SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Tietoa alasta » Toimialatietoa

Toimialatietoa

Täältä löydät tietoa puhtausalasta tilastojen ja alaan liittyvän linkkikokoelman muodossa.

SSTL Puhtausala ry:llä on kattava valikoima puhtausalaan liittyviä julkaisuja.

Puhtausalan tietoa lapsille (päiväkodit ja koulut) saa Sipi Sammakon siivouskoulusta.

 

Tilastotietoa

Puhtausalan tilastotietoja on päivitetty tammikuussa 2015. Alla olevista linkeistä pääset katsomaan tuoreimmat tilastotiedot siivousalasta: keitä ovat puhtauden tekijät, paljonko heitä on,  millainen on heidän työsarkansa, mikä on palkkataso sekä tietoja siivouspalveluyrityksistä.

 

Tilastotietoa puhtausalalta

>> 26.01.2015 Siivouksen kohteita
>> 26.01.2015 Puhtausalan työllistävyys 
>> 26.01.2015 Puhtausalan palkkatilanne   
>> 26.01.2015 Tilastotietoa palveluyrityksistä 
>> 10.07.2011 Puhtausalan palkkatilanne
>> 10.07.2011 Palveluliikkeiden määrä lisääntyy yhä
>> 10.07.2011 Puhtausalan työllistävyys
>> 10.07.2011 Puhdistuspalvelualan koulutustietoja
>> 10.07.2011 Siivoojien tapaturmat ja ammattitaudit
>> 12.03.2009 Siivottavana 130,6 mrd euron kiinteistöt

 

Artikkeli: Siivous turvaa elin- ja työympäristösi turvallisuuden ja viihtyisyyden!

Kesäkuu 2016, 16 sivua

Leila Kakko, Tampereen ammattikorkeakoulu
Marita Koskinen, Sastamalan Ruoka- ja Puhtauspalvelut
Päivi Ryynänen, HUS-Desiko
Auli Vainio, Lassila&Tikanoja

Artikkelin teemana on ammattimaisen siivoustyön merkitys ihmisten ja elinympäristön hyvinvoinnille, viihtyisyydelle ja turvallisuudelle sekä rakennusten kunnolle ja kestävyydelle. Artikkelin tavoitteena on antaa kuva puhtausalasta ja ammattisiivouksesta nykyään ja mitä merkittäviä kehitysvaiheita ammattisiivouksessa on ollut.

Ammattimaisen siivoustyön kehittyminen alkoi 1960-luvulla, jolloin järjestettiin ensimmäinen kurssimuotoinen koulutus. Siivousmenetelmien kehittäminen vauhdittui vuonna 1972 laadittujen aika- ja menetelmästandardien pohjalta. Aikaisemmin puhtaus haluttiin varmistaa käyttämällä klooripitoisia puhdistusaineita jopa päivittäin, mutta lisääntynyt tietämys mikrobeista ja niiden poistamisesta on järkeistänyt siivousta huomattavasti. Nykypäivänä ergonomiset välineet, siivouskoneet ja mikrokuitumenetelmät ovat sekä keventäneet työntekoa, parantaneet puhdistustulosta että vähentäneet veden ja puhdistusaineiden tarvetta. Myös digitalisaatio on vaikuttanut alaan voimakkaasti ja tuonut käyttöön paljon uutta teknologiaa.

Siivousala on merkittävä työllistäjä, joka tarjoaa monipuolisia työtehtäviä sekä hyvät etenemismahdollisuudet. Avoimet työpaikat ja työntekijät eivät kuitenkaan aina kohtaa, vaikka ansiokehitystakuun ansiosta peruspalkkaus on noussut samalle tasolle kaupan ja ravintola-alan kanssa. Siivoojan ammatti on edelleen aliarvostettu, vaikka alalla työskentelevät pitävät toimialaa hyvänä ja viihtyvät työssään.

Erilaisissa toimintaympäristöissä on omia siivoukseen vaikuttavia erityispiirteitä, mutta kaikissa puhtaanapidolle keskeistä on riittävän korkean hygieniatason säilyttäminen. Vanhentunut rakennuskanta aiheuttaa haasteita siivoukselle, sillä huonokuntoisissa kiinteistöissä on usein hoito- ja korjausvelkaa. Korjaustyöt vaativat yhä suurempia investointeja, joten purkaminen on entistä todennäköisempi vaihtoehto heikkokuntoisille tai vaikeasti muunneltaville rakennuksille. Lisääntyneiden sisäilmaongelmien johdosta tilojen siivottavuuteen on onneksi nykyisin alettu kiinnittää enemmän huomiota.

Lue koko artikkeli