miniClean-tapahtumat 2024

MiniCleanit ovat puhtausalan alueellisia näyttely- ja koulutustapahtumia, joissa voit päivittää tietojasi tutustumalla puhtausalan tärkeimpien toimijoiden uusiin tuotteisiin, palveluihin ja menetelmiin. Pitempään alalla toimineet saattavat muutaman tutunkin tavata!

Tapahtumat pidetään eri puolilla Suomea, jotta mahdollisimman monilla olisi mahdollisuus osallistua kohtuullisen välimatkan päästä. Viime vuosina miniClean-tapahtumia on pidetty mm. Seinäjoella, Kuopiossa, Lappeenrannassa, Rovaniemellä, Jyväskylässä, Lahdessa, Helsingissä, Oulussa, Joensuussa ja Turussa. Alueellisuuden ansiosta miniClean-tapahtumat ovat myös aina hieman erilaisia ja kunkin alueen paikallisyhdistys on usein ollut merkittävässä roolissa oheistapahtumien järjestämisessä ja päivän toteutuksessa. Yhteistä niille kuitenkin on hyvä tunnelma paikkakunnasta riippumatta.

MiniClean-tapahtumat vuonna 2024:

  • Seinäjoki (kevät)
  • pääkaupunkiseutu (syksy)
  • Kuopio (syksy)

Ammattimessujen hyödyntämisestä veroetua yritykselle

Yritykset voivat käyttää ammattimessuja hyödyksi henkilöstönsä koulutuksissa. Harva tietää, että verottaja kannustaa yrityksiä tähän ylimääräisellä laskennallisella verovähennyksellä. Koulutusvähennys koskee kaikkia elinkeino- tai maataloustoimintaa harjoittavia työnantajia.

Veroedun saa, kun messukäynti on osa työnantajan koulutussuunnitelmaa, liittyy työntekijän ammatillisen osaamisen edistämiseen ja on työntekijän palkallista työaikaa. Messukäynnin tulee kestää vähintään kuusi tuntia. Myös vähintään tunnin kestävä messuvierailu käy jos se on osa etukäteen suunniteltua koulutuskokonaisuutta, jonka kokonaiskesto on vähintään kuusi tuntia.

Nämä edellytykset täyttyvät ammattitapahtumissa helposti, sillä tavallisesti ammattimessut tarjoavat laajan näyttelyn ja kymmenien tai jopa satojen yrityskontaktien ohella runsaasti ajankohtaisseminaareja, tietoiskuja, tapaamismahdollisuuksia ja muuta ohjelmaa. Ammattimessut ovat läpileikkaus oman toimi-alan tilanteeseen ja tehokas verkostoitumispaikka samaa työtä tekevien kollegojen kesken. Lisäksi messut ovat tehokas rekrytointipaikka. Suosituimmat ammattitapahtumat keräävät Suomessakin vuosittain kymmeniä tuhansia messuvieraita.

Koulutusvähennyksestä tehdään verottajalle selvitys omalla lomakkeellaan. Sen jälkeen verohallinto arvioi tapauskohtaisesti edellytysten täyttymisen. Vastuu vähennysten oikeellisuudesta on aina työnantajalla. Verohallinnon ohje koulutusvähennyksen perusteista ja laskentatavoista löytyy sivulta http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Elinkeinoverotus/Tyonantajan_koulutusvahennys(31685)

SSTL Puhtausala ry