SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Tietoa alasta » Ostajalle

Tietoa ostajalle

Tietoa siivouspalvelun kilpailuttamisesta ja tarjouspyynnön laatimisesta löydät täältä: Siivouspalvelun kilpailuttaminen

Tarkempaa tietoa asuinkiinteistön siivouksen kilpailuttamisesta saa SSTL:n julkaisusarjassa ilmestyneestä oppaasta Tavoitteena tyytyväinen asukas -opas siivouspalvelun hankintaan.

Miten kiinteistön omistaja ja tilojen käyttäjät voivat vaikuttaa siivouskustannuksiin? Vaikuta siivouskustannuksiin

Mitä jokainen voi tehdä tilojen siivottavuuden parantamiseksi ja siivoojan työn helpottamiseksi: Helposti siivottavat tilat

 

Palveluhakemisto

SSTL Puhtausala ry:n yritys- ja yhteisöjäsenistä koostuvasta palveluhakemistosta löydät monipuolisesti puhtausalan toimijoita kuten kone-, väline- ja ainevalmistajia ja -toimittajia, palveluliikkeitä, sekä matto-, paperi- ja paperijärjestelmä- sekä ohjelmistotoimittajia.

Tutustu palveluhakemistoon.

 

Tilaajavastuu

Lainmukaiset velvoitteet

Tilaajavastuulaki astui voimaan vuonna 2007. Lailla pyritään harmaan talouden torjuntaan ja sen tarkoituksena on edistää yritysten välistä tasavertaista kilpailua sekä työehtojen noudattamista. Tilaajavastuulain mukaan tilaajan täytyy varmistua, että toimittaja toimii lain mukaisesti esimerkiksi pyytämällä seuraavat, enintään kolme (3) kuukautta vanhat tiedot ja selvitykset:

- Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.
- Kaupparekisteriote.
- Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty.
- Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty.
- Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai muista keskeisistä työehdoista.

Lisää tilaajavastuulaista netissä www.tilaajavastuu.fi

 

Hoitovelka

Kun uusi sopimuskausi alkaa, siivottavan kohteen kaikkien tilojen puhtaustason tulee olla tasolla, joka on tarjouspyynnössä määritelty. Mikäli puhtaustasot ovat määriteltyjä tasoja alhaisempia, on kyse hoitovelasta.

Tarjouspyyntöön voi ottaa mukaan hoitovelka-käsitteen. Ennen sopimuskauden alkua tehdään aloituskatselmus, ja jos hoitovelkaa on, tilaajan on huolehdittava esimerkiksi perussiivouksia ostamalla tilojen puhtaustasot sovitulle tasolle. Sopimukseen kannattaa sisällyttää lauseke, miten sopimuskauden päättyessä mahdollinen hoitovelka hoidetaan pois sopimuskumppanin kanssa.