Puhtausala-lehtiVaikuttavuus

Pääkirjoitus | Maailman siistein ammatti

Myös meidän alamme on saanut uusia ulottuvuuksia digitaalisuudesta, uudenlaisista koneista sekä palvelumuotoilukokonaisuuksista.
Pääkirjoitus | Maailman siistein ammatti
TEKSTI SARI MATTILA KUVA PIPSA STENLUND

13.09.2022

Onko meidän aika ryhtyä miettimään alamme kehitystä ja työvoiman imua uudella tavalla? Voisimmeko miettiä alan rekrytointia suunnattuna nuoriin ja kaikkiin sukupuoliin digitaalisuuden ja koneiden avulla? Voisimmeko olla johtavia pelillistämisen avulla toteutettavasta toimialakuvan rakentamisesta? Myös meidän alamme on voimallisesti saanut uusia ulottuvuuksia digitaalisuudesta, uudenlaisista koneista sekä palvelumuotoilukokonaisuuksista.

On tärkeää, että meillä on vahva substanssiosaaminen perinteisen pesuympyräajattelun ympärillä (aika, lämpötila, mekaniikka, kemia), minkä pohjalta olemme miettineet mitoitukset aikastandardeihin pohjautuen. Nykyään laatustandardit antavat myös omaa painoa mitoituksen suunnitteluun ja toteutukseen. Tämän me ammattilaiset tiedämme oikein hyvin.

Haastan meidät kaikki huomioimaan vieläkin paremmin tulevaisuuden työntekijöiden tarpeet, mahdollisuudet ja motivoitumisen puhtausalaa kohtaan.

Mitä jos mahdollistamme tulevaisuudessa entistäkin paremmin tarpeeseen pohjautuvan siivouksen tilojen käyttöasteen mukaan? Mitä jos alamme sallia paremmin työvoiman halukkuuden rakentaa omaa työarkeaan laajemmin? Entäpä jos sallisimme paremmin työntekijöiden osa-aikatyöhalukkuutta? Tällöin on toki mahdollistettava tietyt perusosaamiskokonaisuudet.

Toisaalta, olisiko työnkuvia mahdollista monipuolistaa siten, että työntekijä saa mielenkiintoisia tehtävänkuvia kokoaikaisesti itsensä työllistämällä? Me täällä liitossa mietimme tapoja, joilla voimme olla auttamassa alan kehitystä juuri tähän suuntaan.

Puhtausala-lehden numeroon 4/22 on koottu artikkeleita, joissa digitaalisuus, rekrytoinnin tulevaisuus sekä työnantajakuvan merkitys antavat lukijalleen pohdittavaa palvelun tuottamisen näkökulmasta. Haastankin meidät kaikki huomioimaan vieläkin paremmin tulevaisuuden työntekijöiden tarpeet, mahdollisuudet ja motivoitumisen puhtausalaa kohtaan.

Arvokkaana lopetuksena haluan tässä omasta ja liiton puolesta onnitella SSTL Puhtausala ry:n 80–vuotiasta kunniapuheenjohtajaamme Kari Malista! Kari on ollut eittämättä alamme great gold man, joka on koko sydämellään tehnyt loistavaa kehitystyötä alamme eteen!

Puhdasta lukuelämystä toivottaa

Sari 

P.s. Olet lämpimästi tervetullut miniCleaniin Ouluun 20.9. ja Lahteen 30.9.!

 

Julkaistu Puhtausala-lehdessä 4/22. 

 

Puhtausala ry