Insta 800 -tuki- ja seurantaryhmä / Avoin Insta 800 -foorumi

 

Insta 800 tuki- ja seurantaryhmä

Puhtausala ry:n hallitus on nimennyt INSTA 800 - tuki- ja seurantaryhmän, jonka tehtävänä on:

 • INSTA 800 -pätevyyden osoittamisjärjestelmän kehittäminen ja laadun valvonta ja jatkohakemusten kriteerien laadinta.
 • Tulkintojen antaminen standardin käytöstä.
 • Insta 800 kouluttajien hyväksyminen.

Tuki- ja seurantaryhmässä on puhtauspalvelujen ostajien, tuottajien, konsultointiyritysten sekä liiton hallituksen edustajat.Tukiryhmän jäsenyys on työnantajakohtainen. Tuki- ja seurantaryhmään nimetyllä henkilöllä tulee olla pätevyys kaikkiin Insta 800 moduuleihin standardiin INSTA 800-2:2019:n mukaisesti. Häneltä edellytetään INSTA 800 -standardin jatkuvaa käyttämistä omassa työssä. Ryhmän jäsenen toimintakausi on 4 vuotta. Osa ryhmästä vaihtuu 2 vuoden
välein.  

Seuraava haku INSTA 800 -tukiryhmään kaudelle 1.9.2025–31.8.2027 avataan keväällä 2025.

Tuki- ja seurantaryhmä 1.9.2023 lähtien:

 • Mari Ahlgren, Espoon kaupunki
 • Pirjo Jokinen, Ramboll Finland Oy
 • Leila Kakko, TAMK
 • Terhi Kulmala, Puolustuskiinteistöt
 • Veli-Matti Simola, ISS Palvelut Oy
 • Riikka Tuomisto, Päijät-Hämeen laitoshuoltopalvelut
 • Annika Viljakainen, Jyväskylän kaupunki
 • Outi Komi, SSTL Puhtausala ry
 • Sari Mattila, SSTL Puhtausala ry
 • Päivi Vierikko, SSTL Puhtausala ry

Tuki- ja seurantaryhmän kokoukset:

 • 3.6.2024
 • 4.3.2024 (mennyt)
 • 5.12.2023 (mennyt)
 • 27.9.2023 (mennyt)

Katso tuki- ja seurantaryhmän antamat lausunnot.​​​​​​

Kysymykset tuki- ja seurantaryhmälle osoitteeseen [email protected]

Avoin Insta 800 -foorumi

Avoin Insta 800 -foorumin tilaisuudet on  tarkoitettu kaikille puhtauden laadunhallinnasta kiinnostuneille, Insta 800 laadunhallintaa toteuttaville, Insta 800 tuki- ja seurantaryhmän jäsenille  ja Insta 800 kouluttajille. Tilaisuus on maksuton!

Seuraava avoin Insta 800 -foorumi järjestetään syksyllä 2024.

 • 1.11.2023 Avoin Insta 800 -foorumin aiheina oli mm. laadunhallinnan merkitys sopimuksen johtamiselle, palvelutuotannolle ja asiakasyhteistyölle sekä laadunhallinta osana henkilöstön koulutusta ja omavalvontaa. Lisäksi esitellään Insta 800 toimintajärjestelmän osaamiskokonaisuus sekä Johanna Viitasen opinnäytetyö siivottavuudenarviointiprosessin kehittämisestä.  
 • Esitykset löytyvät täältä!

 

Puhtausala ry