Miten Puhtauspassi suoritetaan?

Puhtauspassi-koulutuskokonaisuuden voi opiskella verkossa oman työn tai opintojen ohella. 

Verkkokurssit ovat käytännönläheisiä ja ne sisältävät tekstiä, kuvia, harjoituksia, pohdintoja ja animaatiota, jotka auttavat oppien soveltamisessa omaan työhön. Kunkin verkkokurssin suorittamiseen kuluu aikaa noin 30–75 minuuttia. Puhtauspassin opiskeluun kuluu arviolta noin 4 tuntia. 

Oppimisen kannalta kannattaa kursseja kuitenkin opiskella omaan tahtiin osissa, keskeyttää ja jatkaa taas seuraavalla kerralla siitä, mihin jäit. Suosittelemme asian omaksumisen vuoksi, että käytät rauhallista aikaa kurssien läpikäymiseen.

Osaaminen todennetaan verkkokurssin suoritusten jälkeen verkkotestillä, jonka avulla oppija voi todentaa hallitsevansa perusasiat ja aloittaa työskentelyn turvallisesti. Voit myös osallistua suoraan testiin, jos sinulla on tarvittava osaaminen. Suosittelemme kuitenkin vahvasti verkkokurssien opiskelua uusimman puhtausalan  tiedon työkokonaisuuksien hahmottamiseksi. Sopivan testipäivän voi valita Puhtausalan koulutuskalenterista

Puhtauspassin suorittamisesta saa todistuksen, joka on voimassa viisi vuotta. 

Kysy lisää

Tilaa Puhtauspassi asiakaspalvelusta

 

Puhtausala ry