SOTE-puhtausosaaminen

Mikä on Sote-puhtausosaaminen?

Sote-puhtausosaamisen osaamiskokonaisuus on uudistettu 1.1.2023. Se sisältää 11 moduulista rakentuvan verkkokurssin sekä valvotun testin. Sote-puhtausosaamisen osaamiskokonaisuus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuoltoalan puhtauden kanssa työskenteleville sekä aivan kaikille perehdytysmateriaalina sote-toimintaympäristöön ja hygieenisyyteen.

Sote-puhtausosaamisen tavoitteena on:

 • ymmärtää, mistä sote-kohteiden hygienia muodostuu
 • ymmärtää, mikä on puhtauspalvelujen merkitys tartuntojen torjunnassa
 • osata toimia siten, ettei omalla toiminnallaan levitä mikrobeja • tietää, mitä tarkoitetaan erilaisilla varotoimilla ja miten niissä tilanteissa siivotaan ja tuotetaan muita palveluja
 • osata tekstiili-, vuode- ja jätehuollon hygieniakäytännöt sekä hygienian huoltohuonetehtävissä
 • osata toimia, jos havaitsee hygieniaa vaarantavia tilanteita

Sote-puhtausosaamisen verkkokurssi ja testi on tarkoitettu

 • Puhtauspalveluissa toimiville työntekijöille sekä heidän esihenkilöilleen
 • Palveluohjaajille ja työpaikkakouluttajille perehdyttämisen ja työn ohjauksen tueksi
 • Puhtauspalveluja opettaville oppilaitoksille
 • Hygieniahoitajille
 • Puhtauspalvelujen ja - tuotteiden ostajille
 • Puhtauspalvelujen ja –tuotteiden myyjille
 • Kaikille sote-toimintaympäristössä toimille puhtauden ja hygieenisyyden perusosaamisena

Sote-puhtausosaamisen verkkokurssi

Verkkokurssin tavoitteena on antaa perustiedot puhtauspalvelujen hygieniakäytännöistä sosiaali- ja terveydenhuollon kohteissa, jotta työntekijä osaa toimia aseptisesti ja estää omalla työllään infektioiden leviämistä. Kurssiaineisto on suunnattu opiskelijalle ja se soveltuu sekä itseopiskeluun että perehdyttäjille ja työnohjaajille työntekijöiden perehdytyksen tueksi. Aineisto on tehty myös kouluttajien tueksi aiheen koulutuksiin.

Sote-puhtausosaamisen verkkokurssi rakentuu 11 moduulista. Jokaisen moduulin lopussa voi kerrata oppimaansa kysymysten avulla.

Sote-puhtausosaamisen moduulit:

 1. Johdanto Sote-puhtausosaamiseen
 2. Mikrobit ja loiset 
 3. Infektioiden torjuminen
 4. Käsihygienia, henkilökohtainen hygienia ja suojainten käyttö
 5. Hygieniaa edistävät ratkaisut
 6. Hygienia siivoustyössä
 7. Hygienia tekstiilihuollossa
 8. Hygienia vuodehuollossa
 9. Hygienia huoltohuonetehtävissä
 10. Hygienia jätehuollossa
 11. Laadunvalvonta sote-kohteissa

Verkkokurssin hinta

Henkilökohtainen lisenssi:

 • 80 € / 3 kk (+ alv 24 %).
 • 200 € / 12 kk (+ alv 24 %)

Yrityslisenssi (sisältää 1 kouluttaja + 10 työtekijälisenssiä)​

 • 761 € jäsenille / 845 € ei-jäsenille  + alv 24 %. Käyttöoikeus on 12 kk  ​

 • Lisätunnukset 59 € jäsenille / 65 € ei-jäsenille + alv 24 % / tunnus.​

Oppilaitoslisenssi (sisältää 1 opettaja + 10 opiskelijalisenssiä)​

 • 585 € jäsenille / 650 € ei-jäsenille  + alv 24 %. Käyttöoikeus on 12 kk  ​

 • Lisätunnukset 45 € jäsenille / 50 € ei-jäsenille + alv 24 % / tunnus.​

Tilaa kurssilisenssit [email protected].

Käyttöehdot

SOTE-puhtausosaaminen
Puhtausala ry