Sote-puhtausosaamisen kouluttajat

Kouluttajana toimiminen

Sote-puhtausosaamisen kouluttaja voi järjestää Sote-puhtausosaamisen koulutuksia omassa organisaatiossaan tai tarjota niitä muille organisaatioille. Kouluttaja tilaa SSTL Puhtausala ry:ltä Sote-puhtausosaamisen testin ja valvoo sen joko läsnä tai etänä. Kouluttajan myös varmistaa, että testiin tulevat henkilöt ovat opiskelleet Sote-puhtausosaamisen verkkokurssin kaikki 11 moduulia, mikäli testattavat eivät ole osallistuneet kouluttajan omaan koulutustilaisuuteen.

Kouluttajan pätevyysvaatimukset

Kouluttajana voi toimia henkilö, joka on osallistunut Sote-puhtausosaamisen koulutukseen tai suorittanut verkkokurssin ja testin hyväksytysti JA jolla on

  • vähintään puhtausalan ammatti- tai erikoisammattitutkintotason koulutus ja vähintään 1 vuoden työkokemus puhtausalalta. TAI
  • kokemusta sote-kohteiden puhtauspalveluiden ohjaajana tai esihenkilönä vähintään 1 vuotta viimeisen 10 vuoden ajalta. TAI
  • pedagoginen pätevyys ja 1 vuotta työkokemusta puhtauspalvelualan opettajana. TAI
  • Erilliseen kouluttajakoulutukseen osallistuminen (toteutuu myöhemmin)

SSTL Puhtausala ry hyväksyy Sote-puhtausosaamisen kouluttajat. Kouluttajan ja SSTL Puhtausala ry:n välille tehdään yhteistyösopimus. Kouluttajat voivat järjestää sote-puhtausosaamisen koulutusta ja he valvovat testien suorittamista. Haluatko Sote-puhtausosaamisen kouluttajaksi? Ota yhteyttä: [email protected]

Testin tilaaminen

Kouluttaja tilaa testin yksi viikko ennen testiajankohtaa. Sopimusliitteessä on tarkempia tietoja etätestin valvonnasta. Tilaa sote-puhtausosaamisen testit tästä

Testin tilauslomake kouluttajalle

Lisätietoja testeistä antaa Päivi Vierikko, [email protected], p. 040 766 0055

SSTL Puhtausala ry