Puhtauspassin koulutussisältö

Siivouksen perusteet

Siivouksen perusteet -osio auttaa ymmärtämään siivouksen peruselementit, omaa roolia siivoustyössä ja siivoustyön toteuttamista hygieenisesti ja ergonomisesti. Kurssi keskittyy siivouksen perusosaamisen kannalta keskeisiin asioihin ja menetelmiin ja käy niitä läpi esimerkkien kautta.

 • Siivoukseen liittyvä työ- ja ympäristöturvallisuus
 • Ammattisanasto, likatyypit ja puhdistuksen osatekijät
 • Siivousvälineet ja –tekstiilit sekä pyykkihuolto
 • Esivalmisteltu siivous ja siivousmenetelmät
 • Puhdistusaineet, pH ja annostelu
 • Siivoustyön toteuttaminen ja työtapahygienia
 • Ergonomia siivoustyössä

Perussiivous

Perussiivous-osio antaa perusteet perussiivousosaamiselle ja ymmärrystä tarpeen mukaisen, suunnitelmallisen perussiivouksen toteuttamiseen. Kurssi auttaa myös ymmärtämään perussiivouksen elementit, omaa roolia siivoustyössä ja perussiivoustyön toteuttamista hygieenisesti, työturvallisesti ja ergonomisesti.

 • Yleistä perussiivouksesta
 • Mitä on perussiivous ja miten suunnitelmallisuus sekä digitaalisuus auttavat perussiivouksessa
 • Erilaiset pintamateriaalit
 • Erilaiset pintamateriaalit ja niiden hoito-ohjeet
 • Perussiivouksen aineet, välineet ja menetelmät
 • Perussiivouksessa käytettävät siivousaineet, välineet ja koneet sekä siivousmenetelmät
 • Turvallisuus ja ympäristö

Perehdytys

Perehdytys-osio auttaa onnistuneen perehdytyksen ymmärtämisessä ja toteuttamisessa. Onnistunut perehdytys sisältää hyvää suunnittelua, lainsäädännön velvoitteiden toteutumista sekä monimuotoisuuden ja oppimisen ymmärtämistä. Perehdytys kuuluu niin  uudelle työntekijälle kuin nykyisille toimintatapoja tai tehtävää vaihtavalle työntekijälle. 

 • Perehdytysprosessi
 • Perehdytykseen liittyvät lait ja säädökset
 • Perehdytysprosessin eteneminen
 • Onnistuneen perehdytyksen merkitys
 • Onnistunut perehdytys
 • Onnistuneen perehdytyksen elementit ja parhaat toimintatavat
 • Käytännön vinkkejä ja työkaluja sekä perehdyttäjälle että perehtyjälle

Tiimityö

Tiimityö-osiossa tutustutaan tiimityön etuihin, hyvän tiimityön elementteihin ja miten sinä itse voit vaikuttaa hyvään tiimihenkeen. Tiimityöllä on omat kehitysvaiheensa, joita pääset harjoituksissa miettimään oman tiimisi kautta. Parhainta tulosta tekevät tiimit, joissa on erilaisia ihmisiä erilaisilla vahvuuksilla. Samalla se haastaa meitä ymmärtämään erilaisuuden vahvuutta, psykologisen turvallisuuden ja avoimuuden merkitystä hyvälle tiimityölle.

 • Tiimityön etuja
 • Toimiva tiimityö
 • Minä tiimin jäsenenä & tiimin roolit
 • Tiimin muodostumisen vaiheet
   

Kysy lisää

Tilaa Puhtauspassi asiakaspalvelusta

Puhtausala ry