Alueelliset koulutukset

SSTL Puhtausala ry:n alueelliset koulutukset siivoustyötä tekeville ja ohjaaville käynnistyvät syksyllä 2020. Koulutuksia tullaan järjestämään läpi Suomen SSTL Puhtausala ry:n hyväksymien alueellisten kouluttajien avustuksella. Koulutusten tavoitteena on antaa ajanmukaista tietoa siivouksen perusteista ylläpito- ja perussiivoukseen, myöhemmin myös muihin aiheisiin. Koulutukset ovat ammatillista osaamista lisääviä ja ne toteutetaan vuorovaikutteisesti ja käytännönläheisesti.


Koulutukset ja niiden ajankohdat ja paikkakunnat päivitetään koulutuskalenteriin sitä mukaa, kun koulutustilaisuuksia valmistellaan. Voit myös ottaa yhteyttä ja tilata koulutuksen alueellesi tai organisaatioosi: minna.kyllinen@puhtausala.fi
 

Alueellisten koulutusten aiheet

Siivouksen perusteet

Koulutus antaa perustietoja hygieenisen, laadukkaan, ergonomisen ja turvallisen siivoustyön tekemiseen. Koulutuksessa opitaan ammattisanastoa, esivalmistellun siivouksen periaatteita, puhdistusaineiden merkitystä puhdistustapahtumassa sekä siivoustyön toteuttamista hyvää työtapahygieniaa noudattaen.

Koulutus sopii erinomaisesti vasta alalle tulleille, omaa osaamistaan päivittäville, kesätyöntekijöille ja myös muille, jotka kokevat tarvitsevansa osaamista ammatillisen siivouksen perusasioista. Koulutus toteutetaan hyvin käytännönläheisesti.

Koulutuksessa siivoushenkilöstö saa ammatillista perusosaamista, joten esimerkiksi kohteiden haltuunottoon jää enemmän aikaa, kun puhtaudenhallinnan perusosaaminen on jo olemassa.

 

Perussiivouksen perusteet

Koulutus antaa uusimmat tiedot 2020-luvun perussiivousmenetelmistä sekä eväitä perussiivouksen suunnitelmalliseen toteutukseen laadukkaan lopputuloksen varmistamiseksi. Koulutuksessa opitaan mitä perussiivous tarkoittaa ja miten suunnitelmallista perussiivousta toteutetaan. Koulutuksessa saa tietoa perussiivouksessa käytettävien siivousmenetelmien, puhdistusaineiden ja koneiden valintaan vaikuttavista tekijöistä sekä perehdytään tavanomaisimpien lattiamateriaalien perussiivoukseen.

Koulutus sopii erinomaisesti perussiivoustöitä tekeville siivoojille osaamisen päivittämiseen sekä siivoojille, joilla puhtauden perusosaaminen on olemassa mutta, jotka vasta aloittelevat perussiivoustöiden tekemistä.

 

Koulutuksen kesto ja hinta

Koulutus on 4 tunnin mittainen ja se voidaan järjestää joko aamu- tai iltapäivällä. Koulutuksen hinta on 80€ + alv /hlö.
Tiedustele ryhmähinnoittelua: minna.kyllinen@puhtausala.fi

 

Alueellinen kouluttajaverkosto

SSTL Puhtausala ry on talvikauden 2019-2020 aikana koonnut ja perehdyttänyt alueellisen kouluttajaverkoston toteuttamaan koulutuksia eri puolilla maata. Kouluttajilla on vankka siivousalan osaaminen, runsaasti kokemusta käytännön siivoustyöstä ja osalla myös runsaasti aiempaa kokemusta opetustyöstä ja/tai kouluttamisesta. Kouluttajat toimivat sivutoimisesti ja omalla lähiseudullaan pitäen 4 tunnin mittaisia puhtausalan ammattiosaamiseen liittyviä koulutuksia työpaikoilla ja erikseen järjestetyissä tilaisuuksissa. Koulutusaiheita ovat muun muassa siivouksen perusteet, egonomia ja perehdyttäminen. Ajatuksena on, että kaikilla organisaatioilla on mahdollisuus tarjota koulutusta henkilöstölleen, edullisesti ja matalalla kynnyksellä.

 

Muut yrityskohtaiset koulutukset

SSTL Puhtausala ry järjestää koulutuksia yrityskohtaisesti myös muista aiheista. Tällöin aihe ja näkökulma voidaan räätälöidä juuri teille sopivaksi ja ajankohta voidaan sopia joustavasti. Kouluttaja tulee paikalle ja isompi ryhmä tai vaikka kaikki työntekijät voivat osallitua koulutukseen samalla kertaa. Koulutusten pituus vaihtelee yleensä 3 tunnin setistä aina koko päivän koulutukseen. Useimmiten yrityskohtaiset koulutukset pidetään tilaajan omissa tai järjestämissä tiloissa, mutta tarpeen mukaan myös liitto voi järjestää tilat ja tarjoilun koulutustilaisuuteen. Ota yhteyttä minna.kyllinen@puhtausala.fi tai puh. 040 626 7003 ja kysy lisää!

Tilaa uutiskirje