Sipi Sammakon siivouskoulusta iloa ja virikkeitä lapsille

Siivoaminen voi olla lapsista hauskaa, kun sen oppii leikin avulla

Sipi Sammakon siivouskoulussa opetus tapahtuu lasten ehdoilla keskustelun, leikin ja toiminnan kautta ja kuka tahansa asiasta innostunut voi toimia siivouskoulun opettajana. Siivouskoulussa opitaan mm. pyyhkimään kengät sisään tullessa, järjestämään tavarat leikin jälkeen ja käyttämään siivousliinaa.

Sipi Sammakon kanssa opitaan myös huolehtimaan omasta elinympäristöstä ja opetellaan mm. jätteiden lajittelua sekä energian säästöä. Siivouskoulua voi soveltaa erilaisiin koulu- ja päiväkotiympäristöihin sopivaksi ekologiset näkökohdat huomioon ottaen. Siivouskoulu voi kestää muutaman päivän tai kulkea mukana pidempäänkin.

Sipi Sammakon siivouskoulu on kehitetty osana SSTL Puhtausala ry:n (ent. Suomen Siivousteknisen liiton) siisteyskasvatusprojektia, jonka tavoitteena on saada lapset, nuoret ja heidän kasvattajansa ottamaan vastuuta siisteyden ja järjestyksen ylläpidosta sekä arvostamaan ympäristön puhtautta. Siisteys, puhtaus ja järjestys parantavat elämän laatua. Kun jokainen ihminen kasvatetaan pienestä pitäen huolehtimaan siisteydestä ja lähiympäristön puhtaudesta, säästetään yhteiskunnan siivous- ja korjauskustannuksia. Lisäksi energian säästökeinojen avulla vähennetään turhaa kulutusta ja järjestyksen avulla alennetaan onnettomuusriskejä.

Sipi Sammakon siivouskoulu on jo tuttu tuhansille lapsille päiväkodeissa ja peruskouluissa ympäri Suomea. Ensimmäinen pilottiprojekti, päiväkoti-ikäisille lapsille suunnattu Sipi-Sammakon siivouskoulu käynnistyi jo syksyllä 1998 ja on sen jälkeen laajentunut aina peruskouluikäisiin saakka. Projektin yhteistyökumppanina on ollut mm. Ympäristöministeriö.

SSTL Puhtausala ry
asiakaspalvelu(at)puhtausala.fi, puh. 040 766 0055

 

Sipi Sammakon siivouskoulu - ohjaajan ohjeet

Ohjaajan ohjeet on tarkoitettu Sipi Sammakon siivouskoulun opettajille ohjekirjaksi. Siinä on vinkkejä siitä, miten siivouskoulu voidaan toteuttaa. Voit ladata kirjan itsellesi maksutta pdf-muodossa: Ohjaajan ohjeet

Sipi Sammakon siivouskoulu - Vinkkejä kodin siivoukseen

Lataa tästä pdf-muodossa vanhemmille tarkoitettu siivouskouluopas: Opas vanhemmille

Miten vanhemmat voivat tukea lastensa siisteyskasvatusta?
Lapset saavat käyttäytymismallin omasta kodistaan, he tarkkailevat kuinka perheessä toimitaan ja toimivat mallin mukaan. Yleensä lapset ovat aidosti kiinnostuneita, mitä ympärillä tapahtuu ja haluavat osallistua toimintaan. Annetaan lapsille mahdollisuus olla rakentamassa meille kaikille puhtaampaa ympäristöä.

Lapsen kannustaminen siivoukseen ja järjestyksenpitoon
Siivous ja tavaroiden järjestäminen pitäisi tapahtua hyvässä hengessä. Siivousta ei pidä käyttää rangaistuskeinona. "Siivoa huoneesi" on tuttu käsky, mutta olisi parempi, jos siivoustehtävät tarjottaisiin lapselle hänen ikäänsä nähden sopivissa paloissa. Tällöin tehtävä ei vaikuta liian isolta ja työskentely tuntuu mukavammalta. Kun lapset ja aikuiset suhtautuvat siivoukseen myönteisesti, jää koko hommasta iloinen mieli. Todennäköisesti lopputulos miellyttää kaikkia.

