SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Yhteydenpito

Yhteydenpito ja lisätiedot kilpailun aikana

Määritellään, miten tarjoaja voi tarjousaikana pyytää lisätietoja, esimerkiksi
- kysymykset tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen xx@xx
- ilmoitetaan mihin mennessä kysymykset ja tarjoajan vastausosoite (sähköpostiosoite) on lähetettävä. Mikäli tarjouspyyntöön liittyy pakollinen tai vapaaehtoinen kohdekierros, kysymysten viimeisen esittämispäivän on suotavaa olla kohdekierroksen jälkeen.
- ilmoitetaan, että vastaukset kysymyksiin toimitetaan samansisältöisesti kysyjästä riippumatta kaikille palautussähköpostiosoitteen em. osoitteeseen ilmoittaneille.
- ilmoitetaan, ettei puhelimitse esitettyihin kysymyksiin tai tietopyyntöihin voida vastata, vaan tarjoajien tulee esittää kysymyksensä edellä esitetyillä tavoilla.