Usein kysyttyä

Kauanko kehitysprosessiin menee aikaa?

Jos yritys toimii jo vakiintuneesti, koko prosessiin kannattaa varata aikaa noin 30–40 tuntia noin kahden kuukauden aikana. Jos yritys on uusi tai sillä on isoja haasteita, kannattaa varata aikaa enemmän. 

Prosessin aikana arvioijalle on varattu aikaa xx tuntia yrityksen kanssa käytäviin keskusteluihin ja konsultointiin.

Millaista apua on saatavilla?

Arvioija auttaa yrityksen alkuun kehitystyössä ja diplomiprosessiin sisältyvät käsikirjat johdattavat yritystä eteenpäin prosessin aikana. Prosessin aikana tehtäviä kehitystoimenpiteitä seurataan erillisen lomakkeiston avulla. Arvioija seuraa kehitystyön etenemistä. 

Jos prosessin aikana tunnistetaan koulutustarvetta tietyille osa-alueille, niihin on saatavissa valmiita tai räätälöityjä koulutuksia sekä konsultointia. Nämä lisäpalvelut ovat maksullisia. 

Miksi tämä diplomi on parempi tai tärkeämpi kuin joku muu vastaava?

Parasta puhtautta -diplomin voi hankkia yritykselleen kohtalaisen pienellä vaivalla ja edullisesti. Kehitysprosessi on erittäin ketterä ja tehokas. Diplomia yritys taas voi hyödyntää omassa markkinoinnissaan. 

Miten nopeasti tulokset näkyvät?

Yrityksessä tehdyt kehitystoimet näkyvät arjessa välittömästi tai viimeistään hetken päästä. Ongelmasta ja yrityksen tilanteesta riippuen apua voi saada välittömästi esimerkiksi silloin, kun yrityksestä löytyy merkittävä kehitystoimi ja se saadaan prosessin aikana kuntoon. Lopuille haasteille saadaan prosessin aikana vähintäänkin kehityssuunnitelma ja aikataulu.

Miten prosessi kannattaa aloittaa?

Yrityksen tilanteesta ja omasta mielenkiinnosta riippuen prosessin voi aloittaa mistä tahansa moduulista (henkilöstö, laatu, asiakkuus, talous). Henkilöstö on yksittäisistä moduuleista laajin. 

Millainen diplomiprosessi on käytännössä?

Kun diplomiprosessin aloituksesta on sovittu, työ käynnistyy aloitustapaamisella arvioijan kanssa. Aloitustapaamisen voi pitää fyysisesti tai etäyhteydellä. Aloitustapaamisessa kartoitetaan yrityksen tilanne suhteessa diplomiprosessin neljään moduuliin sekä luodaan aikataulu. Tapaamisia voi olla esim. 8–14 kpl prosessin aikana. 

Kun moduuli on työstetty, se voidaan arvioida. Diplomiin tarvitaan kaikki neljä hyväksyttyä moduulia. 

Mitä prosessi maksaa?

  • jäsenyrityksille 2000 €
  • ei-jäsenyrityksille 2400 €, halutessaan yritys voi liittyä SSTL Puhtausala ry:n yritysjäseneksi, jolloin jäsenmaksu sisältyy hintaan

Entäpä yrityksen tietojen suojaaminen?

Kaikki yritykseen liittyvät tiedot ovat luottamuksellisia. Arvioijat allekirjoittavat salassapitosopimuksen diplomiprosessin alussa.

Miten kauan diplomi on voimassa ja mitä sitten tapahtuu?

Oikeus käyttää merkkiä on voimassa 3 vuotta. Tämän jälkeen yritys voi uusia diplomin.

Mikä on Puhtausala ry:n rooli asiassa?

Puhtausala ry on kehittänyt Parasta puhtautta -diplomin ja siihen liittyvät materiaalit yhteistyössä pilottiyritysten kanssa. Liitto kehittää prosessiin liittyviä aineistoja edelleen. Liitto on myös perustanut toiminnan tueksi ohjausryhmän, joka hyväksyy arvioijat. Arvioijat ovat kokeneita ja päteviä omalla osa-alueellaan. 

Puhtausala ry