SSTL Puhtausala ry:n verkkokurssit ja -testit

Kurssit

Verkkokurssit ovat kätevä tapa kouluttautua ilman ajan ja paikan rajoitteita.

Hoitoympäristöjen puhtauspalvelujen hygieniaosaaminen

  • Hoitoympäristöjen puhtauspalvelujen hygieniaosaaminen -kurssi sopii sekä itsenäiseen opiskeluun että työpaikoilla perehdytyksen tueksi tai työpaikkakouluttajan tukimateriaaliksi.
  • Kurssin jälkeen voi suorittaa testin ja saada todistuksen.
  • Kun olet osallistunut kouluttajavalmennuspäivään, läpäissyt testin ja täytät muut pätevyysvaatimukset, voit toimia myös testaajana.

Uima-allas- ja märkätilojen hygieniaosaaminen

  • Uima-allas- ja märkätilojen hygieniaosaamisen verkkoaineisto on tarkoitettu hyväksyttyjen kouluttajien käyttöön.
  • Koulutukseen osallistuttuasi voit suorittaa testin ja saada todistuksen.
  • Kun olet osallistunut kouluttajavalmennuspäivään, läpäissyt testin ja täytät muut pätevyysvaatimukset, voit myös toimia kouluttajana.

INSTA 800 pätevöitymiskoulutus

  • Koulutus esittää selkeästi, mitä muutoksia ja lisäyksiä 2019 julkaistussa Insta 800 -standardissa on aikaisempaan Insta -standardiin verrattuna.
  • Koulutuksen läpikäymiseen menee aikaa noin 15-30 minuuttia.

Testit

SSTL Puhtausala ry järjestää INSTA 800 tietotason 3 ja 4 testejä, Uima-allas- ja märkätilojen hygieniaosaamistestiä sekä Hoitoympäristöjen puhtauspalvelujen hygieniaosaamistestiä. Testin läpäiseminen ja siitä saatu todistus on pätevä todiste ammattitaidosta.

  • Insta 800 testit suoritetaan verkkotestinä, aina hyväksytyn kouluttajan valvomassa tilaisuudessa.
  • Uima-allas- ja märkätilojen sekä Hoitoympäristöjen puhtauspalvelujen hygieniaosaamistestit voi suorittaa joko paperisena tai verkkotestinä, aina hyväksytyn kouluttajan/testaajan valvomassa tilaisuudessa

Lisätietoja: Minna Kyllinen, p. 040 626 7003, minna.kyllinen@puhtausala.fi

Tutkinnot

INSTA 800

Insta 800, siivouksen teknisen laadun määrittely- ja arviointijärjestelmä on pohjoismainen standardi, jonka ensimmäinen painos julkaistiin vuonna 2000. Standardissa esitetään siivouksen teknisen laadun yleiset arviointiperusteet helpottamaan palvelun ostajien ja palveluntarjoajien välistä yhteistyötä ja viestintää sekä vähentämään väärinymmärryksen riskiä. Standardi on käytössä Islannissa, Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa sekä Latviassa ja Virossa.

Insta 800 -standardi on ollut käytössä eri maissa eri pituisia aikoja. Nyt käytössä on vuonna 2018 julkaistu standardin neljäs uudistettu painos INSTA 800-1:2018. Suomeksi standardi julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2012. Standardiuudistuksen johdosta myös tietotasojen 3 ja 4 tutkinnot uudistuivat.

Standardiin liittyy henkilösertifiointi, joka päätettiin käynnistää tietotasojen 3 ja 4 osalta Suomessa vuonna 2013 järjestetyssä keskustelutilaisuudessa. Standardin käyttö on vapaaehtoista. Keskustelutilaisuudessa oltiin kuitenkin yksimielisiä siitä, että henkilösertifiointia tarvitaan varmistamaan standardin oikea soveltaminen.

Lue lisää

Tilaa uutiskirje