Johdon ja esihenkilöiden valmennukset

YLEISTÄ VERKKOVALMENNUKSESTA

Verkkovalmennukset on tarkoitettu vastuu- ja johtavassa asemassa oleville päälliköille, työnjohdolle, esihenkilöille ja yrittäjille, jotka haluavat kehittää oman yksikön, organisaation ja/tai yrityksen toimintaa tavoitteena sujuvuus, tehokkuus, turvallisuus, henkilöstön hyvinvointi, kannattavuus ja jatkuvuus.

Valmennuksen rungon muodostavat teoria, videot ja henkilökohtaiset harjoitustyöt, joista rakentuvat omat kehittämiselementtisi ja työkalupakkisi.

 

Tilaa  tästä

Mikäli tarvitset laskulle, niin ota yhteyttä [email protected] 

Käyttöehdot

Kurssien sisällöt:

KÄYTÄNNÖN ESIHENKILÖ

Esihenkilön, johtajan, yrittäjän päämäärä, yleisesti ajatellen, on toteuttaa yhdessä henkilöstönsä kanssa niitä tekemisiä, saavuttaen tavoitteita, jotka organisaatiolle tai yksikölle on etukäteen asetettu. Tavoitteet liittyvät usein aikatauluihin, työmäärään- ja aikaan, tyytyväisyyteen, laatuun, lopputulokseen.

Käytännön esihenkilö -verkkovalmennuksessa käsitellään mm. seuraavia asiakokonaisuuksia.

 • Mitä esihenkilöltä odotetaan?
 • Työnjohtajan rooli ja merkitys
 • Mitä tarkoittaa vastaava?
 • Sidosryhmien huomioiminen
 • Suunnitelmallisuuden merkitys
 • Perehdytys - työkalu moneen tilanteeseen
 • Organisaatio ja toimenkuvat - miten hyödynnän?
 • Miten pidän lupaukseni niin asiakkaille kuin henkilöstölle?
 • Palautteiden käsittely asiakkaiden ja henkilöstön tyytyväisyyden varmistajana
 • Toimintamalli vakavan ongelman ratkaisemiseen
 • Jokaisella seurauksella on alkupiste - ratkaisumalli
 • Tehokkuus on...
 • Lopputuloksen saavuttaminen
 • Esihenkilö mahdollistaa

Käytännön esihenkilö- verkkokurssi tekee johtamisesta yksinkertaista ja ymmärrettävää, mahdollistaen henkilöstön hyvinvoinnin, asiakkaan tyytyväisyyden ja liiketoiminnan tuottavuuden.

 

HENKILÖKOHTAINEN ASIAKASPALVELU

Onko kyseessä syntymälahja vai opittavissa oleva taito? On totta, että toiset tuntuvat saaneen puheenlahjat ja asiakaspalvelemisen taidon jo äidinmaidossa. Näitä luontaisia lahjakkuuksia on kuitenkin hyvin vähän. Hyvä uutinen on, että huippu asiakaspalvelijaksi voi kehittyä. Jokainen voi tulla paremmaksi, kun harjoittelee, miettii, kokeilee ja haluaa oikeasti oppia.

Asiakaspalvelun keskiössä on ihminen, jonka vastuulla ovat nopea reagointi, tekeminen kerralla kuntoon periaatteella sekä laadukas kommunikointi. Palvelun on tulevaisuudessa oltava erinomaisempaa – tehtävä asiakkaalle helpoksi ostaa, antaa palautetta ja saada riittävästi tarvittavaa informaatiota.

 • Asiakaspalvelun ydin
 • Mitä tulevaisuuden asiakaspalvelussa vaaditaan
 • Strategia palvelun arvon kasvattamiseen
 • Kommunikaatio, pitäminen ja yhteisymmärrys
 • Asioiden ja ideoiden esittäminen
 • Avaintilanteiden kautta ratkaisuja ja tyytyväisyyttä
 • Palvelun arvo ja sen mittaaminen
 • Palvelun johtaminen
 • Huippupalvelun tuottaminen
 • Henkilökohtaisen huippupalvelun merkitys

Henkilökohtainen asiakaspalvelu- verkkokurssi sisältää työkalut asiakastyytyväisyyden kasvattamiseen. Saat useita käytännön työkaluja, joiden avulla teet palvelusta ainutlaatuisen elämyksen.

 

TUOTANNON ELEMENTIT – RAKENNA VAHVA PERUSTA

Tuotannon elementit – rakenna vahva perusta -verkkovalmennus; saat tietoa ja työkaluja kehittää organisaation/yrityksen toimintaa, jotta saavutat asteittain asetetut tavoitteet mahdollisimman pienin ”uhrauksin”, kuormittamatta enempää itseä tai muuta henkilöstöä.

