Vaikuttavuus

Digiloikka puhtausalan tapaan

Robotiikan tulo puhtausalalle on ollut puheenaiheena 1990-luvulta asti. 30 vuotta myöhemmin olemme siinä pisteessä, että voimme jo sujuvasti puhua ihminen ja kone -työparista. Miten puhtausalan toimintamallit tulevat lähivuosina vielä muuttumaan digitalisaation myötä? Miten puhtautta tuotetaan jatkossa?
Digiloikka puhtausalan tapaan
Teksti Riitta Sirén

06.03.2023

Tulevaisuudessa yhä useampi puhtausalan työntekijä saa uudeksi työkaveriksi joko siivousrobotin tai työtä ohjaavan mobiililaitteen. Koneiden käyttö on vastaus työvoimapulaan, mutta lihaa ja verta olevaa työntekijää tullaan yhä tarvitsemaan esimerkiksi ongelmanratkaisuun ja luovaan ajatteluun.

– Tulevaisuuden työ on hybridityötä, ja käytännön työn luonne tulee muuttumaan. Ihmisen tehtävänä on olla älykäs osapuoli, ja koneet tekevät sen, mitä ne laitetaan tekemään. Koneiden hyödyntäminen vapauttaa työntekijän aikaa esimerkiksi asiakaskohtaamisiin ja siivouskohteen loppukäyttäjien parempaan palveluun, pohtii myyntijohtaja Vappu Vanhala Kärcheriltä.

Uudenlaiset työskentelytavat sekä -menetelmät vaativat luonnollisesti myös puhtausalan työntekijöiden osaamisen syventämistä. Tulevaisuuden puhtausalan ammatteja voikin olla siivousrobottien tuottaman datan analysointi ja tulosten vieminen käytännön tekemiseen, kuten esimerkiksi robottien ajoreittien suunnitteluun.

Ympäristövastuullisuus on tulevaisuuden perusedellytys

Uusien työskentelytapojen oppiminen ja käyttöönotto tarjoavat mahdollisuuden viedä myös ympäristövastuullisuuden vaatimukset ajatuksesta käytäntöön. Vastuullisuus on puhtausalalla ajankohtainen aihe, ja juuri nyt EU-tason lainsäädännön muutos tekee siitä yhä ajankohtaisemman. Työn alla oleva CSRD-direktiivi (”Corporate Sustainability Reporting Directive”) tulee nimittäin kasvattamaan suurten yritysten kestävyysraportointivelvoitteita.

– Tuote- ja palvelumuotoilu täytyy nyt saada siihen pisteeseen, että pystytään keräämään tietoa ja sen pohjalta kehittämään puhtausalan toimintaa. Erilaiset digitaaliset alustat tarjoavat paljon tukea ja tietoa siivouskoneiden käytöstä, siivousmenetelmien valinnasta sekä siivottavista kohteista. Koko puhtausalaa kohtaakin juuri nyt iso kulttuurimuutoksen vaatimus, joka on itse asiassa suurempi haaste kuin uusien koneiden ja järjestelmien kehittäminen, toteaa Business Designer Jussi Pullola Vere Design Oy:stä.

Tehostuva tiedonkeruu auttaa esimerkiksi saattamaan yhteen tarvittavat tekijät ja työn oikea-aikaisen suorittamisen. Dataa tullaan tarvitsemaan jatkossa myös todentamaan yritysten vastuullisuusteot.

Koneet helpottamaan työn tekemistä

Koneet tulevat avuksi, kun mietitään, miten paikataan pieneneviä työvoimaresursseja. Samalla huolehditaan vastuullisuudesta tinkimättä kuitenkaan puhtauden laadusta. Koneiden ja järjestelmien ansiosta voidaan myös tuottaa puhtautta tasalaatuisemmin.

Anturidatan avulla on helppo seurata ihmisvirtoja ja tilojen käyttöasteita, jolloin voidaan siivota vain tarpeen mukaan. Resurssit ohjataan sinne, missä niitä tarvitaan ja juuri oikeaan aikaan. Koneiden avulla voidaan myös optimoida vaikkapa veden kulutus ja pesuaineet. Ympäristövastuullisuusnäkökulmasta myös sillä on merkitystä, että datan avulla voidaan sovittaa ihmiset ja lähellä sijaitsevat työkohteet toisiinsa.

Laitteille pitää suunnitella mahdollisimman pitkä elinkaari.

Vanhala painottaa vastuullisuusajattelua myös itse koneiden suhteen:
– Tuotekehittäjien on muistettava huolehtia koneiden huollettavuudesta ja vaikkapa varaosien saannista. Ja luonnollisesti koneen osat tulee voida kierrättää sen palveltua loppuun asti.

Kuuntele lisää Puhtausalan Etuviisaat -podcastista

Puhtausalan muuttuvista toimintamalleista ja digitalisaatiosta ovat keskustelemassa myyntijohtaja Vappu Vanhala Kärcheriltä, Business Designer Jussi Pullola Vere Design Oy:stä sekä Puhtausala ry:n toiminnanjohtaja Sari Mattila. Jaksoa sponsoroi Kärcher Oy.

Puhtausala ry