Vaikuttavuus

Siivoton ala siistiytyy: Parasta Puhtautta -ohjelma ohjaa vastuullisempaan ja kannattavampaan puhtauspalveluliiketoimintaan

Siivoton ala siistiytyy: Parasta Puhtautta -ohjelma ohjaa vastuullisempaan ja kannattavampaan puhtauspalveluliiketoimintaan

TIEDOTE 28.1.2022

28.01.2022

SSTL Puhtausala ry on käynnistänyt tammikuussa 2022 puhtausalalla Parasta puhtautta -vastuullisuusohjelman, joka tähtää siihen, että alalla toimivien palveluntuottajien liiketoiminta olisi entistä vastuullisempaa ja kannattavampaa. Ohjelman avulla voidaan kitkeä alalla esiintyneitä epäeettisiä toimintatapoja.

Puhtausalalla on tehty alan eettisyyden ja hyvien toimintatapojen edistämiseen paljon työtä. Harmaa talous ja ihmisoikeuksiin liittyvät epäkohdat on tiedostettu ja huomioitu, ja niiden kitkemiseksi tehdään hartiavoimin töitä. Parasta Puhtautta -ohjelman avulla puhtausalalla toimivat yritykset voivat saada selkeämmän kuvan yrityksen nykytilasta ja kehityskohteista. Lisäksi yritys saa selkeät toimintaohjeet tarvittaviin kehitystoimiin.

– Olemme kehittäneet prosessista ketterän ja tehokkaan, jotta diplomin voisi hankkia yritykselle laadusta tinkimättä kohtaisen pienellä vaivalla ja edullisesti, sanoo Puhtausala ry:n toiminnanjohtaja Sari Mattila.

Mattila painottaa, että on erittäin tärkeää, että sekä viranomaisilla, alan toimijoilla ja alaa osaamista edistävällä liitolla on resursseja tukea yritysten eettistä toimintaa, avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Kilpailuetua vastuullisuuden avulla

Parasta Puhtautta -ohjelmassa keskitytään neljän liiketoiminnalle tärkeän osa-alueen kehittämiseen. Osa-alueet ovat henkilöstöhallinto, toiminnan laatu, asiakkuuden hallinta sekä talous. Kehitystyötä ohjataan prosessin aikana systemaattisesti ulkopuolisen arvioitsijan toimesta.

– Yritys palkitaan Parasta Puhtautta -diplomilla, kun toimintaan liittyvät vaatimukset on saatu kehitystyön avulla täytettyä. Diplomin avulla yritys voi erottautua kilpailijoistaan ja osoittaa asiakkailleen, että toimii luotettavasti ja vastuullisesti, jatkaa Mattila.

Siivouspalveluihin erikoistunut perheyritys Fresh House Oy osallistui ohjelman pilotointiin. Palvelujohtaja Päivi Klemetti kertoo, että he ovat tyytyväisiä ohjelman antiin. 

– Diplomin avulla voimme konkreettisesti osoittaa toimivamme oikein ja vastuullisesti. Pk-yrityksille uskon tämän prosessin tuovan lisäarvoa kilpailutuksissa. Kaikkien osa-alueiden osalta tuli päivitettyä tietoa ja kehitettyä yrityksen toimintaa. Oli hienoa todeta, että toimintamme on perustunut aina vastuulliseen tapaan toimia ja nyt asiat on myös dokumentoitu. 

Ohjelma palvelee myös ostajaa

Mattila sanoo, että prosessin läpikäynti ei suinkaan ole läpihuutojuttu, vaan osallistuvan yrityksen on myös sitouduttava kehitystyöhön.

– Jos yritys toimii jo vakiintuneesti, koko prosessiin kannattaa varata aikaa 30–40 tuntia kahden kuukauden aikana. Jos yritys on uusi tai sillä on isompia haasteita, aikaa kannattaa varata enemmän.

Kun yksittäinen osa-alue on työstetty, arvioitsija tarkistaa, että toiminnan laatuvaatimukset täyttyvät osa-alueen osalta. Hyväksyttyyn diplomiin tarvitaan kaikki neljä hyväksyttyä osa-aluetta.

– Parasta puhtautta -arvioitsijat ovat liiton perustaman ohjausryhmän hyväksymiä, kokeneita ja päteviä yritystoiminnan kehittäjiä.

Jos kehitystyön myötä havaitaan, että yrityksessä tarvitaan lisää koulutusta, nekin Mattilan mukaan järjestyvät osana Parasta puhtautta -prosessia.

 – Jos prosessin aikana tunnistetaan koulutustarvetta tietyille osa-alueille, niihin on saatavissa valmiita tai räätälöityjä koulutuksia sekä konsultointia.

Ohjelma palvelee myös siivouspalvelun ostajaa.

– Puhtauspalvelujen ostotilanteessa palvelun ostajaosapuoli voi helposti tarkistaa, onko palveluyritykselle myönnetty Parasta Puhtautta -diplomi. Sen avulla on helppo erottautua edukseen, Mattila päättää.

Lisätietoja
SSTL Puhtausala ry
toiminnanjohtaja Sari Mattila
p. 040 738 7780
[email protected]

SSTL Puhtausala ry. on puhtausalan neuvonta- ja koulutusjärjestö, joka auttaa puhtausalalla toimivia ihmisiä kehittymään ammatillisesti ja etenemään urallaan. SSTL Puhtausala ry. toimii puhtausalan puolueettomana etujärjestönä ja yhdistää puhtausalasta sekä sen kehittämisestä kiinnostuneet ihmiset ja yhteisöt. 

Lue myös: Parasta Puhtautta -vastuullisuusohjelma

Puhtausala ry