Cost Effective, Need Based Cleaning - Insta800 -hanke

 

SSTL Puhtausala ry edustaa Suomea hankkeessa “Cost Effective, Need Based Cleaning - Insta800”.

Taustaa

Insta 800, siivouksen teknisen laadun määrittely- ja arviointijärjestelmä on pohjoismainen standardi, jonka ensimmäinen painos julkaistiin vuonna 2000. Standardissa esitetään siivouksen teknisen laadun yleiset arviointiperusteet helpottamaan palvelun ostajien ja palveluntarjoajien välistä yhteistyötä ja viestintää sekä vähentämään väärinymmärryksen riskiä. Standardi on käytössä Islannissa, Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa sekä Latviassa ja Virossa.

Insta 800 -standardi on ollut käytössä eri maissa eri pituisia aikoja. Nyt käytössä on vuonna 2018 julkaistu standardin neljäs uudistettu painos. Suomeksi standardi julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2012.

Syyskuussa 2019 alkanut hanke kestää kolme vuotta. Projektin käynnistyi Helge Altin aloitteesta (Puhastusekspert, Viro). Hän halusi koota standardin käyttäjät ensimmäistä kertaa saman pöydän ääreen jakamaan kokemuksia ja edelleen kehittämään standardin käyttöä. Mukana hankkeessa ovat Viron ja Suomen lisäksi Islanti, Latvia, Ruotsi ja Tanska. Hanke saa osarahoitusta Euroopan Unionin Erasmus+ -ohjelmasta.


Hankkeen tavoitteet

1. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kerätään kokemuksia Insta 800 -standardin käytöstä. Projektin tavoitteena on lisätä Insta 800 -standardin käytön osaamista dokumentoimalla niin hyviä käytäntöjä kuin haasteita, jotka aiheutuvat esimerkiksi standardin erilaisista tulkinnoista. Tiedonkeruun pohjalta laadittava käsikirja kokoaa Insta 800 -standardin soveltamisen hyvät käytännöt. Käsikirjasta on hyötyä niin standardin ensi kertaa käyttöön ottaville kuin kokeneille käyttäjille. Käsikirja jakaa tietoa, miten standardia hyödynnetään muissa maissa.

2. Hankkeen toisessa vaiheessa laaditaan aikamatriisit viidelle tilatyypille. Tavoitteena on löytää luotettava vastaus usein esitettyyn kysymykseen: Mikä on kustannusvaikutus, jos laatutaso nostetaan esimerkiksi tasolta 3 tasolle 4.

3. Hankkeen viimeisessä vaiheessa tuotetaan aineistoja siivoojien Insta-koulutuksiin, aineisto ohjaajille/esihenkilöille em. koulutusten toteuttamiseen sekä opastava aineisto ostaja-asiakkaille Insta 800 -standardin käyttöönotosta ja käytöstä.

Mukana olevat organisaatiot:

  • Puhastusekspert (Viro, projektin vetäjä)
  • Borago Konsult AB (Ruotsi)
  • Glad Consulting A/S (Tanska)
  • Solar ehf (Islanti)
  • SOL Baltcs (Latvia)
  • SSTL Puhtausala ry (Suomi)

Hankkeen etenemistä voi seurata myös tykkäämällä hankkeen Facebook-sivuja

Ensimmäinen projektikokous pidettiin Tallinnassa. Mukana osallistujat Islannista, Latviasta, Ruotsista, Suomesta, Tanskasta ja Virosta.
Puhtausala ry