Lainsäädäntö ja asetukset

Osaamisvaatimus laissa

Ammattitaitoisen siivouksen ja tilojen pintahygienian merkitys allasveden terveydelliseen laatuun on huomioitu nyt myös lainsäädännössä. Terveydensuojelulaki (763/1994) muuttui 1.1.2017 ja yhtenä muutoksena oli lisäys lain pykälään 28 a, Allasvesihygieeninen osaaminen. Sen mukaan: ”Toiminnanharjoittajan on huolehdittava siitä, että allasveden kuormituksen vähentämiseksi uima-allas- ja märkätilojen puhtaanapitoon ja siivoukseen osallistuvilla henkilöillä on riittävä tieto siitä, miten tilojen hygienia vaikuttaa allasveden terveydelliseen laatuun, ja riittävä osaaminen näiden tilojen siivoukseen ja puhtaanapitoon.”

Yksi tapa osoittaa riittävä osaaminen on suorittaa uima-allas- ja märkätilojen hygieniaosaamistesti.

Allasvesiasetuksen soveltamisohje. Uima-allasveden laatu ja valvonta.

Valvira on julkaissut päivitetyn allasvesiasetuksen soveltamisohjeen, jossa käsitellään myös allastilojen siivousta, puhtaanapitoa ja pintahygieniaa sekä niiden vaikutusta allasveden laatuun.

Siivous ja puhtaanapitoa käsitellään muun muassa seuraavissa ohjeen kohdissa:

 • sivu 8: Suunnittelu ja kunnossapito
 • sivu 9: Omavalvonta
 • sivu 16: Porealtaat ja kylpytynnytrit, Kahluualtaat
 • sivu 20-21: Allasveden klooridesinfiointi
 • sivu 38: Altaiden veden laadun ja käsittelyn käyttötarkkailu
 • sivu 44: Altaan pohjan imurointi
 • sivu 54: Altaan vastaava hoitaja ja siivoustyöntekijät
 • sivu 59-60: Laatuvaatimusten ylitykset
 • sivu 65: Liite 1: Kylpytynnnyrit
 • sivu 68: Liite 3: Siivousohjelma
 • sivut 80 ja 84: Liite 11: Malli valvontatutkimusohjelmasta

Sivuilla 4 ja 5 on mainittu ohjeen tekijät ja mukana olleet siivousalan asiantuntijat.

 

Puhtausala ry