SSTL Puhtausala ry:n ja Siivoussektori Oy:n toiminta 2022

25.10.2021
Tiedote

 

SSTL Puhtausala ry:n ja Siivoussektori Oy:n toiminta 2022

SSTL Puhtausala ry ja Siivoussektori Oy uudelleenorganisoi toimintaansa vastaten liiton tavoitteiden toteutumista joustavasti ja ketterästi. Tämä tarkoittaa kaikkien toimintojen uudelleen suunnittelua ja toteuttamista. Liiton tavoitteena on tehdä Suomesta maailman siistein ja puhtain maa. Toiminnan kulmakivet keskittyvät neljään osa-alueeseen:

•    Puhtausalan ja jäsenten osaamisen kasvattamiseen
•    Alan innovaatioiden esilletuontiin
•    Alan vaikuttavuuden lisäämiseen
•    Alan tieteelliseen ja teknologiseen tukemiseen

Jatkossa liitto johtaa em. asiakokonaisuuksia. Operatiivisesti liitto verkostoituu alan kokeneiden toimijoiden kanssa kunkin osa-alueen toteutumiseksi. Käytännössä liitto solmii yhteistyökumppanuussopimuksia muutamien tahojen kanssa, tämä verkosto työstää yhdessä sovittuja toimintoja liiton tavoitteiden saavuttamiseksi. Muutoksella haetaan joustavuutta ja tehokkuutta kokonaistoimintaan sekä samalla toimintamalli antaa paremmat taloudelliset edellytykset tulokselliseen toimintaan tulevaisuudessa.

 

Lisätietoja antaa:
Sari Mattila, SSTL Puhtausala ry, toiminnanjohtaja, 040 738 7780, sari.mattila@puhtausala.fi
Marja Mäkkeli, SSTL Puhtausala ry:n hallituksen pj, 050 523 6984, marja.makkeli@riveria.fi
Harri Piiparinen, Siivoussektori oy:n hallituksen pj, 040 704 99 44, harri.piiparinen@orbotech.fi