Saa vastauksia ja ratkaisumalleja mm. seuraaviin:

 • Kannattavan liiketoiminnan lainalaisuudet
 • Tuotannon johtaminen ja jatkuvuus
 • Henkilöstön osaamisen vaikutus lopputuloksiin
 • Miten pärjätä paremmin käytössä olevilla resursseilla?
 • Taloudellisen tavoitteiden saavuttaminen

Verkkovalmennuksen sisältöä hyödyntämällä voit keskittyä olennaiseen, opit vähentämään turhaa työtä ja tarvittaessa järkiperäistämään prosesseja.

 

JOHDA TIEDOLLA – OHJAA TAVOITTEILLA

Johtajan, esihenkilön, yrittäjän tehtävänä on luoda puitteet ja ympäristö – varmistaa, että henkilöstön tekemiset ovat yhteneväiset asetettujen tavoitteiden kanssa. Esihenkilöiltä vaaditaan uuden johtamisfilosofian ja mallin oppimista ja omaksumista – toistaiseksi on pärjättävä entistä niukemmilla resursseilla.

Valmennus antaa käytännön työkaluja ja tietoa, miten

 • Luot johtamiselle otollisen maaperän
 • Hankit johtamisen tueksi tarvittavaa tietoa
 • Reagoit avaintilanteisiin ja indikaattorit
 • Autat työntekijöitä saavuttamaan kyvyn järjestellä ja päättää asioista, kantaa enemmän vastuuta, jotta haluttu lopputulos toteutuu
 • Mahdollistat, että henkilöstö oppii itsenäisesti ratkaisemaan haasteita ja tekemään työnsä järkevästi
 • Vähennät turhaa tekemistä
 • Saat pienemmistä resursseista enemmän voimavaroja käyttöösi
 • Johdat tiedolla ja delegoit
 • Luot varmuutta ja vakautta muuttuvassa tilanteessa

Johda tiedolla - ohjaa tavoitteilla- verkkokurssi sisältää johtamisen perustoiminnot ja työkalupakin, jota hyödyntämällä kehität organisaatiota ja henkilöstöä kohti tavoitteita ja asetettua päämäärää.

 

AJANHALLINNAN TYÖKALUT – KIIRE KURIIN

Ajanhallinnan työkalut - kiire kuriin- verkkokurssi sisältää työkalut kiireen vähentämiseen ja hallitsemiseen.

Työajan ja henkilöstön riittävyys kaiken työn tekemiseen ja joustaminen ovat keskeisiä haasteita, joita työssämme kohtaamme. Jaksamisesta onkin muodostunut rakenteellinen ongelma.

Valmennus keskittyy kiireen anatomiaan ja hallintaan – siihen, mistä kiire johtuu ja mitä kiireelle voi tehdä. Saat vastauksia, miten tehdä itsellesi lisää aikaa, miten keventää kuormitusta – niin henkistä kuin fyysistä.

 • Kiireen anatomia
 • Miten määritellä kiire?
 • Kiireen aiheuttajia
 • Pysähdy, kartoita ja tunnista
 • Suunnitelmallisuus
 • Hämmennyksestä eroon
 • Syy ja sen seuraus
 • Ratkaisuja kiireeseen

Työkalupakki kiireen hallintaan sisältää laajemman näkemyksen kehittämistoimista, jotka tähtäävät henkilöstön työhyvinvoinnin kasvattamiseen.

 

VAIKUTA TYÖILMAPIIRIIN JA HYVINVOINTIIN

Vaikuta työilmapiiriin ja työhyvinvointiin -verkkovalmennuksessa opit, miten esimiehenä, johtajana, yrittäjänä pystyt tukemaan innostavan ja iloisen työyhteisön rakentumista, saat työkaluja vähentää henkilöstön huolta tulevaisuudesta ja keinoja, joiden avulla suuntaat energiaa positiivisiin asioihin.

Muita keskeisiä aiheita valmennuksessa ovat oman työn arvostuksen kasvattaminen, toisten kunnioittaminen ja arvostaminen.

Tutustut myös ongelmanratkaisumalliin, jonka avulla jokainen voi itsenäisesti vaikuttaa omaan työhyvinvointiinsa ja oppia, miten omalla panoksellaan on mahdollista vaikuttaa muiden hyvinvointiin.

