INSTA 800 -standardi

MIKÄ ON INSTA 800?

Insta 800, siivouksen teknisen laadun määrittely- ja arviointijärjestelmä on pohjoismainen standardi, jonka ensimmäinen painos julkaistiin vuonna 2000. Standardissa esitetään siivouksen teknisen laadun yleiset arviointiperusteet helpottamaan palvelun ostajien ja palveluntarjoajien välistä yhteistyötä ja viestintää sekä vähentämään väärinymmärryksen riskiä. Standardi on käytössä Islannissa, Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa sekä Latviassa ja Virossa.

Insta 800 -standardi on ollut käytössä eri maissa eri pituisia aikoja. Nyt käytössä on vuonna 2018 julkaistu standardin neljäs uudistettu painos INSTA 800-1:2018. Suomeksi standardi julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2012. Standardiuudistuksen johdosta myös tietotasojen 3 ja 4 tutkinnot uudistuivat.

Standardiin liittyy henkilösertifiointi, joka päätettiin käynnistää tietotasojen 3 ja 4 osalta Suomessa vuonna 2013 järjestetyssä keskustelutilaisuudessa. Standardin käyttö on vapaaehtoista. Keskustelutilaisuudessa oltiin kuitenkin yksimielisiä siitä, että henkilösertifiointia tarvitaan varmistamaan standardin oikea soveltaminen.

 

COST EFFECTIVE, NEED BASED CLEANING - INSTA800

SSTL Puhtausala ry edustaa Suomea hankkeessa “Cost Effective, Need Based Cleaning - Insta800”. Syyskuussa 2019 alkanut hanke kestää kolme vuotta. Projektin käynnistyi Helge Altin aloitteesta (Puhastusekspert, Viro). Hän halusi koota standardin käyttäjät ensimmäistä kertaa saman pöydän ääreen jakamaan kokemuksia ja edelleen kehittämään standardin käyttöä. Mukana hankkeessa ovat Viron ja Suomen lisäksi Islanti, Latvia, Ruotsi ja Tanska. Hanke saa osarahoitusta Euroopan Unionin Erasmus+ -ohjelmasta.

Lue lisää hankkeesta


MITÄ ON HENKILÖSERTIFIOINTI?

Standardiin liittyy henkilösertifiointi, jota voidaan edellyttää siivouspalvelun ostaja- ja tuottajaorganisaatioiden eri edustajilta silloin, kun siivouspalvelun lopputuloksen määrittely tai laadunarviointi perustuu INSTA 800-standardiin.
Myönnetty henkilösertifikaatti osoittaa, että henkilö hallitsee INSTA 800 -standardin käytön joko tietotasolla 3 tai tietotasolla 4. Tietotasojen osaamisvaatimukset on kuvattu dokumentissa INSTA 800-standardin käyttämiseen vaadittava osaaminen.

Tietotason 4 henkilösertifikaattia edellytetään kouluttajilta, jotka pitävät henkilösertifikaatin pätevyysvaatimuksiin valmentavaa koulutusta.

Myönnetyt henkilösertifikaatit


MITEN HENKILÖSERTIFIKAATIN VOI HANKKIA?

Pätevyys INSTA 800 -standardin käyttöön osoitetaan suorittamalla tutkinto. Työkokemuksesta riippuen lisäksi voidaan edellyttää INSTA-koulutus, johon sisältyy pakollinen käytännön näyttö, sekä siivousalan peruskoulutusta.
Tarkemmat tiedot sertifioitavista tietotasoista, pätevyysvaatimuksista, koulutusvaatimuksista, sertifiointiprosessista, tietojen julkaisemisesta ja valitusmenettelystä hakuohjeessa.


TOIMIJAT

Tutkinnon järjestäjä

Tutkinnon järjestää SSTL Puhtausala ry.

Tutkinnon voi suorittaa INSTA-koulutuksen yhteydessä tai jos työkokemus on hakuohjeen mukaan riittävä, tutkintoon voi tulla suoraan.

Kirjallinen tutkinto tilataan alla olevalla lomakkeella vähintään kaksi viikkoa ennen tutkintoajankohtaa SSTL Puhtausala ry:n asiakaspalvelusta. Tutkinnon tekemiseen tarvittavat tunnukset ja ohjeet lähetetään tutkinnon tilaajalle.

Tarvittaessa lisätietoja antaa Sari Mattila, puh. 040 7387 780, sari.mattila@puhtausala.fi.

Kirjallisten tutkintojen hinnat:

    Tietotaso 3: 120 € + alv 24 %
    Tietotaso 4: 275 € + alv 24 %

TILAA TUTKINTO

*-merkillä merkityt kohdat ovat pakollisia

INSTA 800 -koulutuksen järjestäjä

INSTA 800 -koulutuksia voivat järjestää henkilöt, joilla on tietotason 4 henkilösertifikaatti. Koulutukseen sisältyy käytännön näyttö.

Täältä näet SSTL Puhtausala ry:n hyväksymät INSTA 800 -kouluttajat.

Henkilösertikaatin myöntäjä

Henkilösertifikaatin myöntää hakemuksesta Inspecta Sertfiointi Oy.

Sertifikaatin hinta on 261 € + alv 24 %.


TUKIRYHMÄ

SSTL Puhtausala ry:n hallitus on nimennyt INSTA 800 -standardin soveltamisesta valvovan tukiryhmän, joka ratkaisee mahdolliset erimielisyydet standardia käytettäessä. Tukiryhmään nimetään siivouspalvelujen ostajien, tuottajien, konsultointiyritysten sekä liiton hallituksen edustajat. Tukiryhmän jäsenyys on työnantajakohtainen. Tukiryhmään nimetyllä henkilöllä tulee olla tietotason 4 henkilösertifikaatti ja häneltä edellytetään INSTA 800 -standardin jatkuvaa käyttämistä omassa työssä.

Tukiryhmän antamat lausunnot löydät täältä.


Tukiryhmä 1.7.2020 - 30.6.2022

Mari Ahlgren, Palmia Oy
Pirjo Jokinen, Ramboll Finland Oy
Riitta Häyrinen, Puolustushallinnon rakennuslaitos
Veli-Matti Simola, ISS Palvelut Oy
Riikka Tuomisto, Atop-Tieto Oy
Tarja Valkosalo, SSTL Puhtausala ry
Annika Viljakainen, Jyväskylän kaupunki

Kysymykset tukiryhmälle osoitteeseen tarja.valkosalo@gmail.com

Tilaa uutiskirje