Briefcase-hanke jatkuu vielä

Puhtausala 3_2019/ kirj.Leena Järvinen

Briefcase-hanke alkoi 1.12.2016 ja sen oli tarkoitus jatkua vuoden 2018 loppuun, mutta hankkeelle haettiin ja saatiin jatkoa vuoden 2019 loppuun saakka.

Puhtausala 3, 2019/kirj. Leena Järvinen

Briefcase-hanke pyrkii nopeuttamaan maahanmuuttajien sijoittumista ammatilliseen koulutukseen ja/tai työelämään. Hankkeella on kaksi päätavoitetta: kehittää kielenoppimisen itseopiskelumalli sekä opiskelijan mukana kulkeva sähköinen portfolio, josta löytyy osaaminen koulutus- ja työnhakuun.

Kielellisen opiskeluun tavoitteena on kehittää kustannustehokas nivelvaiheen kielenoppimisen valmennusohjelma, joka rakentuu ohjatulle itseopiskelulle ja hyödyntää digitalisaatiota sekä toiminnallisuutta. Valmennusohjelma, ”kielisalkku”, räätälöidään kotoutumiskoulutuksen päätyttyä, erityisesti niille, jotka eivät ole vielä päässeet eteenpäin omalla polullaan, kunkin maahanmuuttajan osaamistason ja ammatillisten tavoitteiden mukaisesti.

Kielisalkku-konsepti perustuu ammatissa ja työssä tarvittavan kielitaidon kehittämiseen, mikä ylläpitää työllistymisorientaatiota ja tukee työllistymistä. Lisäksi tavoitteena on luoda toimintamalli, jossa kolmas sektori ja työelämä ovat mukana ohjaamassa kielen oppimista.

Hankkeen toisena tavoitteena on kehittää sujuvan tiedonsiirron malli, osaamisportfolio, jota maahanmuuttaja itse kokoaa ja jota hän voi hyödyntää koulutukseen ja työhön hakiessaan tai yritystä perustaessaan.

Hankkeen rahoittaja on Hämeen Ely-keskus; ESR Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma.

Toteuttajina hankkeella ovat Saimaan ammattiopisto Sampo, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, Kouvolan seudun ammattiopisto, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Ekami sekä päätoteuttajana Kouvolan Ammatillinen Aikuiskoulutussäätiö.

Kohderyhmänä ovat kotoutumiskoulutuksen jälkeisessä nivelvaiheessa olevat työttömät maahanmuuttajat, jotka ovat joko suorittaneet loppuun työvoimapoliittisen kotoutumiskoulutuksen tai

suorittaneet omaehtoisen, kotoutumistuella tuettavan kotoutumiskoulutuksen tai muulla tavoin (esimerkiksi korkeakouluopintojen kautta) saavuttaneet perustyöllistymisvalmiudet ja ovat työttömiä.

Jokainen hankkeessa mukana oleva oppilaitos teki alkuvaiheessa suunnitelman siitä, kuinka monta ja miltä ammattialalta ne pyrkivät saamaan osallistujia hankkeeseen. Osallistujatavoite on kaikkiaan 140 henkilöä. Osallistujia on runsaasti myös puhtauspalvelualalta. Lähes kaikki osallistuvat oppilaitokset ovat onnistuneet osallistujamäärätavoitteissaan. Kielenoppimisen valmennusohjelma ”kielisalkkua” sekä osaamisportfolion käytettävyyttä on pilotoitu ja arvioitu kohderyhmän kanssa. Saatu lisäaika hyödynnetään toiminnan juurruttamiseen sekä työpaikkaohjaajien perehdyttämiseen ”kielisalkkuun”. Hankkeen loppujulkaisu tulee olemaan yhteenveto hankkeesta ja sen vaikuttavuudesta.

Tilaa uutiskirje