Puhtausala ry

Puhtausala ry:n on puhtausalan neuvonta- ja koulutusjärjestö, jonka tavoitteena on tehdä Suomesta maailman siistein ja puhtain maa. Yli 50-vuotias järjestö auttaa yritys- ja henkilöjäseniään kehittymään ammatillisesti puhtausalalla.

Puhtausala ry:n toiminnan kulmakivinä ovat osaamisen kehittäminen ja syventäminen, alan innovaatioiden esilletuonti, ammatillisen puhtausalan vaikuttavuuden lisääminen sekä tieteen ja tutkimuksen tukeminen.

Puhtausala ry:

  • Tarjoaa mahdollisuuksia ammatilliseen kouluttautumiseen ja kehittymiseen koulutusten, tapahtumien, ammattikirjallisuuden sekä ammattilehden muodossa.
  • Tiedottaa alan asioista mm. Puhtausalan uutiskirjeessä, Puhtausala-lehdessä, jäsentiedotteissa sekä sosiaalisessa mediassa.
  • Tarjoaa monipuolista alaan liittyvää neuvontaa. Tietoa alasta löydät verkkosivuiltamme sekä Puhtausala-lehdestä. Voit myös aina ottaa yhteyttä liiton toimihenkilöihin.
  • Tarjoaa runsaasti henkilökohtaisia etuja vapaa-ajalle.
  • Tarjoaa yritysjäsenilleen näkyvyyttä Puhtausalalla.

Toimintansa myötä Puhtausala ry yhdistää puhtausalasta ja sen kehittämisestä kiinnostuneet ihmiset ja yhteisöt. Puhtausala ry toimii puhtausalan puolueettomana etujärjestönä ja asiantuntijana; työehtosopimusasiat eivät kuulu Puhtausala ry:n toimialaan.

Katso video!

Puhtausala ry:n henkilöjäsenet ovat liiton jäseniä joko suoraan tai paikallisten jäsenyhdistysten kautta. Liittoon kuuluu 11 paikallista jäsenyhdistystä sekä valtakunnallinen senioreiden yhdistys. 120 yritysjäsentä edustavat kattavasti puhtausalaa. Liittokokouksia järjestetään vuosittain kaksi. Puhtausala ry:n edustajat toimivat asiantuntijajäseninä useissa eri puhtausalan kehityshankkeissa.

Siivoussektori Oy on Puhtausala ry:n omistama osakeyhtiö, joka huolehtii liiton julkaisu-, näyttely- ja koulutustoiminnasta.

Liittokokoukset ja Puhtausala ry:n hallitus

Puhtausala ry pitää vuoden aikana kaksi sääntömääräistä kokousta, yhden keväällä ja toisen syksyllä. Varsinaisen kokouksen yhteydessä on yleensä myös muuta toimintaa ja tiedotusta. Toiminnanjohtaja ja muut liiton toimiston työntekijät kertovat ajankohtaisia asioita. Usein on myös jäsenille edullinen tai jopa täysin maksuton koulutus, joko kokouspäivän aamuna tai kokousta edeltävänä päivänä. Vaihtoehtoisesti ohjelmassa voi olla luento jostain ajankohtaisesta tai muutoin tärkeästä ja mielenkiintoisesta aiheesta. Kokousviikonloppuna on yleensä myös yhteinen illallinen, parhaassa tapauksessa se voi myös olla paikallisyhdistyksen järjestämä ohjelmallinen iltajuhla!

Liittokokouksiin ovat tervetulleita kaikki jäsenet sekä yritysjäsenten edustajat. 

Puhtausala ry:n hallituksen jäsenet valitaan liiton syyskokouksessa. Hallituksen jäsenen ja puheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta. Kaikki jäsenet voivat asettua ehdolle äänestykseen. Hallituksen jäseniksi valikoituu alamme asiantuntijoita ja vaikuttajia eri osa-alueilta; esimerkiksi palveluliiketoiminnan, hankinnan, opetuksen saralta. Hallituksen jäsenenä pääset vaikuttamaan liiton kautta suoraan alan kehitykseen!

Puhtausala ry:n hallitus 2024

Aino Aho, puheenjohtaja
Samuli Wrangell, varapuheenjohtaja
Kai Fagerlund
Tarja Jantunen
Iina Laakio
Mari Suomalainen
Juha Takkunen

Varajäsenet: Miko Tuominen, Ilkka Syrjälä

Palvelut

Normaalin toimintansa lisäksi Puhtausala ry tarjoaa myös erityisiä tapoja ammattiosaamisen kehittämiseen sekä alan kouluttautumisesta palkitsemiseen:

Stipendijäsenyys valmistuvalle

Puhtausalan oppilaitokset voivat hakea Puhtausala ry:n stipendijäsenyyttä opinnoissaan hyvin menestyneille ammattiin valmistuville opiskelijoille. Stipendijäsenyys on kalenterivuoden pituinen. Hakemuksen käsittelee ja hyväksyy Puhtausala ry:n hallitus. Hakemus tulee lähettää viimeistään kuukautta ennen opiskelijan valmistumista.

