Osaaminen

Puhtauspalvelualan ammatilliset opinnot Teppo-oppilaiden ohjelmaan

Vantaan kaupungin työelämäpainotteinen opetus Teppo tekee työelämää tutuksi peruskoululaisille. Teppo-ohjelman oppilaat voivat osallistua myös viikon tutustumisjaksolle toisen asteen oppilaitokseen Variaan, Mercuriaan tai vantaalaiseen lukioon. Tänä vuonna uutena mahdollisuutena on tutustua Varian puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkintoon.
Puhtauspalvelualan ammatilliset opinnot Teppo-oppilaiden ohjelmaan

PUHTAUSALA-LEHTI 1/2022. TEKSTI: MIIA MANNER KUVAT: PEKKA ELOMAA

05.04.2022

Vantaan oppilaanohjauksen Teppo-koordinaattori Mari Nilsen kertoo, että Teppo-ohjelma sopii kaikille yläkoululaisille. Ysiluokan päättyessä oppilaalla voi olla parhaimmillaan kymmenen työtodistusta. 

–Teppo-ohjelma on tehostettua oppilaanohjausta, se toimii sekä kympin oppilaille, tuen tarpeisille oppilaille tai vaikkapa maahanmuuttajataustaisille nuorille kotoutumisen välineenä. Kuka tahansa saa työelämäjaksojen avulla uutta näkökulmaa ja elämänkokemusta. Toisille taas Teppo voi toimia siten, että työelämän kautta saa muistutuksen, miksi koulua käydään. Työelämäjaksojen avulla voi löytyä ihan eri tavalla intoa opiskella, tai oma ala voi löytyä kokeilujen kautta. 

Vantaalla Teppo-ohjelma pilotoitiin kahdessa koulussa viisi vuotta sitten.

– Sen jälkeen mukaan tuli viisi koulua, nyt mukana on jo 14 koulua. 

Nilsen lisää, että työelämäpainotteisuus on tarjolla jokaisessa Vantaan ylä- ja yhtenäiskoulussa.

– Viidessä koulussa Jopo-ohjelma tarjoaa erillistä pienryhmätoimintaa. 

Tällä hetkellä Vantaalla on noin 300 Teppo-oppilasta ja koulukohtaisesti 15–40 Teppo-oppilasta. Rehtorit tekevät opiskelijavalinnat virallisen oppilaaksioton kautta. Teppo-ohjelmassa oppilaan ei tarvitse vaihtaa koulua eikä luokkaa. 

Työelämää ja vertaisoppimista

Teppo-ohjelma sisältää työelämäjaksojen lisäksi Teppo-oppitunnit, henkilökohtaista oppilaanohjausta ja vertaisoppimista omassa Teppo-ryhmässä. Vertaisoppimisessa opetellaan esimerkiksi työnhakua, tutustutaan eri ammatteihin ja opetellaan tunnistamaan oman luonteen vahvuuksia.

– Teppo-ryhmässä on valinnaisten tunneilla eri luokilta kaikki Teppo-oppilaat. Oppilaat tsemppaavat toisiaan ja antavat myös vinkkejä ja palatessaan työjaksoilta oppilaat kertovat kokemuksestaan.

Vahvan kiinnostuksen avulla voi päästä viikoksi tutustumaan esimerkiksi Variaan eli Vantaalla toimivaan ammatilliseen oppilaitokseen. 

– Ensimmäistä kertaa ammatilliset puhtausalan opinnot tulevat mukaan nyt helmikuussa. Tämä etuoikeus koskee Teppo-oppilaita, että pääsee viikoksi tutustumaan 2. asteen opintoihin. 

Nilsen toimii Vantaan oppilaanohjauksen Teppo-koordinaattorina ja konsultoivana Teppo-opona. Lisäksi hänellä on kaksi omaa Teppo-ryhmää Lehtikuusen koulussa. 

– Ruohonjuuritasolta saan kehittämistyöhön boostia ja käytännön kokemusta. Koulussani puhutaan 58 eri äidinkieltä.

Nilsen kertoo, että työelämäoppimista on kouluissa ollut jo pitkään, mutta Teppo on vantaalainen, melko tuore innovaatio ja vakiintumassa muuallekin Suomeen. 

–Suomen tasolla on yli 30 kuntaa tällä hetkellä mukana tai kiinnostunut Teppo-ohjelman kaltaisessa toiminnassa. Helsingissä vastaavaa toimintaa on vajaassa kymmenessä koulussa, mutta toiminta on hanke-tasolla, Espoossa Teppo on tarjolla neljässä koulussa. – Tämä on hyvä asia. Saman nimen avulla ohjelma saa tunnettuutta. 

