SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Työntutkimukset

Työntutkimukset

Vuonna 1972 valtiovarainministeriö julkaisi Siivoustyön suunnittelun oppaan ja Siivoustyön menetelmä- ja aikastandardit kirjan, jonka avulla erilaisten tilojen siivoustarve pystyttiin laskemaan tarkasti. Mitoituksella saatuja siivousaikoja voitiin verrata samantyyppisten kiinteistöjen siivousaikoihin ja siivouskustannuksiin. Havaitut suuret kustannuserot johtivat siihen, että siivousmitoitusta tehtiin yhä enemmän.

Vuonna 1991 rakennushallitus julkaisi Siivoustyön menetelmä- ja aikastandardien uudistetun painoksen, johon on lisätty 1970-luvun jälkeen laaditut standardit. Vuonna 1994 standardien julkaisuoikeus siirtyi Suomen Siivoustekniselle liitolle. Standardeja ovat 1995-2009 laatineet Helsingin kaupunki, välineiden ja koneiden valmistajat ja maahantuojat sekä yksi ohjelmistoalan yritys. Nämä standardit ovat saatavissa standardien tilaajilta.

Suomen Siivoustekninen liitto ry julkaisee teettämänsä standardit omilla internet-sivuillaan.

SSTL:n teettämät työntutkimukset:

Vuosi 2011:

S103.00.pdf S103.00 Lattian kuivapyyhintä Jonmaster Pro Allround mopilla, työleveys 60 cm
S104.00.pdf S104.00 Lattian nihkeäpyyhintä Jonmaster Pro Allround mopilla, työleveys 60 cm
S105.00.pdf Lattian kosteapyyhintä Jonmaster Pro Allround mopilla.Työleveys 600 mm
S106.00.pdf Lattian nihkeäpyyhintä Swep Duo MicroTech mopilla ja Swep Classic MicroTech mopilla.Työleveys 500 mm
S107.00.pdf Lattian kosteapyyhintä Swep Duo MicroTech mopilla ja Swep Classic MicroTech mopilla.Työleveys 500 mm
S108 00.pdf Lattian nihkeäpyyhintä Swep Duo MicroTech mopilla.Työleveys 750 mm
S109.00.pdf Lattian kuivapyyhintä Swep Duo MicroPlus mopilla.Työleveys 750 mm
S110.00.pdf Lattioiden kuivamoppaus TASKI Standard kuivamopilla.Työleveys 600 mm
S111.00.pdf Lattioiden nihkeämoppaus TASKI Standard nihkeämopilla 60 cm. Vastaa menetelmästandardia L095.
S112.00.pdf Lattioiden kosteamoppaus TASKI Standard kosteamopilla 60 cm.Vastaa menetelmästandardia L096.
S202.00.pdf Lattian pesu akkukäyttöisillä harjavetoisilla Nilfisk BA 410-, TASKI swingo 450 B BMS- ja Tennant T3 ec-H2O yhdistelmä-koneilla.Työleveys 430 mm
S203.00.pdf Lattian pesu akkukäyttöisellä harjavetoisella TASKI swingo 755 B Eco BMS yhdistelmäkoneella.Työleveys 430 mm. Vastaa menetelmästandardia L108
S204.00.pdf Lattian pesu akkukäyttöisillä pyörävetoisilla Comac Abila 50 BT-CDS-, Nilfisk BA 551 D- ja Tennant T3 ec-H2O -yhdistelmäkoneilla.Työleveys 510-530 mm
S205.00.pdf Lattian pesu akkukäyttöisellä pyörävetoisella TASKI swingo 1255 B BMS -yhdistelmäkoneella.Työleveys 550 mm.Vastaa menetelmästandardia L109
S206.00(1).pdf Lattian pesu akkukäyttöisellä pyörävetoisella TASKI swingo 755 B Power BMS -yhdistelmäkoneella.Työleveys 430 mm.Vastaa menetelmästandardia L107.
S301.00.pdf Kovien tasopintojen nihkeämoppaus TASKI Standard nihkeämopilla.Työleveys 40 cm.Vastaa menetelmästandardia K105. S302.00.pdfKovien tasopintojen kosteamoppaus TASKI Standard nihkeämopilla. Työleveys 40 cm. Vastaa menetelmästandardia K106. S303.00.pdf Kovien tasopintojen kosteamoppaus TASKI Standard nihkeämopilla.Työleveys 25 cm.Vastaa menetelmästandardia K104 S304.00.pdf S 304.00 Kovien tasopintojen kosteamoppaus TASKI Standard kosteamopilla, työleveys 25 cm

Vuosi 2010:

S101.00 .pdf S101.00  Lattian kuivapyyhintä Jonmaster Pro Allround mopilla, työlevys 75 cm.
S102.00 .pdf S102.00  Lattian kosteapyyhintä Jonmaster Pro Allround mopilla, työlevys 75 cm ja Swep Duo MicroTech mopilla, työleveys 75 cm.

Vuosi 2009:

S201.00 .pdf S201.00  Lattian pesu akkukäyttöisillä harjavetoisilla Baby-, Clean Junior 38 B-, Columbus RA35B-, Minny 16- ja ComacVispa 35B/Fimap Genie B –yhdistelmäkoneilla. Työleveys 345 – 385 mm.