Hae stipendijäsenyyttä

Ammattitutkintomerkki

Puhtausala ry:stä voi hakea ammattitutkintomerkin tutkinnon suorittaneille opiskelijoille.

Hae ammattitutkintomerkkiä

Koulutus- ja tutkimusrahasto

Koulutus- ja tutkimusrahastosta myönnetään stipendejä

  • puhtausalan ammattitaitokilpailuissa menestyneille henkilöille
  • jäsenten puhtausalan jatko-opiskelua ja erilaisia opintomatkoja varten
  • puhtausalan tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.

Hae koulutusstipendiä joko vapaamuotoisella hakemuksella, joka osoitetaan Puhtausala ry:n hallitukselle, tai täyttämällä lomake: Hae koulutusstipendiä

Koulutus- ja tutkimusrahaston säännöt (PDF)


Tiederahasto

Tiederahaston tarkoituksena on myöntää tutkimusapurahoja ja/tai käynnistää puhtauspalvelualan tieteellisiä tutkimusprojekteja yhteistyötahojen kanssa. Ensisijaisesti tuetaan lisensiaatin ja tohtorin tutkintoihin tähtäävien jatko-opiskelijoiden työskentelyä.

Vapaamuotoiset hakemukset osoitetaan Puhtausala ry:n hallitukselle.

Tiederahaston säännöt (PDF)

Puhtausala ry:n yhteistyökumppanit ja jäsenyydet eri yhteisöissä

Yhteistyökumppanit:

Jäsenyydet eri yhteisöissä:

Puhtausala ry on pohjoismaisen puhtausneuvoston, NOCC:n (Nordic Cleaning Cooperation) jäsen. Pohjoismaiseen puhtausneuvostoon kuuluvat myös kaikki Puhtausala ry:n pohjoismaiset sisarjärjestöt:
Siivoussektori Oy

Siivoussektori Oy on 1986 perustettu, Puhtausala ry:n kokonaan omistama puhtausalan näyttely-, koulutus- ja julkaisutoimintaan erikoistunut osakeyhtiö, joka huolehtii Puhtausala ry:n arvonlisäveron alaisesta toiminnasta. Se toteuttaa omistajansa arvopäämääriä eli lisää puhtausalan ammattitietoutta ja ammattialan tunnettuutta. Siivoussektori Oy järjestää liiton toimeksiannosta alan koulutustapahtumia ja näyttelyitä, toimittaa Puhtausala-lehteä ja tuottaa ammattijulkaisuja.

Puhtausala-lehti on näkyvä ja konkreettinen Siivoussektori Oy:n tuote. Alan ykköslehti on perustettu jo vuonna 1970. Siivoussektori Oy tuottaa myös Puhtausala ry:n julkaisusarjaan oppimateriaalia, jota alan oppilaitokset käyttävät oppikirjoina ja puhtausalan ammattilaiset tietolähteenään. Yksi tärkeimmistä julkaisuista on Siivoustyön käsikirja, jonka ensimmäinen painos julkaistiin vuonna 1971, silloin Valtiovarainministeriön järjestelyosaston toimesta. Käsikirjasta on tehty käännös ruotsiksi. Vuoden 2017 aikana saatiin ensimmäiset e-kirjat.

Siivoussektori Oy järjestää runsaasti koulutustapahtumia, joiden osuus yhtiön toiminnasta on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Koulutustapahtumat tukevat puhtausalan toimijoiden ammattillista kehittymistä ja niitä järjestetään mahdollisuuksien mukaan sekä pääkaupunkiseudulla että alueellisesti. Valtaosaan koulutustapahtumista on voinut vuodesta 2018 asti osallistua myös etänä videoyhteyden avulla. Aihepiirit vaihtelevat vuosittain. Sen sijaan Esimies- ja asiantuntijapäivät on yksi esimerkki Siivoussektori Oy:n tuottamista vuosittain toistuvista tapahtumista.

Lisäksi Siivoussektori Oy järjestää alueellisia ja valtakunnallisia näyttelytapahtumia. Finnclean, pohjoismaiden suurin puhtausalan messutapahtuma, on käsite alalla. Sen näyttelyosastoilta löytyvät kaikki alan merkittävimmät yritykset ja näyttelyvieraiden voi sanoa kattavan kaikki puhtausalan päättäjät. miniClean näyttely- ja koulutustapahtumat ovat pienempiä, alueellisia tapahtumia, joita järjestetään usein 2-3 tapahtuman sarja samana vuonna.

Siivoussektori Oy:n hallituksen jäsenet 2024

Aino Aho, puheenjohtaja
Juuso Viherlaakso
Jussi Pullola
Merja Oljakka

Puhtausala ry