Puhtausala pakettiin

Työpaikkoja on tarjolla monella alalla.

– Oppilaan näkökulmasta alalla ei ole alkuun edes merkitystä. Päiväkoti, kauppa, huoltoasemaa, rautakauppaa, pr-toimistoja, perustyöelämätaitoja voi opetella missä vaan. Kun jaksoja tulee usein, niin silloin voi lähteä miettimään, että työpaikka liittyisi omiin kiinnostuksen kohteisiin. 

Puhtausalan töitä Teppo-oppilaat ovat kokeilleet yhteistyöyrityksessä.

–Olen sitä mieltä, että siivoustyö pitäisi linkittää mielekkääksi kokonaisuudeksi siten, että yksi osa olisi siivousta. Nuoret aikuiset pystyvät näkemään puhtausalan positiiviset puolia: työllistyminen ja uralla eteneminen tapahtuvat usein nopeasti ja työpaikka on varmempi moneen muuhun alaan verrattuna. Yläkoululaiselle noiden asioiden ymmärtäminen on vielä hankalaa. 

Nilsen kertoo, että asiaa on pohdittu ja koitettu löytää ratkaisua pulmaan. 

– Me toivoisimme, että siivoustyön voisi linkittää kiinteistö-, valvonta tai aulapalveluihin. Se vaatisi jonkinlaista pakettia, jonka pystyisi nuorelle markkinoimaan. Olemme kokeneet, että nuoret eivät näe puhtausalaa kovin vetovoimaisena alana. Me toivomme yhteistyökumppaneita, jotka kiinnostuisivat paketoimaan kokonaisuuteen muutakin kuin siivoamista. 

Nilsenin mielestä kiinnostusta voisi herätellä kiinnostavan markkinoinnin avulla.

– Jos vaikkapa nuoret aikuiset kertoisivat Teppo-oppilaille iloisesti ja hauskasti alasta, niin se voisi herättää innostusta.

Parasta Tepossa on Nilsenin mielestä se, että nuoret saavat omakohtaisia kokemuksia aidoissa työympäristöissä. 

– Me emme pysty luokkahuoneessa tarjoamaan niin laaja-alaista oppimista, mitä työpaikoilla voidaan tehdä. Nuoret ovat meidän tulevaisuuden työvoima ja päätöksentekijät. 

Tarkoituksena on myös valmentaa nuoria kohti toisen asteen opintoja.

– On nuoria, joilla ei esimerkiksi ole harrastuksia ja elinpiiri pyörii oman koulun ja lähiön ympärillä. Tepon kautta on saanut rohkeutta liikkua oman elinpiirin ulkopuolelle. Itseluottamus ja usko omaan tekemiseen kasvavat ohjelman avulla kohisten, Nilsen päättää. 

MIKÄ TEPPO?

Työelämäpainotteisessa opetuksessa vuorottelevat opetus koulussa ja työssäoppimisjaksot työpaikalla. Työssäoppimisjaksoja kertyy lukuvuoden aikana viidestä seitsemään viikkoa. 

Työelämäpainotteisen opinto-ohjaajan tehtäviin kuuluu työssäoppimisjaksojen suunnittelu, toteutus ja kehittäminen, jaksojen opinnollistaminen ja arviointi yhteistyössä aineenopettajien kanssa sekä oppimissuunnitelmien laatiminen. Yksilö- ja ryhmäohjauksissa erityisenä näkökulmana on jatko-opinnot sekä työelämätaidot. Sidosryhmäyhteistyötä opo tekee huoltajien, toisen asteen ja työelämän edustajien kanssa.

Tavoitteena on tukea nuorten itsetuntemusta ja omien vahvuuksien tunnistamista, motivaatiota, vastuunkantoa ja toimijuutta sekä päätöksentekotaitoja ja ajankäytön hallintaa. Nuoret oppivat työelämätaitoja ja saavat työelämätuntemusta ja urasuunnitteluvalmiuksia sekä kokemuksia erilaisista töistä ja työpaikoista. Työelämäpainotus voi toimia myös tuen muotona esimerkiksi Suomeen kotoutumisen ja suomen kielen oppimisen näkökulmasta.

Opinnoissa vuorottelevat työssäoppimisjaksot työpaikoilla sekä opetus koululla. Tärkeää on oppilaan omat vahvuudet ja yksilöllinen oppimispolku. Joustavassa työelämäpainotteisessa opetuksessa noudatetaan Vantaan perusopetuksen opetussuunnitelmaa toiminnallisilla työmenetelmillä. Työelämäpainotteista opetusta ohjaa koululla opettaja tai oppilaanohjaaja, ja sitä tukee koulun moniammatillinen tiimi.

Lähde: Vantaan Kaupunki

SSTL Puhtausala ry