Parasta puhtautta -vastuullisuusohjelma: Erotu kilpailijoista ja tee vastuullisesta toiminnasta näkyvää

Parasta puhtautta -kehitysprosessin avulla saat kokonaiskuvan yrityksesi nykytilanteesta ja kehityskohteista. Saat myös selkeät toimintaohjeet siitä, kuinka tarvittava kehitystyö tehdään.

Kehitysprosessin avulla teet liiketoiminnastasi kannattavampaa, erottaudut kilpailijoista ja voit osoittaa asiakkaillesi, että yrityksesi toimii luotettavasti ja vastuullisesti.

Parasta puhtautta -prosessissa käydään läpi neljä liiketoiminta-aluetta: henkilöstöhallinto, toiminnan laatu, asiakkuuden hallinta sekä talous. Yrityksesi saa kätevät käsikirjat ja seurantalomakkeet kaikista osa-alueista, ja kehitystyötä ohjataan prosessin aikana systemaattisesti.

Yrityksesi palkitaan Parasta Puhtautta -diplomilla, kun toimintaan liittyvät vaatimukset on saatu kehitystyön avulla täytettyä.

Parasta puhtautta -diplomin hinta on jäsenyrityksille 2000 €. Ei-jäsenyrityksille hinta on 2400 €, johon sisältyy liiton jäsenmaksu, jos yritys haluaa liittyä Puhtausala ry:n yritysjäseneksi.

Kehittäminen kannattaa – näin hyödyt prosessista: 

 • Saat kattavan käsityksen yrityksesi tilanteesta.
 • Voit syventää osaamistasi ja ymmärrystäsi liiketoiminnan eri osa-alueista.
 • Saat käyttöösi kätevät käsikirjat ja seurantalomakkeet kaikista toiminnan osa-alueista. 
 • Yritys saa kehitystyöhön lisää systemaattisuutta. 
 • Saat uusia oivalluksia ja inspiraatiota arjen työhön. 
 • Yritys saa selkeän kehityspolun. 
 • Diplomin avulla voit erottua kilpailijoista ja osoittaa, että yrityksesi toimii vastuullisesti. 
Diplomin avulla voimme konkreettisesti osoittaa toimivamme oikein ja vastuullisesti. Uskon tämän tuovan lisäarvoa Pk-yrityksille kilpailutuksissa. 

Palvelujohtaja Päivi Klemetti, Fresh House

Neljä moduulia: henkilöstö, toiminnan laatu, asiakkuus ja talous

Parasta Puhtautta -diplomi koostuu neljästä moduulista: henkilöstöhallinto, toiminnan laatu, asiakkuuden hallinta ja talous. Osa-alueet voidaan käsitellä prosessissa haluamassasi järjestyksessä yrityksesi tilanteen mukaan. Yrityksesi saa työskentelyn tueksi kätevät käsikirjat ja seurantalomakkeet kaikista osa-alueista, ja kehitystyötä ohjataan prosessin aikana systemaattisesti. 

Puhtausala ry. on kehittänyt Parasta puhtautta -diplomin yhteistyössä pilottiyritysten kanssa. 

  Lisätietoja
  Outi Komi, p. 040 626 7003, [email protected]
  Sari Mattila, p. 040 7387780, [email protected]

  Tiedote: Siivoton ala siistiytyy: Parasta Puhtautta -ohjelma ohjaa vastuullisempaan ja kannattavampaan puhtauspalveluliiketoimintaan

   
  Usein kysyttyä

  Kauanko tähän menee aikaa?
  Jos yritys toimii jo vakiintuneesti, koko prosessiin kannattaa varata aikaa noin 30–40 tuntia noin kahden kuukauden aikana. Jos yritys on uusi tai sillä on isoja haasteita, kannattaa varata aikaa enemmän. 

  Prosessin aikana arvioijalle on varattu aikaa xx tuntia yrityksen kanssa käytäviin keskusteluihin ja konsultointiin.

  Millaista apua on saatavilla?
  Arvioija auttaa yrityksen alkuun kehitystyössä ja diplomiprosessiin sisältyvät käsikirjat johdattavat yritystä eteenpäin prosessin aikana. Prosessin aikana tehtäviä kehitystoimenpiteitä seurataan erillisen lomakkeiston avulla. Arvioija seuraa kehitystyön etenemistä. 

  Jos prosessin aikana tunnistetaan koulutustarvetta tietyille osa-alueille, niihin on saatavissa valmiita tai räätälöityjä koulutuksia sekä konsultointia. Nämä lisäpalvelut ovat maksullisia. 

  Miksi tämä diplomi on parempi tai tärkeämpi kuin joku muu vastaava?
  Parasta puhtautta -diplomin voi hankkia yritykselleen kohtalaisen pienellä vaivalla ja edullisesti. Kehitysprosessi on erittäin ketterä ja tehokas. Diplomia yritys taas voi hyödyntää omassa markkinoinnissaan. 

  Miten nopeasti tulokset näkyvät?
  Yrityksessä tehdyt kehitystoimet näkyvät arjessa välittömästi tai viimeistään hetken päästä. 
  Ongelmasta ja yrityksen tilanteesta riippuen apua voi saada välittömästi esimerkiksi silloin, kun yrityksestä löytyy merkittävä kehitystoimi ja se saadaan prosessin aikana kuntoon. Lopuille haasteille saadaan prosessin aikana vähintäänkin kehityssuunnitelma ja aikataulu.

  Miten prosessi kannattaa aloittaa?
  Yrityksen tilanteesta ja omasta mielenkiinnosta riippuen prosessin voi aloittaa mistä tahansa moduulista (henkilöstö, laatu, asiakkuus, talous). Henkilöstö on yksittäisistä moduuleista laajin. 

  Millainen diplomiprosessi on käytännössä?
  Kun diplomiprosessin aloituksesta on sovittu, työ käynnistyy aloitustapaamisella arvioijan kanssa. Aloitustapaamisen voi pitää fyysisesti tai etäyhteydellä. Aloitustapaamisessa kartoitetaan yrityksen tilanne suhteessa diplomiprosessin neljään moduuliin sekä luodaan aikataulu. Tapaamisia voi olla esim. 8–14 kpl prosessin aikana. 

  Kun moduuli on työstetty, se voidaan arvioida. Diplomiin tarvitaan kaikki neljä hyväksyttyä moduulia. 

  Mitä prosessi maksaa?

  • jäsenyrityksille 2000 €
  • ei-jäsenyrityksille 2400 €, halutessaan yritys voi liittyä SSTL Puhtausala ry:n yritysjäseneksi, jolloin jäsenmaksu sisältyy hintaan

  Entäpä yrityksen tietojen suojaaminen?

  Kaikki yritykseen liittyvät tiedot ovat luottamuksellisia. Arvioijat allekirjoittavat salassapitosopimuksen diplomiprosessin alussa.

  Miten kauan diplomi on voimassa ja mitä sitten tapahtuu?
  Oikeus käyttää merkkiä on voimassa 3 vuotta. Tämän jälkeen yritys voi uusia diplomin.

  Mikä on Puhtausala ry:n rooli asiassa?
  Puhtausala ry on kehittänyt Parasta puhtautta -diplomin ja siihen liittyvät materiaalit yhteistyössä pilottiyritysten kanssa. Liitto kehittää prosessiin liittyviä aineistoja edelleen. Liitto on myös perustanut toiminnan tueksi ohjausryhmän, joka hyväksyy arvioijat. Arvioijat ovat kokeneita ja päteviä omalla osa-alueellaan. 

  Puhtausala ry