvän perustason.

Kun työpaikan perusasiat ovat kunnossa, arki sekä velvoitteiden hoitaminen on sujuvaa.

Työelämä 2020 -hankkeessa kehitetään työelämän tuottavuutta ja laatua samanaikaisesti

 

Innovointi ja tuottavuus edellyttävät

• uudistumista tukevaa kulttuuria

• uuden teknologian hyödyntämistä ja samanaikaisesti toimintatapojen uudistamista

• henkilöstön osallistamista kehittämistyöhön.
 

Työhyvinvointi ja terveys perustuvat siihen, että

• työ itsessään luo hyvinvointia tekijälleen

• työ on mielekästä ja tavoitteellista

• muutokset ovat hallittavia ja niihin on saatavissa tukea.
 

Osaava työvoima syntyy

• osaamisen jatkuvasta kehittämisestä

• henkilöstövoimavarojen johtamisesta

• koulutuksen ja työelämän yhteistyöstä.
 

Luottamuksen ja yhteistyön lisääntyminen vaatii

• keskinäiseen arvostukseen, avoimuuteen ja

  vastavuoroisuuteen perustuvaa tapaa toimia

• luottamusta vahvistavia rakenteita ja kulttuuria

• laaja-alaista ja ennakoivaa yhteistyötä.

Työelämästrategian kulmakivet Euroopan parhaan työelämän saavuttamiseksi ovat innovointi ja tuottavuus, luottamus ja yhteistyö, työhyvinvointi ja -terveys sekä osaava työvoima. Kun nämä tekijät on työpaikoilla yhdistetty tasapainoisesti, työelämän laatu ja tuottavuus paranevat.

 

Suomalaisen työelämän arvopohja

Arvopohja muodostaa Työelämä 2020 -hankkeelle sekä koko Suomen työelämälle yhtenäisen viitekehyksen, johon voi peilata omaa näkemystään työn tekemisestä. Viime vuonna käydyssä laajassa arvokeskustelussa suomalaisen työelämän arvoiksi muodostuivat sinnikkyys, luottamus, rohkeus ja tarkoitus. Näistä tärkeimmäksi arvoksi, koko suomalaisen työelämän kivijalaksi, nousi luottamus. Rohkeudella ja sinnikkyydellä viemme työelämän kehittymistä eteenpäin, itse työnteko antaa tekijälleen tarkoituksen.

 

Työhyvinvointi ja -terveys on SSTL Puhtausala ry:n vuoden 2015 pääteema

Yleisesti voidaan sanoa, että työ luo hyvinvointia tekijöilleen. Työelämä 2020 hankkeen tavoite on, että työhyvinvoinnin ja -terveyden paraneminen saadaan kaikille työpaikoille.

Tulevaisuudessa työpaikoilla ymmärretään työhyvinvoinnin ja -terveyden merkitys työn tuottavuudelle, työyhteisöjen menestykselle kuin hyvin hallituille muutoksille. Henkilökunnan johtamisessa kiinnitetään jatkuvasti huomiota yksilöllisiin ja yhteisöllisiin tarpeisiin sekä niissä tapahtuviin muutoksiin. Parantunut työhyvinvointi ja -terveys perustuvat työpaikalla tehtävään yhteistyöhön, jota osaava työterveyshuolto ja ajanmukainen lainsäädäntö tukevat.

Tulevaisuuden työpaikoilla kehitetään aktiivisesti ja ennakoivasti, sekä työn mielekkyyttä että varhaisen tuen malleja. Työpaikoilla puututaan herkästi kuormitusongelmiin ja ennakoidaan mahdollisia riskejä. Liikunnan merkitys työstä johtuvien sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa tunnistetaan sekä liikunnan harrastamista tuetaan. Tulevaisuuden työpaikoilla etsitään ratkaisuja työn ja muun elämän yhteensovittamiseen.