Tietosuojaseloste

Tämä on SSTL Puhtausala ry:n ja Siivoussektori Oy:n henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 § ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Siivoussektori Oy / SSTL Puhtausala ry, Haapaniemenkatu 7-9 B 14, 00530 Helsinki
asiakaspalvelu@puhtausala.fi
puhtausala.fi

REKISTERIN YHTEYSHENKILÖ

Per-Olof Ekström
puh. +358 40 7660055
asiakaspalvelu@puhtausala.fi

REKISTERIN NIMI

Siivoussektori Oy:n ja SSTL Puhtausala ry:n asiakas- ja markkinointirekisteri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään Siivoussektori Oy:n ja SSTL Puhtausala ry:n verkko- ja koulutus- ja muihin palveluihin liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, markkinointiin, tilastointiin sekä palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen. Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen, tapahtumiin sekä muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

– Henkilötiedot

– Yhteystiedot

– Käyttötiedot

– Muut käyttäjän itse antamat tiedot

Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä, henkilötietolain sallimissa rajoissa, Siivoussektori Oy:n ja SSTL Puhtausala ry:n omissa rekistereissä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteri koostetaan Siivoussektori Oy:n ja SSTL Puhtausala ry:n asiakastietojärjestelmistä, Eventilla-tapahtumahallintajärjestelmästä sekä käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Rekisterinpitäjä ei luovuta käyttäjän henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Siivoussektori Oy:n ja SSTL Puhtausala ry:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

OIKEUS TARKISTAA JA MUOKATA REKISTERIN TIETOJA

Rekisterin henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.

Tilaa uutiskirje