Vaikuttavuus

Puhtaan tulevaisuuden tuottajat

Puhtausala ei ole immuuni tulevaisuuden työvoimapulalle. Ratkaisuja haetaan niin työperäisestä maahanmuutosta, työurien pidentämisestä kuin osa-aikaisen työnteon tarjoamasta joustavuudesta. Vastuullisuuden ja inhimillisyyden huomioiminen työvoimapulasta huolimatta on alan elinehto.
Puhtaan tulevaisuuden tuottajat
Teksti Riitta Sirén

06.03.2023

Puhtausalan työvoimapulan paikkaajiksi haetaan nyt työperäisiä maahanmuuttajia. Heissä piilee valtava potentiaali. Samalla Suomi kilpailee kaikista osaajista kansainvälisesti – työvoimapula on globaali haaste. Työvoimaa rekrytoivissa yrityksissä tarvitaan uudenlaista osaamista, eikä eettisyyttä ja vastuullisuutta voi unohtaa. Kansainvälisen rekrytointiprosessin edessä voi heikompaa hirvittää, mutta yksin ei tarvitse jäädä.

– Työperäinen maahanmuutto on välttämätöntä, mikäli haluamme pitää yhteiskuntamme pyörimässä sillä tasolla ja laadulla, kuin mihin olemme tottuneet. Tietoa ja apua rekrytointiprosesseihin on paljon tarjolla, vaikka olisikin ensimmäistä kertaa palkkaamassa työntekijöitä ulkomailta, vt. toimitusjohtaja Anne Mykrä RTK-Henkilöstöpalvelu Oy:stä kannustaa harkitsemaan ulkomaalaista vuokratyövoimaa.

Uudet tulijat koulutetaan jo lähtömaassa

Henkilöstövuokrausyritykset voivat kouluttaa ja sopeuttaa uudet työntekijät suomalaiseen työelämään jo lähtömaassa. Puhtausalan työvoimapulaan on siis saatavilla koulutettua henkilökuntaa, joilla on vaadittava substanssiosaaminen ja joille on opetettu suomen kielen alkeet.

– Opiskelu jo lähtömaassa antaa hyvät lähtötiedot kohdemaasta ja työnkuvasta, ja parhaimmillaan kannustaa tulemaan Suomeen. Kielitaito auttaa sopeutumaan, niin työporukkaan kuin uuteen maahan. Vastaanottavilla yrityksillä on vastuu huolehtia, että uudet työntekijät tuntevat olonsa tervetulleiksi työyhteisöön, sekä tukea heitä kotoutumisessa Suomeen. Työntekijöitä tulee tiedottaa myös omista oikeuksistaan ja työehdoista Suomessa, painottaa vastuullisuusasiantuntija Saara Haapasaari Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI:sta.

Kansainvälistä rekrytointia koskevat eettiset ohjeet

Uuden työntekijän rekrytointi on aina investointi ja aikaa vievä prosessi. Kansainvälinen rekrytointi tuo prosessiin vielä oman ulottuvuutensa; se vaatii esimerkiksi kotimaista prosessia enemmän paperityötä. Byrokratiaa kannattaa kuitenkin ajatella läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden näkökulmasta. Huolellinen dokumentointi ja esimerkiksi työnvälitysfirmojen auditointi varmistavat, että rekrytointi tapahtuu eettisin pelisäännöin. Osaavan ja kokeneen kumppanin käyttö rekrytointiprosessissa helpottaa tekemistä, mutta se myös osaltaan varmistaa, että työntekijöiden palkkaus tapahtuu vastuullisesti.

– Henkilöstövuokrausyritykset vastaavat myös työntekijöihin liittyvistä lakisääteisistä velvoitteista. Etenkin pienempien yritysten kannattaa pohtia, olisiko vuokratyövoimaa mahdollista rekrytoida yhteisesti ja siten jakaa kustannuksia, Mykrä vinkkaa.

Haapasaari kehottaa lisäämään ymmärrystä työperäisen hyväksikäytön riskestä ja tunnistamaan kolme erityistä vaaranpaikkaa kansainvälisessä rekrytoinnissa ja sopivan rekrytointikumppanin valinnassa:
– Hälytyskellojen tulee soida, jos työnkuvasta ei ole kerrottu rehellisesti työntekijälle. Tämän pitää saada selkeä käsitys siitä, mitä työtä hän on tulossa tekemään ja millä ehdoilla. Tulevan työnantajan vastuulla on myös varmistaa, ettei työntekijä ole joutunut maksamaan minkäänlaisia rekrytointipalkkioita. Kolmas hälytysmerkki on, jos työntekijältä on otettu pois henkilöpapereita tai muita tärkeitä dokumentteja. Valitse kumppani huolella ja käytä siihen aikaa. Kannattaa myös tutustua olemassa oleviin eettisiin ohjeisiin ja materiaaleihin, Haapasaari kertoo.

Läpikulku kielletty: puhtausalan pitovoiman kehittäminen

Vastuullisuutta kannattaa ajatella myös panostuksena yrityksen työnantajamielikuvaan ja maineeseen. Puhtausalaa koettelee paitsi työvoimapula, myös maine läpikulkualana. Vastuullisuus on ehdottomasti pitovoimaa lisäävä, työnantajamielikuvaa kehittävä kilpailuetu.

– Olemme tilanteessa, jossa työntekijä valitsee työnantajan. Vilkkailla työmarkkinoilla vastuullisen työnantajan maineessa oleva yritys on etulyöntiasemassa niin kotimaassa kuin ulkomailla, Mykrä muistuttaa.

Kuuntele lisää Puhtausalan Etuviisaat -podcastista

Työvoimapulasta, vastuullisuudesta ja inhimillisyyden huomioimisesta rekrytoinnissa keskustelevat vt. toimitusjohtaja Anne Mykrä RTK-Henkilöstöpalvelu Oy:stä, vastuullisuusasiantuntija Saara Haapasaari Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI:sta sekä Puhtausala ry:n toiminnanjohtaja Sari Mattila.

Puhtausala ry