Insta 800 -puhtauden perusteet

Insta 800 Puhtauden perusteet -moduuli luo pohjan Insta 800  -siivouksen teknisen laadun määrittely- ja arviointistandardin käytölle. Moduulista saat perustiedot Insta 800 -siivouksen teknisen laadun arvioinnista: käytön perusteista, soveltamisalueista ja käytettävistä termeistä. Puhtauden perusteet -moduuli toimii perustana myös muiden Insta 800 -moduulien suorittamiselle. Kun tämä moduuli on suoritettu, voit valita muut moduulit tarpeesi mukaan. 

Insta 800 Puhtauden perusteet  -moduuli soveltuu erittäin hyvin myös siivoojien Insta 800 -perehdytykseen. 

Puhtauden perusteet verkkokurssin jälkeen tehtävässä testissä on rajaton määrä yrityskertoja. Verkkokurssi ja -testi ovat voimassa 3 kk ostopäivästä alkaen. 

Tilaa testi

Lue lisää Insta 800 -standardista

Insta 800 -puhtauden perusteet
Puhtausala ry