Henkilöstöhallinto

Parasta Puhtautta -diplomi koostuu neljästä moduulista: henkilöstöhallinto, toiminnan laatu, asiakkuuden hallinta ja talous. Osa-alueet voidaan käsitellä prosessissa haluamassasi järjestyksessä yrityksesi tilanteen mukaan. Yrityksesi saa työskentelyn tueksi kätevät käsikirjat ja seurantalomakkeet kaikista osa-alueista, ja kehitystyötä ohjataan prosessin aikana systemaattisesti.

 • Hyvä johtaminen
 • Johtaminen puhtausalalla
 • Rekrytointi - Perehdyttäminen
 • Työsuhdeasiat
 • Lakisääteiset vakuutukset
 • Työsuhteen muutos
 • Työtapaturmat ja työturvallisuus
 • Johdon henkilöstöraportointi
 • Työhyvinvointi
 • Osaamisen kehittäminen ja johtaminen
 • Työsuhteen päätös
Puhtausala ry