Suuntana puhtausala

Puhtausala (tai puhdistuspalveluala) on monipuolinen ja laaja-alaisesti työllistävä palveluelinkeino. Puhdistuspalveluilla vaikutetaan ihmisten ja elinympäristön terveellisyyteen, viihtyisyyteen ja turvallisuuteen sekä kiinteistöjen kuntoon ja kestävyyteen. Suomessa puhtausalalla työskentelee noin 80 000 henkilöä hyvin vaihtelevissa tehtävissä. Puhdistuspalvelut sisältävät ensisijaisesti erilaisten toimitilojen ylläpito- ja perussiivoustehtäviä. Lisäksi työhön kuuluu toimintaympäristöstä riippuen muita palvelutehtäviä.

Lue myös Nuoret puhtausalan kesätöissä ja tutustu viiteen siivoustyötä koskevaan virheväittämään, jotka nopeasti esimieheksi edennyt puhtausalan ammattilainen oikoo, kertoen samalla oman uratarinansa.

Puhtausala kiinnostavaksi -hankeessa (Puhki) on tuotettu erinomaisia alaa esitteleviä videoita. Katso Puhtausala - monia mahdollisuuksia -esittelyvideo suomeksi, englanniksi tai venäjäksi. Lisäksi löydät hankkeen sivuilta  runsaasti urapolkuvideoita, joissa alalla toimivat henkilöt kertovat omasta työurastaan, miten ovat alalle tulleet ja mitä mieltä siitä ovat.

Puhtausala - monia mahdollisuuksia -video

Video englanniksi

Video venäjäksi

 

Kenelle ala sopii?

Jos olet oma-aloitteinen, aktiivinen ja avulias, niin puhtausala sopii juuri sinulle. Puhdistuspalvelu- ja asiakaspalvelutehtävien hallinnan lisäksi sinulta edellytetään ryhmätyötaitoja, joustavuutta ja kykyä huomioida erilaisten asiakkaiden tarpeet. Iälläsi ei ole väliä, ala työllistää kaiken ikäisiä. Myös monet alanvaihtajat ovat valinneet puhtausalan ja viihtyvät erinomaisesti.

Puhdistuspalvelualalle voi kouluttautua monin eri tavoin oppilaitoksissa ja oppisopimuksella. Koulutus valmentaa sinut siivous- ja toimitilapalvelutöiden asiantuntijaksi. Alan koulutusta järjestävät ammatilliset oppilaitokset ja ammattikorkeakoulut.

Puhdistuspalvelualan ammatillisia perustutkintoja ovat kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto ja kiinteistöpalvelujen perustutkinto.

Miksi puhtausala?

Puhdistuspalveluala on nopeasti kehittyvä ja monipuolinen ala, joka tarjoaa vaihtelevia työympäristöjä ja -tehtäviä. Työmarkkinoilla alan osaajista on kova kysyntä. Ammattitaitoisella työntekijällä on hyvät mahdollisuudet edetä urallaan, suuntautua jatko-opintoihin tai perustaa oma yritys.

Alalla toimivat pitävät työnsä parhaina puolina itsenäisyyttä ja sitä, että näkee oman työnsä jäljen. Työ on usein asiakaspalvelutyötä, jossa on mahdollisuus toimia oma-aloitteisesti, palveluhenkisesti ja vastuullisesti. Alana puhtauspalveluala tarjoaa sekä elämäntilanteen mukaan joustavia työmahdollisuuksia että erinomaiset urakehitysmahdollisuudet. Monikulttuurinen palveluala edellyttää hienotunteisuutta, ihmisten ja erilaisten arvojen kunnioittamista. Työtä tehdään usein parin tai työryhmän kanssa, jolloin yhteistyöhön liittyvät edut voi hyödyntää. Puhdistuspalvelualalla on hyvä mahdollisuus koulutuksen avulla ylläpitää ja kehittää ammatillista osaamista. Jos arvostat työtäsi puhdistuspalvelualalla ja koulutat itseäsi, niin sinulla on mahdollisuus edetä alalla nopeastikin esimies- ja johtotehtäviin oman ammatillisen kehittymisen myötä.

Koulutusmahdollisuudet

Koulutuksen käynyt työntekijä osaa työnsä ja halutessaan hänellä on mahdollisuus edetä urallaan. Puhdistuspalvelualaa voi opiskella ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa. Yliopistossa voi hankkia puhtausalan kehittämis-, koulutus- ja johtotehtävissä tarvittavaa erityisosaamista.

 

Puhtausalan tehtäviä ja työympäristöjä

Puhtausalalla voi toimia monissa erilaisissa tehtävissä ja työkohteissa. Myös oman yrityksen perustaminen voi monelle olla kiinnostava vaihtoehto.

Ylläpitosiivous ja perussiivous

Ylläpitosiivous on säännöllisin väliajoin tapahtuvaa siivousta, jolla ylläpidetään ennalta määritelty puhtaustaso. Ylläpitosiivouksella puhdistetaan lattia- ja tasopintoja pinnoilla soveltuvilla menetelmillä. Perussiivous tehdään tarvittaessa. Perussiivousmenetelmiä käytetään silloin kun ylläpitosiivouksella ei enää saavuteta toivottua puhtaustasoa. Perussiivous voi olla esimerkiksi ikkunoiden pesua tai lattioiden pesua ja vahausta.

Muita palvelutehtäviä / Monipalvelutoiminta

Työntekijöiden toimenkuvat ovat laajentuneet ja usein työ edellyttää monipuolista osaamista. Työhön voi kuulua erilaisia palvelutehtäviä, jotka yhdistetään siivouksen kanssa joustavaksi palvelukokonaisuudeksi. Tällaisia tehtäviä ovat mm. toimitilojen viihtyisyydestä huolehtiminen, tekstiilien huoltopalvelut, toimisto- ja kokouspalvelut, ateriapalvelut, välinehuoltopalvelut, kiinteistönhuoltopalvelut ja asiakkaiden avustaminen päivittäistoiminnoissa.

 

Monipuoliset työympäristöt

Puhdistuspalveluala antaa mahdollisuuden työskennellä siivoustyön palvelutehtävissä erilaisissa kohteissa mm.

  • majoitusliikkeissä (hotellit)
  • sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksissa (koulut, sairaalat, päiväkodit, vanhainkodit)
  • teollisissa tuotantolaitoksissa (tehtaat)
  • liikennevälineissä (junat, bussit).

Palkkaus

Alan työtehtävien palkkauksesta voi kysyä esimerkiksi alan ammattiliitoista:

Yrittäjyys puhtausalalla

Puhtausala on laaja käsite ja sen piirissä voi toimia myös yrittäjänä monin tavoin. Alalla toimii niin kansainvälisiä suuryrityksiä kuin yhden miehen tai naisen yrityksiäkin, ja kaikkea siltä väliltä. Puhtausalan yrittäjänä voi toimia paitsi siivous- ja muita palveluita tarjoten, myös vaikkapa laite-, aine- tai välinevalmistajan edustajana.

Kotityöpalveluyrityksillä on myös oma yhdistyksensä ja monet yrittäjät ovatkin sekä SSTL Puhtausala ry:n että Suomen kotityöpalveluyhdistys ry:n jäseniä.

Tutustu myös SSTL Puhtausala ry:n yritysjäseniin. Yrittäjät voivat valita myös henkilöjäsenyyden.

Puhtausala ry