OsaaminenTiede ja tutkimus

Robotiikan käyttöönotto vaatii monenlaista osaamista

Toisen kerran järjestetty Puhtausalan teknologia- ja robotiikkapäivä herätti paljon kiinnostusta tiistaina 9.4.2024. Tapahtuma veti Omnian Kirkkokadun toimipisteen liikuntatilan täyteen puhtausalan ammattilaisia ja uutta teknologiaa.
Robotiikan käyttöönotto vaatii monenlaista osaamista
Teksti Sanna Tapola Kuva Aleksi Surmaaho

10.04.2024

Tapahtumassa katsottiin tulevaisuuteen ja esiteltiin tapoja, kuinka robotiikkaa, tekoälyä ja muuta uutta teknologiaa hyödynnetään puhtausalalla. Puheenvuorojen lisäksi osallistujat pääsivät tutustumaan yritysten uusiin tuotteisiin ja palveluihin näyttelyalueella.

Puhtausala ry. ja Omnia toteuttivat Teknologia- ja robotiikkapäivän tiiviissä yhteistyössä, ja Omnian opiskelijat ottivat vastuun monesta käytännön asiasta päivän aikana, kuten esimerkiksi käytännön järjestelyistä, striimauksesta ja valokuvaamisesta.

– Toteutimme Omnian kanssa yhdessä ison koulutuksellisen kokonaisuuden. Päivän aikana puhtausalan ammattilaiset pääsivät laajentamaan osaamistaan, ja samalla Omnian opiskelijat saivat opetella omaa ammattiaan käytännössä. Lämmin kiitos opiskelijoille, opettajille ja kaikille päivään osallistuneille omnialaisille, kiittää Puhtausala ry:n toiminnanjohtaja Sari Mattila.

Työelämälähtöinen projekti opiskelijoille

Päivän järjestelyissä vahvasti mukana ollut Omnian opettaja Päivi Vuorihuhta oli mielissään yhteistyöstä ja työelämälähtöisesti toteutetusta projektista. Projektissa oli mukana opiskelijoita monista Omnian eri opintokokonaisuuksista.

– Pääsimme toteuttamaan isoa kokonaisuutta asiakkaalle ja heidän asiakkailleen. Oli hienoa, että opiskelijamme saivat projektin myötä kokemusta kaikista tapahtuman järjestämisen vaiheista. Jokainen opiskelija pääsi varmasti aitoon asiakaspalvelutilanteeseen ja opettelemaan tiimissä työskentelyä. Päivä sujui mielestäni loistavasti, mistä kiitän Puhtausala ry:tä ja Omnian opettajia sekä opiskelijoita, totesi Vuorihuhta.

Uutta osaamista kaivataan

Päivän aikana julkaistiin myös Puhtausala ry:n toteuttaman digikyselyn tulokset. Kyselyn tuloksista käy ilmi, että puhtausalan yritykset hyödyntävät uusia teknologisia ratkaisuja, mutta ovat siinä vasta alkutaipaleella. Suurin haaste teknologioiden käyttöönotossa on osaamisen puute. Osaaminen nousi esiin monella tasolla päivän aikana sekä esityksissä, haastatteluissa että keskusteluissa.

– Robotiikan tai muun uuden teknologian käyttöönotto ei ole helppoa. Onnistunut käyttöönotto vaatii laitteita käyttäviltä työntekijöiltä ja hankinnoista päättäviltä uuden oppimista. Joskus se voi olla myös oppimista pois vanhasta. Laitetoimittajilla on tärkeä ja vastuullinen rooli hankinnoissa. Uuden teknologian ja välineiden on tuotava tehoa toimintaan ja mahdollistaa paremmat palvelut asiakkaalle, toteaa Mattila.

Lisää aiheesta:

Puhtausala ry