Allas- ja märkätilojen puhtausosaaminen

Allas- ja märkätilojen puhtausosaamisen kouluttaja-aineisto (ent. uima-allas- ja märkätilojen hygieniaosaaminen) on uudistunut lokakuussa 2023.

Allasosasto on haasteellinen siivouskohde. Suotuisten lämpö- ja kosteusolosuhteiden takia pinnat ovat ihanteellisia mikrobien lisääntymiselle. Pitkät aukioloajat, moninaiset käyttäjät sekä suuret käyttäjämäärät edellyttävät asiantuntevaa, huolellista, mukautuvaa ja oikein kohdistettua siivousta.

Allasosaston siivoukseen laaditun hygieniaosaamistestin tavoitteena on varmentaa allasosaston siivoojan osaamista liittyen pintahygieniaan ja asiakasturvallisuuteen allasosaston eri tiloissa. Sosiaali- ja terveysministeriö pitää uima-allastilojen hygieniaa erittäin tärkeänä ja tukee tilojen siivouksen osaamiseen liittyvää koulutusta ja hygieniaosaamistestausta.

Tietoiskun esitys 18.1.2024

Allas- ja märkätilojen puhtausosaamisen koulutusaineistot 

Koulutusaineisto on tarkoitettu Puhtausala ry:n hyväksyttyjen allas- ja märkätilojen puhtausosaamisen kouluttajien käyttöön. Sen tavoitteena on perehdyttää allas- ja märkätilojen hygieniavaatimuksiin sekä keinoihin, joilla puhtauspalvelulla voidaan tukea vaatimusten saavuttamista. Aineistossa keskitytään allas- ja märkätilojen siivouksen erityispiirteisiin. Oletuksena on, että koulutukseen osallistuva opiskelija hallitsee ammattisiivouksen perusteet.

Osaaminen varmistetaan testillä

Allas- ja märkätilojen puhtausosaaminen -koulutukseen osallistumisen jälkeen opiskelija voi suorittaa allas- ja märkätilojen puhtausosaamistestin. Testin hyväksytysti suorittaneella katsotaan olevan terveydensuojelulain uima-allas- ja märkätilojen siivoojilta edellyttämä riittävä osaaminen näiden tilojen siivoukseen. Kouluttaja tekee testitilaukset

Tietoisku puhtausosaamisen testauksesta

 

Puhtausala ry