Siivous on mukavaa, jos itse niin haluat
Siivoustyötä helpottaa, jos jokaisella tavaralla on oma paikka, joka on tiedossa kaikkien perheenjäsenten kesken. Lapset voivat olla mukana suunnittelemassa säilytyspaikkaa tavaroille, varsinkin jos ne ovat lasten käyttämiä esineitä. Kannusta lastasi laittamaan tavarat paikoilleen heti leikin jälkeen ja muista myös kiittää hyvin tehdystä työstä.

Säästä ympäristöä
Lapset omaksuvat nopeasti uudet tavat, kun jaksat perustella miksi niin pitää toimia. Ympäristöstä huolehtiminen on lapsille luonnostaan tärkeää ja he haluavat olla mukana ympäristön hyvinvoinnista huolehtimisessa.

Sipi-rata

Liitto järjestää puhtausalan tapahtumia valtakunnallisella tasolla joissa Sipi Sammakon siivouskoulua esitellään Sipiradan muodossa. Sipiradalla lapset pääsevät testaamaan puhtaustietouttaan pienten tehtävien merkeissä. Radalla mm. kerätään lelut oikeisiin paikkoihin, pyyhitään kengät, pestään kädet, lajitellaan roskia ym. kivaa.

Sipirata

Radan kokoaminen
Tarvitset esim. vihreätä huopamattoa nurmikoiksi. Kävelytiet voit laittaa harmaasta huopamatosta. Radan keskelle voit laittaa viherkasveja, silkkikukkia, lammikon, kiviä, puistonpenkin tms. Voit tehdä radasta myös oman sovelluksen.

Radan kokoaminen
Tarvitset esim. vihreätä huopamattoa nurmikoiksi. Kävelytiet voit laittaa harmaasta huopamatosta. Radan keskelle voit laittaa viherkasveja, silkkikukkia, lammikon, kiviä, puistonpenkin tms. Voit tehdä radasta myös oman sovelluksen.

Sipin rata

Jalkojen pyyhintä
Aseta matalareunainen allas (vaikka uunipannu) radan alkuun johon laitetaan hieman vettä ja hiekkaa. Aseta imukykyinen matto altaan viereen.
Lapset astuvat vuorollaan kenkineen altaaseen, jonka jälkeen pyyhkivät kengät niin hyvin mattoon, että kurasta jää siihen jäljet.

Pöydän pyyhintä
Laita pienen pöydän pinnalle esim. kauraryynejä tai jotakin muuta helposti pyyhittävää. Roskakori pöydän alle.
Pöytä pyyhitään mikrokuitupyyhkeellä siten, että tehdään kahdeksikon muotoista pyyhkimisliikettä. Välillä liinasta käännetään uusi, puhdas pinta ja jatketaan pyyhkimistä.

Roskien lajittelu
Varaa lajitteluastiat jätepaperille, kartongille, lasille, sekajätteelle ja mahdollisesti myös biojätteelle. Voit laittaa lajitteluastioiden kylkeen kuvan tai tekstin ko. astiaan kuuluvista jätteistä.
Laita lajitteluastioiden lähelle kasaksi vanhoja lehtiä, mehutölkkejä, lasipurkkeja, perunoita tms. Lapset opettelevat lajittelemaan jätteet niille kuuluviin astioihin.

Tavaroiden paikoilleen laittaminen
Varaa leluille ja tavaroille lajittelulaatikot joiden kylkeen teksti tai kuva. Laita lattialle kasaksi leluja, kyniä, lapasia, sukkia, pipoja.
Lapset opettelevat lajittelemaan tavarat niille kuuluviin laatikoihin.

Palkintojen jako
Hyvästä suorituksesta on kiva palkita pienellä palkinnolla.

Sipi Sammakon siivouskoulun kunniakirja ja todistus

Kunniakirja Sipi Sammakon siivouskoulun Sipi-radan suorittamisesta

Lataa kunniakirja pdf- tai Word-muodossa tästä:

Todistus Sipi Sammakon siivouskoulun Sipi-radan suorittamisesta

Lataa todistus pdf- tai Word-muodossa tästä:

Sipi Sammakon siivouskoululaulu

Kuuntele Sipi Sammakon siivouslaulu: Sipilaulu.mp3

Sipi Sammakon siivouskoululaulun nuotit ja sanat

Sipi Sammakon siivouskoululaulun leikkiohje: leikkiohje.pdf

Puhtausala ry