Toiminnan laatu

Parasta Puhtautta -diplomi koostuu neljästä moduulista: henkilöstöhallinto, toiminnan laatu, asiakkuuden hallinta ja talous. Osa-alueet voidaan käsitellä prosessissa haluamassasi järjestyksessä yrityksesi tilanteen mukaan. Yrityksesi saa työskentelyn tueksi kätevät käsikirjat ja seurantalomakkeet kaikista osa-alueista, ja kehitystyötä ohjataan prosessin aikana systemaattisesti.

Toiminnan laatu toiminta-alue:

  • Vastuullisuus ja laatujohtaminen
  • Vastuullisuus
  • Laatustandardit ja ympäristömerkit
  • Laadunseurantajärjestelmä
  • Toiminnan tehokkuus
  • Hankintojen periaatteet
Puhtausala ry