 • Vahvan maaperän luominen
 • Tasapainon merkitys
 • Liiketoiminnan osatekijät
 • Rekrytointi - valitse oikein
 • Miten tehdä asioista todellisia?
 • Itseohjautuvuus
 • Tiimityö
 • Workshop
 • Mielessä valmistautuminen
 • Kehityskeskustelut
 • Avaintilanteiden hoitaminen
 • Ongelman ratkaisumalli
 • Palkitseminen
 • Käytännön harjoituksia työhyvinvointiin ja viihtyvyyteen
 • Positiivisen kierteen luominen

Tavoitteena on tyytyväinen ja motivoitunut henkilöstö. Saat työkaluja henkilöstön viihtyvyyteen ja pysyvyyden varmistamiseen, vaikutat henkilöstön asenteeseen ja osaamiseen.

 

MARKKINOINTI JA MYYNTI

Markkinointi ja myynti -verkkokurssi; saat käytännön työkaluja, miten kiinnostaa asiakasehdokkaita ja lisää kauppaa. Verkkovalmennuksessa suunnittelet ja räätälöit tehokkaat markkinointi- ja myyntiprosessit. Käsittelemme mm. seuraavia asiakokonaisuuksia ja saat niihin selkeät vastaukset ja ratkaisumallit.

 

 • Miten kasvattaa markkinoinnin osumatarkkuutta?
 • Lisää maksavia ja kannattavia asiakkaita
 • Markkinointistrategia -ja suunnitelma
 • Miten avata ovia myynnille?
 • Täsmällisen tiedon kartoittaminen ja hyödyntäminen
 • Käytännön myyntityö
 • Kasva myyjäksi - ominaisuuksia
 • Myynnin portaat - enemmän kauppaa
 • Vastaväitteiden käsittely
 • Ominaisuudesta etu
 • Markkinointi ja myynti - liiketoiminnan jatkuvuus

 

TYÖMÄÄRÄN, MITOITUKSEN JA HINNOITTELUN VAIKUTUS

Verkkovalmennuksessa opit hyödyntämään tutkittua tietoa asiakkaiden toiveista ja vaikutuksesta työaikaan ja palvelun hinnoitteluun, rakennat yrityksellesi järjestelmän, joka mahdollistaa kannattavan liiketoiminnan.

 

 • Tutkittua tietoa alan tilanteesta ja asiakkaiden toiveista
 • Tulevaisuuden trendit ja niiden vaikutus liiketoimintaan
 • Markkinatilanne ja hintataso
 • Puhtausalan kustannusrakenne
 • Työn suunnittelu ja hinnoittelu
 • Tavoitteena turhan tekemisen ja piilokulujen vähentäminen
 • Työajan mitoitus ja hinnoittelun vaikutus
 • Budjetti ja kassabudjetti - työkaluja liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseen
 • Kulujen seuranta ja vähentäminen
 • Yrityksen elinkaareen vaikuttaminen

Vaikuttamalla yrityksen tai organisaation elinkaaren pituuteen, varmistat liiketoiminnan jatkuvuuden.

 

VAIKUTA ASENTEISIIN – IDEOIDEN JA ASIOIDEN ESITTÄMINEN

Vaikuta asenteisiin – ideoiden ja asioiden esittäminen -verkkokurssista opit esittelemään ja myymään ideoita ja toiveita eri sidosryhmien edustajille, kuten siivoojille, asiakkaille, tilojen käyttäjille ja kunnallisille päättäjille.

Verkkokurssissa tutustutaan ideanmyynnin ja esittämisen lainalaisuuksiin sekä perusteisiin. Opi ideanmyynnin portaat.

  • Mitä on idean myyminen? Millaisista ihmisistä pidetään?
  • Miten myyt ajatuksesi ja ideasi, luot yhteisymmärrystä
  • Miten rakennat tarinan, joka osuu ja uppoaa?
  • Esityksen rakenne - idean esittämisen vaiheet ja tehokeinot
  • Tehosta asioiden perillemenoa ja saa aikaan haluttua toimintaa
  • Muuta palautteet ja avaintilanteet asiakkaiden tyytyväisyydeksi
  • Opi perustemaan näkökantasi positiivisesti ja tehokkaasti
  • Saa päättäjät ymmärtämään asteittain enemmän

 

Vaikuta asenteisiin - ideoiden ja ajatusten esittäminen- valmennus antaa helppokäyttöiset työkalut ja käytännölliset ratkaisut, miten tehostat ideoiden läpimenoa, jotta tekeminen tehostuu.

Johdon ja esihenkilöiden valmennukset
Puhtausala ry